Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Arholiadau CBAC - Cymraeg i Oedolion

Arholiadau CBAC

Hoffai Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol gadarnhau na fydd yr arholiadau Cymraeg i Oedolion yn cael eu cynnal yn haf 2020, oherwydd yr argyfwng iechyd. Byddwn yn trafod cyfleoedd amgen i sefyll yr arholiadau hyn yn y dyfodol gyda ein darparwyr cyrsiau dysgu Cymraeg.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ar y tudalennau hyn mae gwybodaeth am y cymwysterau a'r adnoddau mae CBAC yn eu darparu i'r sector Dysgu Cymraeg. 

Mae dysgwyr yn gallu ymgeisio am gymwysterau Defnyddio'r Gymraeg trwy sefyll arholiadau. CBAC sy’n gyfrifol am ddarparu’r cymwysterau hyn.

Mae'r cymwysterau yn rhoi cyfle i ymgeiswyr ddangos eu gallu yn y Gymraeg wrth siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu - ar y lefelau gwahanol. Mae'n bosib ennill y cymwysterau trwy sefyll arholiad ar ddiwrnod penodol. Mae'r arholiadau yn agored i oedolion sy wedi dysgu Cymraeg fel ail iaith neu sy wrthi'n dysgu ar hyn o bryd.  

Mae'r cymwysterau yn addas i bobl sy'n dysgu mewn dosbarth nos neu ddydd, ar gwrs dwys neu ar gwrs yn y gweithle. Does dim rhaid bod mewn dosbarth i sefyll arholiad na bod wedi sefyll arholiad is yn gyntaf. 

Mae'r fframwaith yn y tabl isod yn dangos sut mae'r cymwysterau yn perthyn i'r fframwaith cymwysterau cenedlaethol ac i fframwaith ALTE/Fframwaith Cyfeirio Ewrop. 

Cymhwyster Lefel yn y fframwaith Lefel Fframwaith Cyfeirio Ewrop
Mynediad Mynediad A1
Sylfaen 1 A2
Canolradd 2 B1
Uwch 3 B2

Sut i gofrestru?

Beth yw'r gost?

Darparwr cwrs lleol