Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe
Academi Hywel Teifi - Prifysgol Abertawe yn darparu cyrsiau i ddysgwyr yn ardaloedd cynghorau sir Dinas Abertawe, a Chastell-nedd Port Talbot.

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau
top

Y flwyddyn yma mae ein cyrsiau prif ffrwd i gyd ar gael am yr un pris, £90!

Does dim gwahaniaeth beth yw'r lefel, y lleoliad na'r dwyster - yr un yw'r pris!

£90
cyw

Lawrlwythwch y llyfryn Cyrsiau 2019 isod. Cliciwch ar god y cwrs am fwy o fanylion ac i gofrestru arlein.  

Brochure 2019
Arlein

 

Yn ogystal â'n gwersi 'prif ffrwd' traddodiadol, mae gennym hefyd rai cyrsiau ar-lein fel hwn i ddechreuwyr sy'n ei chael hi'n anodd mynychu dosbarthiadau rheolaidd o bosib, neu hwn ar gyfer siaradwyr rhugl sydd yn dymuno gwella safon eu Cymraeg.

ebost
Sean
Pam dysgu
Adroddiad ESTYN 2019
Cylchythyron