Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Academi Hywel Teifi - Prifysgol Abertawe yn darparu cyrsiau i ddysgwyr yn ardaloedd cynghorau sir Dinas Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe
Academi Hywel Teifi
Adeilad Talbot
Prifysgol Abertawe 
Campws Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PP

01792 60 20 70

Termau ac Amodau

01792 602070

Ffeindiwch y cwrs iawn i chi

Brochure Cyrsiau 2021/22

Dechreuwyr Tachwedd

Cofrestrwch
Digwyddiadau

Restr lawn o'r holl digwyddiadau a cyrsiau ychwanegol i gefnogi dysgwyr yn ardal Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Calendr Digwyddiadau

Gostyngiadau :

Codau disgownt o 40% ar gyfer Pensiynwyr = PEN21
Myfyriwr a Phrentisiaid llawn amser = MYF21
Budd-daliadau gwladol = BUDD21

Rhestr bostio

Ychwanegwch fi

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

DIWEDDARIAD AR COVID-19 

Yn sgil sefyllfa'r pandemic a mesurau ymbellhau yn siroedd Abertawe, a Castell-nedd – Port Talbot, ac yn unol â gweithdrefnau Prifysgol Abertawe er lleihau risg, yr ydym wedi atal ein holl weithgareddau dysgu wyneb-yn-wyneb a'n digwyddiadau cymdeithasol am gyfnod amhenodol. Y newyddion da yw bod ein gwersi yn parhau, ac yn cael eu cyflwyno arlein drwy lwyfan fideo gynadledda Zoom (sydd ar gael i'w lawrlwytho am ddim). Cysylltwch â ni os oes gennych gwestiwn am ein rhaglen o gyrsiau drwy ebostio dysgucymraeg@abertawe.ac.uk. Dymuniadau gorau i bawb gan Dîm DCABA. 

Sean
Pam dysgu
0%
o’n dysgwyr yn cytuno neu cytuno'n gryf bod ei tiwtor yn dysgu y cwrs yn effeithiol
0%
o'n dysgwyr yn cytuno neu cytunon'n gryf ei bod yn cael digon o gymorth a gofal gan fy narparwr
0%
o'n dysgwyr yn meddwl bod yr adnoddau arlein yn dda neu yn dda iawn