Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cronfa Ariannol

Cronfa Ariannol Wrth Gefn

Eisiau cymorth ariannol wrth ddysgu Cymraeg? 

Mae cymorth ar gael drwy’r Gronfa Ariannol wrth Gefn i Ddysgwyr.

Mae posib cael cymorth ariannol i'ch helpu gyda chostau fel

  • gofal plant
  • ffi arholi
  • adnoddau
  • costau teithio

 *Yn anffodus, nid oes modd hawlio cymorth at ffioedd cwrs*

 

I wirio eich bod yn gymwys, ac ar gyfer mwy o wybodaeth, darllenwch

 

I wneud cais, mae angen cwblhau’r ffurflen isod a’i e-bostio, gyda'r holl dystiolaeth sydd ei angen, at cyllid@dysgucymraeg.cymru. Neu, mae’n bosib postio dogfennau papur at Swyddog Gweithredol Cyllid, Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EP. 

 

Mae angen cyflwyno cais wedi ei gwblhau yn llawn ar ddiwedd pob tymor erbyn y dyddiad cau.

Blwyddyn Addysgol

Hawliad am y Cyfnod

Dyddiad Cau

2018/19

Tymor 1 (Medi 2018 – Rhagfyr 2018)

05.01.2019

2018/19

Tymor 2 (Ionawr 2019 – Mawrth 2019)

16.03.2019

 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn am y gronfa a/neu'r cais, siaradwch gyda’ch tiwtor/darparwr, neu cysylltwch â’r Swyddog Gweithredol Cyllid ar 01267 676641.