Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Dyn ni wedi symud i ddysgu ar-lein ac o bell. Byddwn yn diweddaru’r wefan gyda mwy o wybodaeth neu fe allwch gysylltu gyda’ch darparwr cwrs lleol.

Mae Coleg Gwent yn darparu cyrsiau Cymraeg ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Torfaen a Sir Fynwy. Mae digon o ddewis. Mae’n bosib mynd i ddosbarth nos neu ddilyn cwrs dwys neu hyd yn oed cyfuno gwersi yn y dosbarth gyda dysgu ar-lein.

Coleg Gwent
Campws Pont-y-pŵl
Heol Blaendâr
Pont-y-pŵl
Torfaen
NP4 5YE

Polisïau a chyhoeddiadau

01495 333710

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Cwrs Penwythnos | PONT-Y-PŴL | 28-29.03.20

Sadwrn Siarad | BLAENAU GWENT | 25.04.20

Cwrs Adolygu | PONT-Y-PŴL | 16-17.05.20

Cwrs Penwythnos | LLAMBED | 26-28.06.20

Ysgol Haf | CROSSKEYS | 20-24.07.20

Beth sy ymlaen?

Gallwch hefyd gysylltu trwy lenwi'r ffurflen yma.