Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Ymchwil

Ymchwil mewn Caffael Iaith

Dyma restr ymchwil gan y Grŵp Arloesedd mewn Caffael Iaith, grŵp a gynhelir ar y cyd gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Mae tair adran yn rhan o’r rhestr:

  1. Dyheadau Ymchwil – ffrwyth trafodaethau’r Grŵp Arloesedd mewn Caffael Iaith
  2. Ymchwil yng Nghymru – lluniwyd y rhestr hon ar sail adnabyddiaeth o’r ymchwil sydd wedi’i chyhoeddi.  Nid oes dim byd cyn 1996.
  3. Comisiynwyd ymchwilydd a gasglodd ynghyd ymchwil berthnasol i faes caffael iaith yn rhyngwladol.

Bydd y rhestr yn cael ei diweddaru ddwywaith y flwyddyn. 

Dewiswch y botwm cyntaf er mwyn agor y rhestr, a'r ail fotwm er mwyn agor y ffurflen gais: