Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Dyn ni wedi symud i ddysgu ar-lein ac o bell. Byddwn yn diweddaru’r wefan gyda mwy o wybodaeth neu fe allwch gysylltu gyda’ch darparwr cwrs lleol.

Shwmae! Croeso i dudalen Dysgu Cymraeg Caerdydd, Prifysgol Caerdydd. 'Dyn ni'n darparu pob math o gyrsiau ar draws y brifddinas ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. O gyrsiau i ddechreuwyr i gyrsiau ar gyfer siaradwyr rhugl sydd eisiau gwella’u Cymraeg. Felly, beth amdani?

Dysgu Cymraeg Caerdydd
Prifysgol Caerdydd
Adeilad John Percival
Rhodfa Colum
Caerdydd
CF10 3EU
info@learnwelsh.co.uk

029 2087 4710

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Cyrsiau Ionawr Cwrs Haf
Ymarfer eich Cymraeg
Baner lefel

Gallwch hefyd gysylltu trwy lenwi'r ffurflen yma.