Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cyrsiau Lleol

Cyrsiau Consortia / Awdurdod Lleol
Cyrsiau Consortia Addysg / Awdurdodau Lleol

Mae ystod o ddarpariaeth a chefnogaeth gan dimau’r Gymraeg Mewn Addysg. Cysylltwch gyda’ch consortia neu awdurdod lleol am ragor o wybodaeth.

Y Gwasanaeth Cyflawni Addysg (EAS)

Cefnogi ein Hysgolion GCA - Calendr Dysgu Proffesiynol Rhithwir a Recordiadau Sesiynau’r GCA (google.com)

GwE

Adnoddau GwE - Canolfan Gefnogaeth GwE (gwegogledd.cymru)

Partneriaeth

www.partneriaeth.cymru

Consortiwm Canolbarth y De (CSC)

support@cscjes.org.uk

Powys

Delyth.jones1@powys.gov.uk

Ceredigion

Anwen.EleriBowen@Ceredigion.gov.uk neu Menna.BeaufortJones@ceredigion.gov.uk

Sir Ddinbych

gareth.williams@denbighshire.gov.uk