Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cronfa Ariannol

Cronfa Ariannol Wrth Gefn

Eisiau cymorth ariannol wrth ddysgu Cymraeg? 

Mae cymorth ar gael drwy’r Gronfa Ariannol wrth Gefn i Ddysgwyr.

Mae posib cael cymorth ariannol i'ch helpu gyda chostau fel

  • gofal plant
  • ffi arholi
  • adnoddau
  • costau teithio

 *Yn anffodus, nid oes modd hawlio cymorth at ffioedd cwrs*

 

I wirio eich bod yn gymwys, ac ar gyfer mwy o wybodaeth, darllenwch:

 

 

Gofal Plant
Adnoddau

Mae angen e-bostio cais wedi ei gwblhau yn llawn erbyn y dyddiad cau fan bellaf at cyllid@dysgucymraeg.cymru neu ei bostio at:

Swyddog Gweithredol Cyllid

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Heol y Coleg

Caerfyrddin

SA31 3EP

Blwyddyn Addysgol

Hawliad am y Cyfnod

Dyddiad Cau Ceisiadau

2020/21

Tymor 2

(Ionawr 2021 – Mawrth 2021)

22.03.2021

 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn am y gronfa a/neu'r cais, siaradwch gyda’ch tiwtor/darparwr, neu cysylltwch â’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Manylion isod:

Darparwr lleol

Cysylltu â ni

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol
Heol y Coleg
Caerfyrddin
SA31 3EP

cyllid@dysgucymraeg.cymru

Ymunwch â ni ar:

Youtube Dysgu Cymraeg Facebook Dysgu Cymraeg Twitter Dysgu Cymraeg