Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Academi Hywel Teifi - Prifysgol Abertawe yn darparu cyrsiau i ddysgwyr yn ardaloedd cynghorau sir Dinas Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe
Academi Hywel Teifi
Adeilad Talbot
Prifysgol Abertawe 
Campws Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PP

01792 60 20 70

Termau ac Amodau

01792 602070

Ffeindiwch y cwrs iawn i chi

Brochure Cyrsiau 2021

Dysgu yn y Gweithle?

Cysylltwch am fwy o wybodaeth
Digwyddiadau

Restr lawn o'r holl digwyddiadau a cyrsiau ychwanegol i gefnogi dysgwyr yn ardal Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Calendr Digwyddiadau

Gostyngiadau** :

Codau disgownt o 40% ar gyfer Pensiynwyr = PEN20
Myfyriwr a Phrentisiaid llawn amser = MYF20
Budd-daliadau gwladol = BUDD20

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

DIWEDDARIAD AR COVID-19 

Yn sgil sefyllfa'r pandemic a mesurau ymbellhau yn siroedd Abertawe, a Castell-nedd – Port Talbot, ac yn unol â gweithdrefnau Prifysgol Abertawe er lleihau risg, yr ydym wedi atal ein holl weithgareddau dysgu wyneb-yn-wyneb a'n digwyddiadau cymdeithasol am gyfnod amhenodol.

Y newyddion da yw bod ein gwersi yn parhau, ac yn cael eu cyflwyno arlein drwy lwyfan fideo gynadledda Zoom (sydd ar gael i'w lawrlwytho am ddim).

Cysylltwch â ni os oes gennych gwestiwn am ein rhaglen o gyrsiau drwy ebostio dysgucymraeg@abertawe.ac.uk

Dymuniadau gorau i bawb gan Dîm DCABA. 

Welsh in a week
Cyrsiau 2020/21

Cyrsiau wythnos 

Mynediad : 

Llun-Gwener, 1-5 Mehefin
DCMWAW1420 
Dysgwch fwy a cofrestru:

http://bit.ly/WAW1420

Cyrsiau arall

Cyrsiau Wythnos

Wythnosau dilyniannol i'n cyrsiau wythnos o hyd. Cliciwch y ddolen am fwy o fanylion.

Maw-Sad, 1 - 5 Mehefin, 2021 (hanner tymor

9.15-3.30

Mynediad 

Wythnos 2 (DCMWAW2420)

https://learnwelsh.cymru/learning/course/c49da2d6-8698-eb11-a96d-002248015e4e/

Mynediad 

Wythnos 3 (DCMWAW3420)

https://learnwelsh.cymru/learning/course/c59da2d6-8698-eb11-a96d-002248015e4e/

Mynediad 

Wythnos 4 (DCMWAW4420)

https://learnwelsh.cymru/learning/course/c69da2d6-8698-eb11-a96d-002248015e4e/

Mynediad 

Wythnos 5 (DCMWAW5420)

 

https://learnwelsh.cymru/learning/course/65911398-adcd-ea11-a961-002248015e4e/

Sylfaen 

Wythnos 1 (DCSWAW1420)

https://learnwelsh.cymru/learning/course/5cca3422-e9ae-ea11-a960-002248015e4e/

Sylfaen 

Wythnos 2 (DCSWAW2420)

https://learnwelsh.cymru/learning/course/c79da2d6-8698-eb11-a96d-002248015e4e/

Sylfaen 

Wythnos 4 (DCSWAW4420)

https://learnwelsh.cymru/learning/course/c89da2d6-8698-eb11-a96d-002248015e4e/

Canolradd 

Wythnos 1 (DCCWAW1420)

https://learnwelsh.cymru/learning/course/5dca3422-e9ae-ea11-a960-002248015e4e/

Canolradd 

Wythnos 2 (DCCWAW2420)

https://learnwelsh.cymru/learning/course/c99da2d6-8698-eb11-a96d-002248015e4e/

Canolradd 

Wythnos 3 (DCCWAW3420)

https://learnwelsh.cymru/learning/course/4811d757-ec71-eb11-a96b-002248015e4e/

Uwch 

Wythnos 1 (DCUWAW1420)

https://learnwelsh.cymru/learning/course/5eca3422-e9ae-ea11-a960-002248015e4e/

Uwch 

Wythnos 2 (DCUWAW2420)

https://learnwelsh.cymru/learning/course/ca9da2d6-8698-eb11-a96d-002248015e4e/

Uwch 

Wythnos 3 (DCUWAW3420)

https://learnwelsh.cymru/learning/course/cb9da2d6-8698-eb11-a96d-002248015e4e/

Uwch 

Wythnos 5 (DCUWAW5320)

https://learnwelsh.cymru/learning/course/cc9da2d6-8698-eb11-a96d-002248015e4e/
Bydd wythnos nesaf y cyrsiau yn rhedeg: 19-23 Gorffennaf, 2021. Defnyddiwch y triongl lliw uchod i chwilio cyrsiau a chofrestru.
Sadwrn siarad 2021

Yn ystod y bore mi fyddwch chi'n ymarfer ac yn gwella eich sgiliau siarad. Yn y pnawn mi fydd 'na sesiwn sgwrsio a gig.

Mae'r cwrs yma AM DDIM
Dosbarth: 10:00 -13:00
Sesiwn sgwrsio a gig: 14:00-15:30

Dyddiad cau cofrestru: 25.04.21

Grŵp 1 / Group 1
Mynediad 1 / Entry 1 (DCA2120)
Cliciwch y ddolen isod i gofrestru:
http://bit.ly/DCA2120

Grŵp 2 / Group 2
Mynediad 2, Dwys, Sylfaen 1 (DCA2220)

Cliciwch y ddolen isod i gofrestru:
http://bit.ly/DCA2220
Grŵp 3 / Group 3
Sylfaen 2 / Dwys , Canolradd 1 (DCA2320)
Cliciwch y ddolen isod i gofrestru:
http://bit.ly/DCA2320
Grŵp 4 / Group 4
Canolradd 2, Dwys, Uwch 1: Rhan 1 (DCA2420)
Cliciwch y ddolen isod i gofrestru:
http://bit.ly/DCA2420

Grŵp 5 / Group 5
Uwch 1: Rhan 2, Uwch 2, Dwys, Hyfedredd (DCA2520)

Cliciwch y ddolen isod i gofrestru:
http://bit.ly/DCA2520
Sean
Pam dysgu
0%
o’n dysgwyr yn mwynhau dysgu Cymraeg
0%
yn dweud bod eu profiad dysgu yn dda neu’n dda iawn hyd yn hyn
0%
yn teimlo’n fwy hyderus wrth siarad Cymraeg wrth ddilyn cwrs