Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Croeso!

Cyrsiau am ddim i bobl 16-25 mlwydd oed

Helo!

Mae croeso mawr i bobl ifanc ddysgu Cymraeg gyda ni, ac mae cyrsiau rhad ac am ddim ar gael i bobl 16-25 mlwydd oed.

Gallwch fwynhau cyrsiau ar wahanol lefelau dysgu, mewn dosbarthiadau rhithiol, wyneb-yn-wyneb neu ar-lein.

Cliciwch yma i chwilio am gyrsiau newydd.

Cyrsiau byr ar-lein

Mae cyrsiau byr ar-lein ar gael ar gyfer dechreuwyr a dysgwyr profiadol.  Mae cyrsiau yn dilyn gwahanol themâu hefyd – chwiliwch am gwrs byr ar-lein yma.

MWYNHAU EICH CYMRAEG

Mae sawl ffordd o fwynhau’r Gymraeg – beth am wrando ar fiwsig Cymraeg ar Spotify neu Radio Cymru neu wylio rhai o raglenni Cymraeg S4C.

Os oes unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi e-bostio swyddfa@dysgucymraeg.cymru a chofiwch ein dilyn ni ar TikTokTwitterInstagramFacebook a YouTube.

MWYNHAU DYSGU CYMRAEG

Emily Gair o brofiad
"Dw i wedi teimlo mod i’n perthyn i Gymru ers dechrau dysgu Cymraeg. Mae hefyd i mi yn fodd o ddangos parch.”
Bethan Gair o brofiad
"Y peth gorau i mi am ddysgu Cymraeg ydy cael sgwrs efo pobl ar y stryd neu mewn siopau – gallu siarad Cymraeg yn y gymuned.”
Nicole Gair o brofiad
"Y mwya o ieithoedd y medri di siarad, y mwya o bobl y medri di siarad gyda nhw... "
Lewis Gair o brofiad
"Dw i’n falch iawn fy mod i wedi dechrau’r daith i ddod yn siaradwr Cymraeg. Mae’n teimlo fel rhywbeth y dylwn allu ei wneud ar ôl byw fy holl fywyd yng Nghymru."
Jonathan Gair o brofiad
"Mae gallu siarad Cymraeg yn cŵl iawn. Dw i’n teimlo nawr fod gen i fwy o gyswllt gyda’r gymdeithas a’r diwylliant Cymraeg."
Natalie Gair o brofiad
"Dw i’n cael gymaint o bleser o ddysgu Cymraeg, a byddwn yn annog unrhyw un sy’n meddwl amdano jest i fynd amdani.”
Seren Gair o brofiad
"Mae’n beth positif iawn gweld cynnwys Cymraeg ar y cyfryngau cymdeithasol – dw i wedi gweld comedi gwych ac wedi cael fideos pop-up Cymraeg ar fy ffrwd Facebook.”

Chwilio am gwrs

cwrs ar gael
Dod o hyd i gwrs