Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Dysgu Cymraeg Gwent
Mae Coleg Gwent yn darparu cyrsiau Cymraeg ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Torfaen a Sir Fynwy. Mae digon o ddewis. Mae’n bosib mynd i ddosbarth nos neu ddilyn cwrs dwys neu hyd yn oed cyfuno gwersi yn y dosbarth gyda dysgu ar-lein.

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau

Arholiadau - Beth amdani?
Cofrestrwch yma

Dysgwyr yn dathlu llwyddiant yn Seremoni Wobrwyo Dysgu Cymraeg Gwent

Mae dysgwyr y Gymraeg o ardal Gwent wedi’u cydnabod am eu hymrwymiad i’r iaith mewn seremoni wobrwyo a gynhaliwyd ar Gampws Pont-y-pŵl, Coleg Gwent.  Cyflwynwyd y gwobrau gan y cyflwynydd teledu Nia Parry.

Cafwyd dysgwyr a thiwtoriaid o bob rhan o Went eu cydnabod am eu cyflawniadau anhygoel i'r iaith Gymraeg dros y flwyddyn academaidd ddiwethaf 2017-18. Dywedodd Geraint Wilson-Price, Cyfarwyddwr Dysgu Cymraeg Gwent, "Mae pawb wedi gweithio mor galed yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ac mae'r noson wobrwyo'n ffordd wych o ddathlu llwyddiant ein dysgwyr a'n tiwtoriaid". 

"Mae dysgu iaith yn gofyn am ymrwymiad a chymhelliant. Mae'n bwysig i ni yn Dysgu Cymraeg Gwent gydnabod ymroddiad a chyfraniad ein dysgwyr a'n tiwtoriaid a hoffwn longyfarch ein holl enillwyr eleni a dymuno'n dda iddynt am eu dyfodol.” 

Cyrsiau Atodol
Beth sy ymlaen?

Gallwch hefyd gysylltu trwy lenwi'r ffurflen yma.