Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Tlws Coffa

Aled Roberts

Cyflwynir y tlws hwn i wirfoddolwr/aig am gyfraniad nodedig i’r sector Dysgu Cymraeg.

Gall hyn gynnwys trefnu gweithgareddau yn y gymuned, cynorthwyo dysgwyr yn unigol ar gynllun megis Cynllun Siarad, a dysgu’n wirfoddol, ond nid yw’n gyfyngedig i’r gweithgareddau hyn.

Cyflwynir y tlws i’r buddugol mewn digwyddiad arbennig yng Nghaerdydd brynhawn Mawrth, 14 Mai.

Aled Roberts

Cafodd Aled Roberts ei eni a'i fagu yn Rhosllanerchrugog ger Wrecsam, ac mi aeth i Ysgol y Ponciau, Ysgol y Grango ac Ysgol Rhiwabon.

Aeth yn ei flaen i astudio'r Gyfraith ym Mhrifysgol Aberystwyth cyn gweithio fel cyfreithiwr yn ardaloedd Wrecsam, Rhuthun a’r Wyddgrug.

Roedd yn gyn-Aelod Cynulliad dros y Democratiaid Rhyddfrydol, a bu’n Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam hefyd.

Aled Roberts oedd Comisiynydd y Gymraeg rhwng 2019 a 2022.

 

Enwebiadau

Gwahoddir enwebiadau ar gyfer y Tlws hwn erbyn 26 Ebrill.  Bydd yr enwebiadau’n cael eu sgorio yn erbyn y meini prawf isod.

  • Cyfraniad dros gyfnod o flynyddoedd.
  • Effaith gadarnhaol ar ddefnydd unigolion o’r Gymraeg yn sgil cyfraniad y person.
  • Person y gall ei weithgaredd sbarduno unigolion eraill.

Panel dyfarnu

Bydd panel o dri yn dewis yr enillydd: aelod o staff y Ganolfan Dysgu Cymraeg, aelod o Fwrdd Ymgynghorol y Ganolfan Dysgu Cymraeg, cynrychiolydd o blith partneriaid y Ganolfan.

Ni ddylai enwebiadau fod yn fwy na 400 o eiriau.

Ffurflen