Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Dyn ni wedi symud i ddysgu ar-lein ac o bell. Byddwn yn diweddaru’r wefan gyda mwy o wybodaeth neu fe allwch gysylltu gyda’ch darparwr cwrs lleol.

Mae'r dosbarthiadau wyneb yn wyneb i gyd wedi cau am y tro. Mae tiwtoriaid yn dysgu dros Skype neu ar Zoom. Hefyd mae rhai dosbarthiadau yn siarad dros What's App. Am syniadau eraill am ddysgu ac ymarfer eich Cymraeg gwelwch chi ni ar ein tudalen Facebook. @learncymraegBRO

Learn Welsh – the Vale
Palmerston Adult Community Learning Centre
Cadoc Crescent
Barry
CF63 2NT

01446 730402

Dod o hyd i gwrs

Dod o hyd i gwrs

Bro Morgannwg

Mae gan bawb wahanol resymau dros ddysgu’r Gymraeg – i gefnogi plant mewn addysg Gymraeg, efallai, neu i ehangu cyfleoedd gwaith. 

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

banner