Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe
Academi Hywel Teifi - Prifysgol Abertawe yn darparu cyrsiau i ddysgwyr yn ardaloedd cynghorau sir Dinas Abertawe, a Chastell-nedd Port Talbot.

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau

Mae Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe (DCABA) yn rhan o Academi Hywel Teifi ym Mhrifysgol Abertawe, sy'n hyrwyddo ac yn hwyluso addysg gyfrwng Cymraeg drwy’r Brifysgol.

Mae DCABA yn darparu cyrsiau Cymraeg mewn nifer o leoliadau ar draws y rhanbarth, sy'n golygu nad oes rhaid i ti deithio'n bell i fynychu dosbarth. Mae gennym hefyd rai cyrsiau ar-lein ar gyfer y rhai sy’n ei chael hi'n anodd mynychu dosbarthiadau rheolaidd.

Mae’r brif swyddfa wedi'i lleoli yn Adeilad Talbot ar Gampws Singleton Prifysgol Abertawe, ac mae gan DCABA staff yn ein canolfannau yn Nhŷ'r Gwrhyd (Holly Street) Pontardawe a Thŷ Tawe (Christina Street) yng nghanol dinas Abertawe.  Mae croeso i ti alw heibio un o'r canolfannau hyn, neu ffonio i ofyn am ein cyrsiau a'r amrywiaeth o weithgareddau cymdeithasol lleol yr ydym yn eu trefnu i gefnogi dysgwyr Cymraeg.

Rho alwad i ni ar 01792 60 20 70, neu e-bost: dysgucymraeg@abertawe.ac.uk

ANGEN HELP?

SUT I GOFRESTRU ARLEIN:

https://www.youtube.com/embed/4sxtYwtGxDU

SUT I CHWILIO AM GWRS:

https://www.youtube.com/embed/WbvMRs2uTAg

Gostyngiadau 19-20

Digwyddiadau a Gweithgareddau 2019