Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Marie yn sgorio yn ei gyrfa yn dilyn sgwrs ar gae pêl-droed

Marie yn sgorio yn ei gyrfa yn dilyn sgwrs ar gae pêl-droed

Cafodd sgwrs ar hap yn ystod gêm bêl-droed i blant yn y Gilfach Goch yn Rhondda Cynon Taf, dros 10 mlynedd yn ôl effaith fawr ar fywyd Marie David-Jones gan newid trywydd ei gyrfa yn llwyr.

Yn wreiddiol o bentref cyfagos Tonyrefail, penderfynodd Marie ddysgu Cymraeg ar ôl trafod gyda ffrind yn ystod gêm bêl-droed eu plant ac fe ymunodd y ddwy â chwrs i ddechreuwyr gyda'i gilydd yn fuan wedi hynny.

Ar ôl parhau i ddysgu, mae Marie bellach yn dilyn cwrs Uwch i ddysgwyr profiadol gyda Dysgu Cymraeg Morgannwg yng Nghanolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg, Pentre’r Eglwys.

Mae Marie wedi gweithio mewn swyddfa yn y gorffennol ond roedd yn fam lawn amser yn 2017 pan welodd hysbyseb swydd ar Facebook am Swyddog Gweinyddol gyda Dysgu Cymraeg y Fro. Roedd y gallu i siarad Cymraeg yn un o ofynion y swydd a gyda’i sgiliau Cymraeg newydd yn hwb iddi, penderfynodd Marie fynd amdani. Pan gafodd ei phenodi, roedd wrth ei bodd.

Eglurodd Marie “Dw i wedi bod â diddordeb yn yr iaith Gymraeg erioed. Fe ddechreuodd fy niddordeb pan oeddwn yn blentyn wrth i mi deithio ar wyliau i wahanol ardaloedd o Gymru gyda fy rhieni a chlywed yr iaith yn cael ei siarad. Roedd fy mam-gu yn gallu siarad tipyn bach o Gymraeg a dw i’n cofio’r Gymraeg yn cael ei defnyddio yng Nghapel Moriah, Gilfach Goch, felly mae gan y Gymraeg le arbennig yn fy nghalon.”

Mae Marie yn defnyddio’r Gymraeg ym mhob agwedd o’i swydd, sy’n rhoi cyfle gwych iddi ymarfer yr iaith.

“Dw i wrth fy modd yn cyfarfod dysgwyr eraill a theimlo’n rhan o’r tîm. Dw i’n ymarfer fy Nghymraeg bob dydd yn y gwaith a dw i’n mwynhau mynychu cyrsiau fel ‘Llafar a Llên’ sydd wedi agor drysau i mi i fyd newydd o ddiwylliant.”

Yn rhan o’i rôl, mae Marie yn mwynhau trefnu digwyddiadau Cymraeg ar gyfer dysgwyr fel clwb coginio, sesiynau crefftau, gigs cerddoriaeth a llawer mwy. Mae hi’n teimlo bod gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn rhoi her newydd iddi ac yn cadw’r swydd yn ddiddorol ac yn amrywiol.

“Fy nghyngor i unrhyw un sy’n ystyried dysgu Cymraeg yw, os dych chi’n teimlo’n swil, ewch â ffrind gyda chi i’r dosbarth - gallwch ddysgu gyda’ch gilydd. Mae grwpiau’n gyfeillgar iawn ac mae gan bawb sy’n mynychu'r un nod felly ewch amdani!”