Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Mae Coleg Gwent yn darparu cyrsiau Cymraeg ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Torfaen a Sir Fynwy. Mae digon o ddewis. Mae’n bosib mynd i ddosbarth nos neu ddilyn cwrs dwys neu hyd yn oed cyfuno gwersi yn y dosbarth gyda dysgu ar-lein.

Coleg Gwent
Campws Crosskeys 
Heol Rhisga
CrossKeys
NP11 7ZA

Polisïau a chyhoeddiadau

01495 333710

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Y Gymraeg “yn ffynnu” mewn ysgol Saesneg ar y ffin

Ers i griw o athrawon Ysgol Gynradd Langstone ger Casnewydd benderfynu dysgu Cymraeg, maen nhw bellach yn ei chyflwyno i’r plant hefyd

Un o sesiynau Paned a Sgwrs Ysgol Gynradd Langstone

Gallwch hefyd gysylltu trwy lenwi'r ffurflen yma.