Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Academi Hywel Teifi - Prifysgol Abertawe yn darparu cyrsiau i ddysgwyr yn ardaloedd cynghorau sir Dinas Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe
Academi Hywel Teifi
Adeilad Talbot
Prifysgol Abertawe 
Campws Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PP

01792 60 20 70

Termau ac Amodau

01792 602070

Be sydd ymlaen?

Sut i gofrestru

Sut i gofrestru

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

DIWEDDARIAD AR COVID-19

Yn sgil sefyllfa'r pandemic a mesurau ymbellhau yn siroedd Abertawe, a Castell-nedd – Port Talbot, ac yn unol â gweithdrefnau Prifysgol Abertawe er lleihau risg, yr ydym wedi atal ein holl weithgareddau dysgu wyneb-yn-wyneb a'n digwyddiadau cymdeithasol am gyfnod amhenodol.
Y newyddion da yw bod ein gwersi yn parhau, ac yn cael eu cyflwyno arlein drwy lwyfan fideo gynadledda Zoom (sydd ar gael i'w lawrlwytho am ddim).
Cysylltwch â ni os oes gennych gwestiwn am ein rhaglen newydd o gyrsiau ar gyfer 2020-21 neu un o'n digwyddiadau cefnogi dysgwyr dros fisoedd yr haf.
Dymuniadau gorau i bawb gan Dîm DCABA. 
Cyw cynnar DCABA
haf 2020

Cwrs 6 wythnos: £15 
Dechrau wythnos yn dechrau 20.07.20 
Cliciwch linc i gofrestru
Am fwy o wybodaeth cysylltwch:
David Morgan d.k.morgan@abertawe.ac.uk

Mynediad 1 
Llun
9.30-11am : https://bit.ly/2YFrdMY
neu / or
6.30-8pm : 
https://bit.ly/2N1ppbE

Mynediad 1 a 2 
Llun
9.30-11am : https://bit.ly/3ebTaCp
neu 
6.30-8pm : https://bit.ly/3foYNNU

Sylfaen 1 a 2 
Mawrth 
9.30-11am : https://bit.ly/3dfMm5G
neu 
6.30-8pm : https://bit.ly/3fy1Ovu

Canolradd 1 a 2 
Mercher 
9.30-11am : https://bit.ly/3fxLjPT
neu / or
6.30-8pm : https://bit.ly/3hENt2e

Uwch 1 
Iau 
9.30-11am : https://bit.ly/2Y6BUcf
neu / or
6.30-8pm : https://bit.ly/2UShj9p

 

Arlein

 

Mae gennym  rai cyrsiau ar-lein fel hwn i ddechreuwyr sy'n ei chael hi'n anodd mynychu dosbarthiadau rheolaidd o bosib, neu hwn ar gyfer siaradwyr rhugl sydd yn dymuno gwella safon eu Cymraeg.

Oherwydd y sefyllfa COVID-19 bresennol, bydd y cyrsiau dwys 5 niwrnod hyn yn cael eu cynnig fel profiad ar-lein am y tro. Bydd dysgwyr yn ymuno â dwy sesiwn grŵp gynadledda fideo wyneb yn wyneb a dan arweiniad tiwtor mewn un diwrnod: un ben bore a'r ail ar ôl cinio. Yn dilyn y ddwy sesiwn wyneb yn wyneb hyn bydd sesiynau astudio annibynnol a thasgau ar-lein. Byddwch yn gweithio'n galed trwy'r dydd, a bydd angen mynediad cyson i gyfrifiadur arnoch chi felly!

Iawn, fyddwch chi ddim yn meistroli’r Gymraeg mewn wythnos yn unig ond bydd y cwrs hwn yn eich helpu ar eich ffordd.

Os ydych yn gymwys, ac yn gallu cyflwyno dogfennaeth gefnogol, gallwch ddefnyddio codau yn ystod y broses gofrestru ar-lein i gael 40% oddi ar y pris llawn - gweler y wefan am ragor o fanylion.

Mynediad – wythnos 1 (unedau 1-12): https://bit.ly/2XunKkO
Mynediad – wythnos 2 (unedau 13-24) : https://bit.ly/3gMt7Dv
Mynediad - wythnos 3 (unedau 25-36): https://bit.ly/2U9AJGG
Mynediad - wythnos 4 (unedau 37-48): https://bit.ly/2yZxtpP

Sylfaen – wythnos 1(unedau 1-12): https://bit.ly/302Wv2p
Sylfaen – wythnos 2 (unedau 13-24): https://bit.ly/3dGUTj7
Sylfaen – wythnos 3 (unedau 25-36): https://bit.ly/3gLpIoy

Canolradd – wythnos 1 (unedau 1-12): https://bit.ly/2AEmHWk
Canolradd – wythnos 2 (unedau 13-24): https://bit.ly/36Vgku5

Uwch – wythnos 1 (unedau 1-12): https://bit.ly/2MtuHw0
Uwch – wythnos 2 (unedau 13-24): https://bit.ly/2Xv57gF


Llun gan Georgie Cobbs ar Unsplash

WIW
poster 2020

Ydych chi'n adnabod unrhyw un a fyddai'n gwneud tiwtor Cymraeg gwych? Rydym yn chwilio am athrawon profiadol neu'r sawl sy'n barod i ddysgu (mae hyfforddiant am ddim ar gael). Cysylltwch â ni nawr! Ebostiwch: rhian.e.williams@abertawe.ac.uk

 

Cwrs tiwtor

Cylchythyron

ebost
Sean
Pam dysgu
Adroddiad ESTYN 2019
0%
o’n dysgwyr yn mwynhau dysgu Cymraeg
0%
yn dweud bod eu profiad dysgu yn dda neu’n dda iawn hyd yn hyn
0%
yn teimlo’n fwy hyderus wrth siarad Cymraeg wrth ddilyn cwrs
0%
yn defnyddio eu Cymraeg tu allan i’r dosbarth
0%
yn cytuno neu’n cytuno’n gryf bod y tiwtor yn dysgu’r cwrs yn effeithiol