Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cronfa Ariannol

Cronfa Ariannol Wrth Gefn

Eisiau cymorth ariannol wrth ddysgu Cymraeg? 

Mae cymorth ar gael drwy’r Gronfa Ariannol wrth Gefn i Ddysgwyr.

I fod yn gymwys, rhaid i chi gadarnhau:

  • Eich bod yn wynebu caledi ariannol ac y byddai’n anodd cael mynediad i’ch hastudiaethau heb gymorth o’r fath,
  • Eich bod wedi cofrestru ar gwrs Dysgu Cymraeg gydag un o Ddarparwyr Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol,
  • Eich bod yn 16 mlwydd oed neu hŷn ar 1 Medi 2021 ac
  • Eich bod yn breswyliwr yn y DU neu’r DE am o leiaf 3 blynedd

 

Mae posib cael cymorth ariannol i'ch helpu gyda chostau fel

  • gofal plant
  • ffi arholi
  • adnoddau
  • costau teithio

*Nid oes modd hawlio cymorth at ffioedd cwrs

 

Am fwy o wybodaeth, darllenwch:

Gofal Plant
Adnoddau

Mae angen e-bostio cais wedi ei gwblhau yn llawn erbyn y dyddiad cau fan bellaf at cyllid@dysgucymraeg.cymru neu ei bostio at:

Swyddog Gweithredol Cyllid

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Heol y Coleg

Caerfyrddin

SA31 3EP

Blwyddyn Addysgol

Hawliad am y Cyfnod

Dyddiad Cau Ceisiadau

2021/22

Tymor 1

(Medi 2021 – Rhagfyr 2021)

07.01.2022

2021/22

Tymor 2

(Ionawr 2022 – Mawrth 2022)

01.04.2022

2021/22

Tymor 3

(Ebrill 2022 – Awst 2022)

15.07.2022

2021/22

Ysgolion Haf Yn Unig

(Gorffennaf 2022 – Awst 2022)

26.08.2022

 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn am y gronfa a/neu'r cais, siaradwch gyda’ch tiwtor/darparwr, neu cysylltwch â’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Manylion isod:

Darparwr lleol

Cysylltu â ni

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol
Heol y Coleg
Caerfyrddin
SA31 3EP

cyllid@dysgucymraeg.cymru

Ymunwch â ni ar:

Youtube Dysgu Cymraeg Facebook Dysgu Cymraeg Twitter Dysgu Cymraeg