Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Gwobrau Cenedlaethol Cymraeg Gwaith 2020

Ar ddydd Llun 30 Mawrth 2020, bydd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn cynnal Digwyddiad Cenedlaethol Gwobrau Cymraeg Gwaith 2020.

Bydd y digwyddiad yn gyfle i'r Ganolfan ddathlu llwyddiannau blwyddyn 2019-20 cynllun Cymraeg Gwaith. Bydd hefyd yn gyfle i rannu gwybodaeth a diweddariad ar waith y Ganolfan yn gyffredinol, ynghyd â datblygiadau cyffrous Cymraeg Gwaith. 

Yn ystod y digwyddiad, bydd y canlynol yn cael eu gwobrwyo:

- Dysgwr Cymraeg Gwaith sydd wedi gwneud y cynnydd gorau (lefel Mynediad/Sylfaen)

- Dysgwr Cymraeg Gwaith sydd wedi gwneud y cynnydd gorau (lefel Canolradd+)

- Dysgwr Cymraeg Gwaith sy'n gwneud y defnydd gorau o'r Gymraeg yn y gweithle

- Tiwtor Cymraeg Gwaith y Flwyddyn

- Cyflogwr y Flwyddyn

Gallwch gyflwyno enwebiadau ar gyfer y gwobrau uchod trwy ddilyn y dolenni isod. Rhaid cyflwyno enwebiadau erbyn 17:00 dydd Mercher 26 Chwefror 2020.

Bydd panel sy'n cynnwys uwch swyddogion y cynllun yn dyfarnu'r ceisiadau ac yn dewis enillwyr.

Cynhelir y digwyddiad yn Y Deml Heddwch, Caerdydd rhwng 16:00 a 18:00, ac mae modd cofrestru yma

Dysgwr Cymraeg Gwaith sydd wedi gwneud y cynnydd gorau (lefel Mynediad/Sylfaen)

Ydych chi'n adnabod unigolyn sy'n dysgu Cymraeg gyda 'Cymraeg Gwaith' 2019-20? Ydy'r dysgwr yn haeddu gwobr am ei gynnydd arbennig ar lefel Mynediad neu Sylfaen? Ewch ati i'w enwebu!

Dysgwr Cymraeg Gwaith sydd wedi gwneud y cynnydd gorau (lefel Canolradd+)

Ydych chi'n adnabod unigolyn sy'n dysgu Cymraeg gyda 'Cymraeg Gwaith' 2019-20? Ydy'r dysgwr yn haeddu gwobr am ei gynnydd arbennig ar lefel Canolradd neu uwch? Os felly, ewch ati i'w enwebu!

Dysgwr Cymraeg Gwaith sy'n gwneud y defnydd gorau o'r Gymraeg yn y gweithle

Ydych chi'n adnabod unigolyn sy'n dysgu Cymraeg gyda 'Cymraeg Gwaith' 2019-20? Ydy'r dysgwr yn haeddu gwobr am wneud defnydd arbennig o'r Gymraeg yn y gweithle? Os felly, ewch ati i'w enwebu!

Tiwtor Cymraeg Gwaith y Flwyddyn

Ydy eich Tiwtor Cymraeg Gwaith chi yn gwneud gwaith gwerth chweil? Os felly, ewch ati i'w enwebu ar gyfer Tiwtor Cymraeg Gwaith y Flwyddyn!

Cyflogwr y Flwyddyn

Ydych chi'n ymwybodol o gyflogwr sy'n elwa o gynllun Cymraeg Gwaith 2019-20 sy'n haeddu gwobr am fod yn Gyflogwr y Flwyddyn? Os felly, ewch ati i'w enwebu!