Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Academi Cymraeg Gwaith

Academi Cymraeg Gwaith

Rydym yn falch o gyhoeddi Academi Cymraeg Gwaith ar ein platfform dysgucymraeg.cymru.

Bydd Academi Cymraeg Gwaith yn darparu hyfforddiant, arweiniad a chefnogaeth i Gyflogwyr, er mwyn sicrhau dealltwriaeth ar gynllunio a chynyddu sgiliau Cymraeg y gweithlu.

Sesiynau Hyfforddiant i ddod:

*Mae’r hyfforddiant yma ar gael trwy gyfrwng y Saesneg- dewiswch y ddolen isod: 

Work Welsh Academy *

 

Byddwn yn cychwyn yr arlwy o hyfforddiant ar yr Academi Cymraeg Gwaith gyda'r isod:

 

Cynllunio a Rheoli Gweithleoedd Cymraeg a Dwyieithog (trwy gyfrwng y Gymraeg)

Sesiwn 1: Chwefror 21ain , 2024 9:30 – 12:30 (Rhithiol ar Zoom)

Pam cynllunio ar gyfer gweithlu Cymraeg a dwyieithog?

 • Amlinellu’r cyd-destun deddfwriaethol a pholisi
 • Cyflwyniad i broffil iaith siaradwyr Cymraeg a’u sgiliau gwaith perthnasol
 • Cyflwyniad i waith y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol
 • Gwybodaeth am Cymraeg Gwaith
 • Adnabod anghenion ieithyddol

Sesiwn 2: Mawrth 5ed ,2024 9:30 – 12:30 (Rhithiol ar Zoom)

 Cynllunio ar gyfer rhaglen hyfforddiant iaith Gymraeg

 • Pam bod angen llunio strategaeth a Rhaglen Hyfforddiant Iaith Gymraeg?
 • Dadansoddi a chynllunio sgiliau Cymraeg y sefydliad
 • Sut mae mesur adnoddau presennol ac anghenion hyfforddi’r sefydliad
 • Llunio strategaeth a Rhaglen Hyfforddiant Iaith Gymraeg

Sesiwn 3: Mawrth 12fed , 2024 9:30 – 12:30 (Rhithiol ar Zoom)

Gweithredu Rhaglen Hyfforddiant Iaith Gymraeg

 • Deall y cwricwlwm Dysgu Cymraeg a buddsoddiad Dysgu Cymraeg
 • Adnabod yr anghenion a chydweithio gyda Cymraeg Gwaith
 • Cefnogi’r dysgwyr a chreu gweithle Cymraeg neu ddwyieithog
 • Rheoli newid a thrawsnewid diwylliant
 • Monitro a gwerthuso Rhaglen Hyfforddiant Iaith Gymraeg a nodi blaenoriaethau ac anghenion ar gyfer y dyfodol
Hoffech chi ddod yn Aelod o Academi Cymraeg Gwaith?

Cwblhewch y ffurflen isod er mwyn i ni ddeall mwy am eich anghenion:

Ffurflen Academi Cymraeg Gwaith