Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Mae Coleg Gwent yn darparu cyrsiau Cymraeg ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Torfaen a Sir Fynwy. Mae digon o ddewis. Mae’n bosib mynd i ddosbarth nos neu ddilyn cwrs dwys neu hyd yn oed cyfuno gwersi yn y dosbarth gyda dysgu ar-lein.

Coleg Gwent
Campws Pont-y-pŵl
Heol Blaendâr
Pont-y-pŵl
Torfaen
NP4 5YE

Polisïau a chyhoeddiadau

01495 333710

Calendr Gweithgareddau
Cymraeg i Oedolion Gwent

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Noson Wobrwyo
Noson Wobrwyo
Noson Wobrwyo

Yma gallwch chi adolygu neu baratoi ar gyfer geirfa, Driliau a'r Dialogau o bob Uned yn y cyrsiau Mynediad, Sylfaen, Canolradd a Chymraeg i'r Teulu. Cliciwch ar yr Uned i weld y fideos. Ymarfer, Ymarfer, Ymarfer!

  

Cwrs Penwythnos am ddim.
Cyrsiau Atodol
Beth sy ymlaen?

Gallwch hefyd gysylltu trwy lenwi'r ffurflen yma.