Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Croeso!

Cyrsiau am ddim i bobl 18-25 mlwydd oed
Helo!

Mae’n haws nag erioed i bobl ifanc ddysgu Cymraeg gan fod cyrsiau rhad ac am ddim ar gael i bobl 18-25 mlwydd oed.

Mae cyrsiau lefel Mynediad ar gael i ddechreuwyr.  Mae cyrsiau Sylfaen ar gyfer pobl sy’n barod yn siarad tipyn o Gymraeg ac sy’n hyderus gyda ffurfiau presennol, gorffennol a dyfodol y ferf.

Bydd angen dewis un o’r opsiynau isod.  Wrth glicio ar eich dewis, byddwch yn cael eich cyfeirio at dudalen wybodaeth, ble mae’n bosib cofrestru a chreu cyfrif.

MWY O WYBODAETH

Mae cyrsiau Mynediad a Sylfaen ar gael ar adegau eraill hefyd.  Os dych chi wedi bod i ysgol Gymraeg neu’n siarad Cymraeg yn barod ac eisiau cryfhau eich sgiliau, mae cyrsiau ar lefelau dysgu eraill yn cael eu cynnal.  Mae’r cyrsiau yma hefyd yn rhad ac am ddim os dych chi’n 18-25 mlwydd oed. 

Mae sawl ffordd o fwynhau’r Gymraeg cyn bod y cyrsiau’n dechrau – beth am wrando ar fiwsig Cymraeg ar Spotify neu Radio Cymru neu wylio rhai o raglenni Cymraeg S4C.

Os oes unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi e-bostio swyddfa@dysgucymraeg.cymru a chofiwch ein dilyn ni ar TikTok, TwitterInstagramFacebook a YouTube.

MWYNHAU DYSGU CYMRAEG

Emily Gair o brofiad
"Dw i wedi teimlo mod i’n perthyn i Gymru ers dechrau dysgu Cymraeg. Mae hefyd i mi yn fodd o ddangos parch.”
Bethan Gair o brofiad
"Y peth gorau i mi am ddysgu Cymraeg ydy cael sgwrs efo pobl ar y stryd neu mewn siopau – gallu siarad Cymraeg yn y gymuned.”
Nicole Gair o brofiad
"Y mwya o ieithoedd y medri di siarad, y mwya o bobl y medri di siarad gyda nhw... "
Lewis Gair o brofiad
"Dw i’n falch iawn fy mod i wedi dechrau’r daith i ddod yn siaradwr Cymraeg. Mae’n teimlo fel rhywbeth y dylwn allu ei wneud ar ôl byw fy holl fywyd yng Nghymru."
Jonathan Gair o brofiad
"Mae gallu siarad Cymraeg yn cŵl iawn. Dw i’n teimlo nawr fod gen i fwy o gyswllt gyda’r gymdeithas a’r diwylliant Cymraeg."
Natalie Gair o brofiad
"Dw i’n cael gymaint o bleser o ddysgu Cymraeg, a byddwn yn annog unrhyw un sy’n meddwl amdano jest i fynd amdani.”
Seren Gair o brofiad
"Mae’n beth positif iawn gweld cynnwys Cymraeg ar y cyfryngau cymdeithasol – dw i wedi gweld comedi gwych ac wedi cael fideos pop-up Cymraeg ar fy ffrwd Facebook.”

Cyrisau Mynediad

Gweld mwy

Chwilio am gwrs

cwrs ar gael
Dod o hyd i gwrs