Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Dysgu Cymraeg Y Fro
Mae'r cyrsiau wedi dechrau ond mae'n bosib ymuno'n hwyr. Cysylltwch â ni 01446 730402 Mae dosbarth i ddechreuwyr yn dechrau ddydd Llun 25ain o Dachwedd.

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau

Mae gan bawb wahanol resymau dros ddysgu’r Gymraeg – i gefnogi plant mewn addysg Gymraeg, efallai, neu i ehangu cyfleoedd gwaith.

Os wyt ti’n awyddus i wella neu ymarfer dy Gymraeg, neu os wyt ti’n chwilio am gwrs i ddechreuwyr ar gyfer ffrind neu berthynas, cei wybodaeth yma neu ffonia 01446 730402 neu ebostia dysgucymraeg@bromorgannwg.gov.uk

SS Penarth
Tymor 1
Mynediad Tach
banner