Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Dyn ni wedi symud i ddysgu ar-lein ac o bell. Byddwn yn diweddaru’r wefan gyda mwy o wybodaeth neu fe allwch gysylltu gyda’ch darparwr cwrs lleol.

Academi Hywel Teifi - Prifysgol Abertawe yn darparu cyrsiau i ddysgwyr yn ardaloedd cynghorau sir Dinas Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe
Academi Hywel Teifi
Adeilad Talbot
Prifysgol Abertawe 
Campws Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PP

01792 60 20 70

Termau ac Amodau

01792 602070

Be sydd ymlaen?

Sut i gofrestru

Sut i gofrestru

Prosbectws

Prosbectws

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

DIWEDDARIAD AR COVID-19

Yn sgil sefyllfa gynyddol ddifrifol firws corona yn siroedd Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, ac yn unol â gweithdrefnau Prifysgol Abertawe, yr ydym yn atal ein holl weithgareddau dysgu wyneb-yn-wyneb a'n digwyddiadau cymdeithasol, a hynny am gyfnod amhenodol.

Byddwn yn cysylltu gyda'n dysgwyr dros y dyddiau/wythnosau nesaf i gynnig diweddariadau.

Dymuniadau gorau i bawb gan Dîm DCABA

top
Arlein

 

Yn ogystal â'n gwersi 'prif ffrwd' traddodiadol, mae gennym hefyd rai cyrsiau ar-lein fel hwn i ddechreuwyr sy'n ei chael hi'n anodd mynychu dosbarthiadau rheolaidd o bosib, neu hwn ar gyfer siaradwyr rhugl sydd yn dymuno gwella safon eu Cymraeg.
Cymraeg mewn wythnos

Cymraeg Mewn Wythnos: 14.04.2020 - 18.04.2020

Well... ‘da ni’n yn trio rhywbeth newydd! Ar-lein ac yn eich cartref eich hun!

Ymunwch â ni am ddwy sesiwn fyw “Zoom” yn ddyddiol gyda thiwtor (gyda gwaith i'w gwblhau rhyngddynt)

9.30-10.30am a 2-3pm, dydd Mawrth-dydd Sadwrn, Ebrill 14-18fed, 2020

(Oce, fyddwch chi ddim yn rhugl erbyn diwedd yr wythnos ond bydd gennych sylfaen dda iawn i ddechrau ohoni!)

£15

Mynediad / Entry 1 (unedau 1-12): www.bit.ly/39B8yFs
Mynediad / Entry 2 (unedau 13-24): www.bit.ly/3akPk7N
Sylfaen 1 (unedau 1-12): www.bit.ly/3dL0cOL
Canolradd  5 (unedau 48-60): https://bit.ly/2Uz5yFd

 

ebost
Sean
Pam dysgu
Adroddiad ESTYN 2019
0%
o’n dysgwyr yn mwynhau dysgu Cymraeg
0%
yn dweud bod eu profiad dysgu yn dda neu’n dda iawn hyd yn hyn
0%
yn teimlo’n fwy hyderus wrth siarad Cymraeg wrth ddilyn cwrs
0%
yn defnyddio eu Cymraeg tu allan i’r dosbarth
0%
yn cytuno neu’n cytuno’n gryf bod y tiwtor yn dysgu’r cwrs yn effeithiol