Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Dysgu Cymraeg Gogledd Ddwyrain
Mae partneriaeth rhwng Coleg Cambria a chwmni Popeth Cymraeg yn darparu cyrsiau Cymraeg ar ran y Ganolfan yn ardaloedd Wrecsam, Sir y Fflint a Sir Ddinbych.

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau

Mae gan bawb wahanol resymau dros ddysgu’r Gymraeg – i gefnogi plant mewn addysg Gymraeg, efallai, neu i ehangu cyfleoedd gwaith.

Os wyt ti’n awyddus i wella neu ymarfer dy Gymraeg, neu os wyt ti’n chwilio am gwrs i ddechreuwyr ar gyfer ffrind neu berthynas ffonia 01978 267596 neu learncymraeg@cambria.ac.uk (Siroedd Wrecsam a'r Fflint) a 01745 812287 neu gwybod@popethcymraeg.com (Sir Ddinbych).

“O Lundain yn wreiddiol, symudais i Wrecsam 10 mlynedd yn ôl a mynychu dosbarthiadau Cymraeg min nos. Mae gen i dair merch sydd, fel fy mhartner, yn siarad Cymraeg iaith gyntaf. Roeddwn i’n teimlo ei bod hi'n bwysig siarad Cymraeg gyda fy merched, fy mhartner a fy nheulu ac mae’n ffordd o gadw’r iaith yn fyw.”

IAN CLARKE
globe
cymraeg
Rhaglen Pasg - Haf 2019 1
Rhaglen Pasg - Haf 2019 2