Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Arholiadau CBAC - Cymraeg i Oedolion

Beth fydd ar gael yn 2021? 

Fydd hi ddim yn bosibl sefyll yr ystod lawn o brofion o fewn y cymhwyster hwn yn 2021, oherwydd yr argyfwng iechyd cyhoeddus. Fodd bynnag, bydd hi’n bosibl i ymgeiswyr sefyll y prawf Siarad ar-lein a derbyn Datganiad Cyrhaeddiad, gan gynnwys y marc a ddyfarnwyd.

Sut i gofrestru?

Dyddiadau Arholiadau Haf 2021

Beth yw'r gost?

Llyfrynnau i ymgeiswyr 2021

Mae'r llyfrynnau isod yn amlinellu'r profion Siarad yn yr haf. 

Ar y tudalennau hyn mae gwybodaeth am y cymwysterau a'r adnoddau mae CBAC yn eu darparu i'r sector Dysgu Cymraeg. 

Mae dysgwyr yn gallu ymgeisio am gymwysterau Defnyddio'r Gymraeg trwy sefyll arholiadau. CBAC sy’n gyfrifol am ddarparu’r cymwysterau hyn.

Mae'r cymwysterau yn rhoi cyfle i ymgeiswyr ddangos eu gallu yn y Gymraeg wrth siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu - ar y lefelau gwahanol. Mae'n bosib ennill y cymwysterau trwy sefyll arholiad ar ddiwrnod penodol. Mae'r arholiadau yn agored i oedolion sy wedi dysgu Cymraeg fel ail iaith neu sy wrthi'n dysgu ar hyn o bryd.  

Mae'r cymwysterau yn addas i bobl sy'n dysgu mewn dosbarth nos neu ddydd, ar gwrs dwys neu ar gwrs yn y gweithle. Does dim rhaid bod mewn dosbarth i sefyll arholiad na bod wedi sefyll arholiad is yn gyntaf. 

Mae'r fframwaith yn y tabl isod yn dangos sut mae'r cymwysterau yn perthyn i'r fframwaith cymwysterau cenedlaethol ac i fframwaith ALTE/Fframwaith Cyfeirio Ewrop. 

Cymhwyster Lefel yn y fframwaith Lefel Fframwaith Cyfeirio Ewrop
Mynediad Mynediad A1
Sylfaen 1 A2
Canolradd 2 B1
Uwch 3 B2
Darparwr cwrs lleol