Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cynllun Iechyd a Gofal

Cymraeg Gwaith

I bwy mae'r cynllun?

Gweithio yn y sector iechyd a gofal yng Nghymru?

Mae llawer o gyrsiau Dysgu Cymraeg ar gael i chi.

Mae mwy o wybodaeth isod.

Pam mae'r Gymraeg yn bwysig?

Cyrsiau Croeso

Geiriau a chyfarchion syml i bobl sy’n newydd i’r Gymraeg.

Cychwynnwch eich taith iaith yma.

Mwy o wybodaeth i ddod yn fuan.

Cyrsiau Codi Hyder

Siarad Cymraeg ond eisiau mwy o hyder i ddefnyddio’r iaith?

Mae'r cynllun Codi Hyder yn gallu helpu.

Dewiswch y botwm isod am fwy o wybodaeth.

Cyrsiau Gofal a Chysur

Cwrs Cymraeg syml ar-lein i’r gweithlu Gofal Lliniarol, a chwrs codi hyder yn Nant Gwrtheyrn.

Cefnogwyd gan elusen Macmillan.

Dewiswch y botwm isod am fwy o wybodaeth.

Cyrsiau Gofal Cymdeithasol Cymru

Adnoddau Dysgu Cymraeg i weithwyr Gofal Cymdeithasol yng Nghymru.

Dewiswch y botwm isod am fwy o wybodaeth.

nhs
Logo
logo
logo
logo
logo
logo
Logo
logo