Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Dysgu Cymraeg Gogledd Ddwyrain
Mae'r partneriaeth rhwng Coleg Cambria a chwmni Popeth Cymraeg yn darparu cyrsiau Cymraeg ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn ardaloedd Wrecsam, Sir y Fflint a Sir Ddinbych.

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau
CROESO - rydyn ni'n falch bod gennych chi ddiddordeb mewn dysgu Cymraeg.
Mae gennyn ni amrywiaeth o gyrsiau ar gael yn Sir y Fflint, Sir Ddinbych a Wrecsam. 
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â 01978 267596 neu learncymraeg@cambria.ac.uk (Sir y Fflint a Wrecsam) a 01745 812287 neu gwybod@popethcymraeg.com (Sir Ddinbych).
Llawllyfr Dysgwyr
Rhaglen Tymor 1
Siarad