Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Eisiau gweithio fel tiwtor?

Croeso!

Beth am fod yn diwtor Dysgu Cymraeg i oedolion?

Mae’r dudalen hon yn rhoi blas i chi o’r hyn yw bod yn diwtor yn y sector Dysgu Cymraeg - a sut mae mynd ati i wneud cais am swydd tiwtor.

Gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio fel tiwtor trwy gwblhau'r ffurflen yma, neu beth am gysylltu'n uniongyrchol gyda darparwyr cyrsiau'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol?

Ewch amdani…

 

Gair Gan Diwtoriaid

Dyma atebion pedwar tiwtor - Menna Charlton, Elwen Owen, Bethan Gwanas, a Mair Price - i'r cwestiwn: Beth yw'r peth gorau am fod yn diwtor?

Peth gorau am fod yn diwtor

 A dyma'r ymatebion i: Rhowch dip i diwtoriaid newydd!

Tip i Diwtor Newydd

A dyma'r ymatebion i: Beth wnaeth eich ysbrydoli i ddilyn gyrfa yn y sector Dysgu Cymraeg?

Beth ysbrydolodd yr yrfa

  Gwersi Da a Gwael!

Gwers Dda: Mae'r fideo uchod yn rhoi blas i chi o rai arferion da mewn dosbarth Dysgu Cymraeg. Yn y clip, mae enghreifftiau:

 • o dasgau sgwrsio;
 • adolygu patrymau blaenorol;
 • cyflwyno patrymau a geirfa newydd;
 • drilio;
 • modelu;
 • ennyn diddordeb y dysgwyr a chael digon o hwyl yn y dosbarth!

Gwers Wael: Uchod, mae clip fideo i dynnu eich sylw at rai arferion gwael mewn dosbarth.

 • Yn y clip, mae’r tiwtor yn defnyddio Saesneg yn unig wrth siarad yn gyffredinol ac esbonio patrymau. Mae defnyddio Cymraeg syml o’r cychwyn cyntaf yn hollbwysig.
 • Yn ail ran y clip, mae’r tiwtor yn defnyddio Cymraeg yn unig, wedi i’r wers ddechrau.
 • Mae’n arfer dda i ddefnyddio’r Gymraeg wrth i'r dysgwyr gyrraedd a gadael y wers hefyd, er mwyn iddynt roi eu Cymraeg ar waith o’r dechrau.
 • Yn y clip, mae enghraifft o gyflwyno gramadeg ar lefel sy'n rhy anodd a chymhleth. Mae’n bwysig esbonio sut mae’r iaith yn gweithio yn syml ac yn bwrpasol ar gyfer y lefel gywir.
 • Mae’n bwysig cyflwyno’r patrymau’n drefnus a rhoi adborth ystyrlon i’r dysgwyr wrth iddynt ymarfer.
 • Mae proffesiynoldeb yn hollbwysig hefyd e.e. nid yw delio ag archebion o’r archfarchnad yn ystod y wers yn arfer dda! Mae’n bwysig bod y tiwtor yn cymryd rhan yn y wers er mwyn gallu rhoi adborth ystyrlon a bod yn rhan o’r bwrlwm.

 

Gair Gan Diwtoriaid

Gwrandewch ar y clipiau isod i glywed cynghorion pedwar tiwtor Dysgu Cymraeg.

Helen Young:

John Woods:

Sarah Meek:

Iwan Madog Jones: