Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Mae’r mwyafrif o’n cyrsiau yn cael eu dysgu mewn dosbarthiadau rhithiol ar hyn o bryd.  Mae’n bosib bydd rhai cyrsiau yn trosglwyddo i ddosbarth go iawn pan fydd y sefyllfa yn caniatáu.  Mae mwy o fanylion ar gael yn adran ‘Gwybodaeth’ pob cwrs.  I chwilio am gwrs sy’n lleol i chi, defnyddiwch yr adran ‘Rhanbarth Darparwr.’

Os dych chi eisiau dilyn cwrs cyfunol, sy’n cyfuno dysgu mewn dosbarth rhithiol gydag unedau hunan-astudio ar-lein, chwiliwch am ‘cyfunol’.  Gallwch chwilio am gwrs fesul lefel hefyd.  Defnyddiwch yr elfen ‘Chwilio pellach’ i weld beth sy ar gael ar wahanol amseroedd.  Cliciwch ‘Gwybodaeth’ i gael manylion pellach unrhyw gwrs.  Os dych chi eisiau help i ddod o hyd i gwrs, neu i gofrestru, cysylltwch â’ch darparwr cyrsiau lleol neu e-bostiwch swyddfa@dysgucymraeg.cymru

Y pethau pwysig i'w hystyried wrth ddewis cwrs:

1. Lefel Dysgu       

2. Dull Dysgu                                                                            

3. Rhanbarth Darparwyr

Dod o hyd i gwrs

  • Rhestr
  • Map
  • Loading...
  • Loading...