Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Gwobrau Cymraeg Gwaith / Work Welsh Awards

Gwobr Cymraeg Gwaith 2020:

Dysgwr Cymraeg Gwaith sydd wedi gwneud y cynnydd gorau (lefel Mynediad/Sylfaen)

Work Welsh 2020 Award:

Work Welsh Learner who has made the best progress (Entry/Foundation level)

Disgrifiwch eich rhesymau dros enwebu'r dysgwr yma ar gyfer y wobr hon (hyd at 500 gair). / Describe your reasons for nominating the learner for this award (up to 500 words).