Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cronfa Ariannol

Cronfa Ariannol Wrth Gefn

Eisiau cymorth ariannol wrth ddysgu Cymraeg? 

Mae cymorth ar gael drwy’r Gronfa Ariannol wrth Gefn i Ddysgwyr.

I fod yn gymwys, mae angen i chi:

  • fod wedi cofrestru ar gwrs Dysgu Cymraeg gydag un o Ddarparwyr Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol,
  • fod yn 16 mlwydd oed neu hŷn ar 31 Awst 2023,
  • fod yn breswylydd sefydlog, cyfreithiol, yn y DU, a hynny ers o leiaf 3 blynedd; neu gwrdd â'r amodau preswylio yn y Canllaw Cymhwysedd Dysgwyr ar gyfer cyllid ôl-16 (manylion yn y polisi ar y wefan),
  • gadarnhau y basai’n anodd cael mynediad i’ch astudiaethau heb gymorth gan y Gronfa achos fod ystyriaethau ariannol yn rhwystr, e.e. dych chi ar incwm isel.

 

Mae posib cael cymorth ariannol i'ch helpu gyda chostau fel

  • gofal plant
  • ffi arholiadau
  • adnoddau (e.e. llyfrau, offer technegol)
  • costau teithio a pharcio

*Nid oes modd hawlio cymorth at ffioedd cwrs

 

Am fwy o wybodaeth, darllenwch:

Adnoddau

I wneud cais, cwblhewch y ffurflen gais a'i e-bostio, ynghyd â'r holl dystiolaeth angenrheidiol, i cyllid@dysgucymraeg.cymru; neu postiwch at

Swyddog Trefniadaeth, Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, Y Llwyfan, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ

Blwyddyn Addysgol

Hawliad am y Cyfnod

Dyddiad Cau Ceisiadau

2023/24

Tymor 1

(Medi 2023 – Rhagfyr 2023)

01.01.2024

2023/24

Tymor 2

(Ionawr 2024 – Mawrth 2024)

01.04.2024

2023/24

Tymor 3

(Ebrill 2024 – Gorffennaf 2024)

26.07.2024

 

Peilot Cymorth Ariannol Llety Cwrs Haf 2024

Am y tro cyntaf eleni, mae cymorth ariannol ar gael ar gyfer costau llety cyrsiau haf 2024.

Bydd rhaid i chi lenwi’r ffurflen gais am gymorth ariannol llety cwrs haf erbyn 22 Ebrill 2024.

.
.
.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn am y gronfa a/neu'r cais, siaradwch gyda’ch tiwtor/darparwr, neu cysylltwch â’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Manylion isod:

Darparwr lleol

Cysylltu â ni

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Y Llwyfan

Heol y Coleg

Caerfyrddin

SA31 3EQ

cyllid@dysgucymraeg.cymru