Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Dyn ni wedi symud i ddysgu ar-lein ac o bell. Byddwn yn diweddaru’r wefan gyda mwy o wybodaeth neu fe allwch gysylltu gyda’ch darparwr cwrs lleol.

Cronfa Ariannol

Cronfa Ariannol Wrth Gefn

Eisiau cymorth ariannol wrth ddysgu Cymraeg? 

Mae cymorth ar gael drwy’r Gronfa Ariannol wrth Gefn i Ddysgwyr.

Mae posib cael cymorth ariannol i'ch helpu gyda chostau fel

  • gofal plant
  • ffi arholi
  • adnoddau
  • costau teithio

 *Yn anffodus, nid oes modd hawlio cymorth at ffioedd cwrs*

 

I wirio eich bod yn gymwys, ac ar gyfer mwy o wybodaeth, darllenwch:

 

 

Gofal Plant
Adnoddau

Mae angen e-bostio cais wedi ei gwblhau yn llawn erbyn y dyddiad cau fan bellaf at cyllid@dysgucymraeg.cymru neu ei bostio at:

Swyddog Gweithredol Cyllid

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Heol y Coleg

Caerfyrddin

SA31 3EP

Blwyddyn Addysgol

Hawliad am y Cyfnod

Dyddiad Cau Ceisiadau

2019/20

Tymor 1

(Medi 2019 – Rhagfyr 2019)

31.01.2020

 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn am y gronfa a/neu'r cais, siaradwch gyda’ch tiwtor/darparwr, neu cysylltwch â’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Manylion isod:

Darparwr lleol

Cysylltu â ni

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol
Heol y Coleg
Caerfyrddin
SA31 3EP

cyllid@dysgucymraeg.cymru neu ffoniwch 01267 676641

Ymunwch â ni ar:

Youtube Dysgu Cymraeg Facebook Dysgu Cymraeg Twitter Dysgu Cymraeg