Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Disgyblion Ysgol

Disgybl Ysgol 16-25 oed? Dyma'r lle i ti!
Opsiynau i ddisgyblion ysgol 16-25 oed

Yn osgystal ag astudio Cymraeg ar gyfer TGAU, Lefel Uwch Gyfrannol, neu Safon Uwch, mae opsiynau Dysgu Cymraeg ychwanegol ar gael i rai 16-25 oed sy'n astudio mewn ysgolion.

Datblygu sgiliau Cymraeg

Un opsiwn ydy sesiynau rhithiol hwyliog ac ysgafn er mwyn codi hyder i ddefnyddio dy sgiliau Cymraeg.

  • Sesiynau byrion, wythnosol
  • Sesiynau rhithiol dan arweiniad tiwtor
  • Dysgu mewn grŵp gyda phobl ifanc eraill
  • Does dim isafswm nifer o fewn dy ysgol
  • Sesiynau ar y cyd rhwng ysgolion
  • Canolbwyntio ar fagu hyder i siarad Cymraeg
  • Tystysgrif cwblhau - da i'r CV a ffurflenni cais swyddi/astudio pellach
Dangos Diddordeb

Eisiau'r manylion diweddaraf am unrhyw gyfleoedd newydd? Llenwa'r ffurflen isod i gofrestru dy ddiddordeb. Byddwn yn anelu at ddarparu cyfleoedd newydd ar sail y wybodaeth byddwn yn casglu, felly cofia roi cymaint o wybodaeth â phosib er mwyn i ni allu cynnig yr hyn sydd fwyaf addas i ti.

Cofrestru Diddordeb

Os wyt ti rhwng dwy sefyllfa (e.e. rhwng ysgol a phrifysgol), dewisa'r un fydd yn wir i ti nesaf / If you're between two situations (e.g. between school and university), select the one that will be true next).
Cliciwch isod i ddysgu mwy am y lefelau / Click below to learn more about the levels.

Dewiswch y dull(iau) dysgu sydd o ddiddordeb i chi. / Choose the learning method(s) of interest to you.