Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cronfa Ariannol

Cronfa Ariannol Wrth Gefn

Yn anffodus, ni allwn gadarnhau eto fod y Gronfa ar gael o fis Medi 2018 ymlaen. Rydym yn disgwyl cadarnhad gan y Llywodraeth fod yr ariannu yn parhau. Unwaith y byddwn wedi derbyn cadarnhad, byddwn yn diweddaru'r polisi a'r wefan, gan nodi'r dyddiadau cau perthnasol.   

 

Eisiau cymorth ariannol wrth ddysgu Cymraeg? 

Mae cymorth ar gael drwy’r Gronfa Ariannol wrth Gefn i Ddysgwyr.

Mae posib cael cymorth ariannol i'ch helpu gyda chostau fel

  • gofal plant
  • ffi arholi
  • adnoddau
  • costau teithio

I wirio eich bod yn gymwys, ac ar gyfer mwy o wybodaeth, darllenwch

I wneud cais, mae angen cwblhau’r ffurflen isod a’i e-bostio, gyda'r holl dystiolaeth sydd ei angen, at cyllid@dysgucymraeg.cymru. Neu, mae’n bosib postio dogfennau papur at Swyddog Gweithredol Cyllid, Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EP. 

Mae angen cyflwyno cais wedi ei gwblhau yn llawn ar ddiwedd pob tymor erbyn y dyddiad cau.

 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn am y gronfa a/neu'r cais, siaradwch gyda’ch tiwtor/darparwr, neu cysylltwch â’r Swyddog Gweithredol Cyllid ar 01267 676641.

 *Yn anffodus, nid oes modd hawlio cymorth at ffioedd cwrs*