Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cefnogi Rhieni a Theuluoedd

Croeso i'r adnodd ar-lein hwn i rieni a theuluoedd sydd â phlant ifanc neu oedran ysgol. Os ydych chi â diddordeb mewn addysg cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog, neu os oes gan eich teulu blant yn y cylch neu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yn barod – mae'r adnodd hwn yn berffaith i chi. Rhennir yr adnodd yn dair uned sy'n cynnwys; • Cyflwyniad i addysg ddwyieithog cyfrwng Cymraeg • Manylion adnoddau defnyddiol i'ch cefnogi yn eich defnydd o'r Gymraeg • Cyfle i ddysgu geirfa ac ymadroddion Cymraeg syml a pherthnasol Cliciwch yma i ddarganfod gwybodaeth am gyrsiau dysgu Cymraeg