Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Mae partneriaeth rhwng Coleg Cambria a chwmni Popeth Cymraeg yn darparu cyrsiau Dysgu Cymraeg ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn ardaloedd Wrecsam, Sir y Fflint a Sir Ddinbych.

Coleg Cambria 
Ffordd Parc y Gelli
Wrecsam
LL12 7AB
01978 267596

Canolfan Iaith Clwyd
Pwll y Grawys
Dinbych
Sir Ddinbych
LL16 3LG
01745 812287

01978 26 7596 (Siroedd Wrecsam a’r Fflint) / 01745 812287 (Sir Ddinbych)

Calendr o ddigwyddiadau

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

CROESO - dan ni'n falch bod gyda chi diddordeb mewn dysgu Cymraeg.
Mae gyda ni amrywiaeth o gyrsiau yn Sir y Fflint, Sir Ddinbych a Wrecsam. 
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â 01978 267596 neu learncymraeg@cambria.ac.uk (Sir y Fflint a Wrecsam) a 01745 812287 neu gwybod@popethcymraeg.com (Sir Ddinbych).
Llawllyfr Dysgwyr