Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Academi Hywel Teifi - Prifysgol Abertawe yn darparu cyrsiau i ddysgwyr yn ardaloedd cynghorau sir Dinas Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe
Academi Hywel Teifi
Adeilad Talbot
Prifysgol Abertawe 
Campws Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PP

01792 60 20 70

Termau ac Amodau

01792 602070

Ffeindiwch y cwrs iawn i chi

Brochure Cyrsiau 2021

Dysgu yn y Gweithle?

Cysylltwch am fwy o wybodaeth
Digwyddiadau

Restr lawn o'r holl digwyddiadau a cyrsiau ychwanegol i gefnogi dysgwyr yn ardal Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Calendr Digwyddiadau

Gostyngiadau** :

Codau disgownt o 40% ar gyfer Pensiynwyr = PEN20
Myfyriwr a Phrentisiaid llawn amser = MYF20
Budd-daliadau gwladol = BUDD20
**Dim cyrsiau Ionawr 2021

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

DIWEDDARIAD AR COVID-19 

Yn sgil sefyllfa'r pandemic a mesurau ymbellhau yn siroedd Abertawe, a Castell-nedd – Port Talbot, ac yn unol â gweithdrefnau Prifysgol Abertawe er lleihau risg, yr ydym wedi atal ein holl weithgareddau dysgu wyneb-yn-wyneb a'n digwyddiadau cymdeithasol am gyfnod amhenodol.

Y newyddion da yw bod ein gwersi yn parhau, ac yn cael eu cyflwyno arlein drwy lwyfan fideo gynadledda Zoom (sydd ar gael i'w lawrlwytho am ddim).

Cysylltwch â ni os oes gennych gwestiwn am ein rhaglen o gyrsiau drwy ebostio dysgucymraeg@abertawe.ac.uk

Dymuniadau gorau i bawb gan Dîm DCABA. 

Cyrsiau 2020/21

HANNER PRIS! Bydd cyrsiau 30 wythnos yn dechrau eto ym mis Ionawr.

Cliciwch isod i gofrestru. Cofiwch ddenfyddio o côd CALAN21 wrth dalu i gael gostyngiad 50%!

Cyrsiau unwiath yr wythnos 

Nos Lun 19:00 – 21:00

Mynediad 1 yn dechrau ar 25/01/2021 

DCM6320 https://learnwelsh.cymru/learning/course/65ec25fc-ee54-eb11-a969-002248015e4e/

DCM6420 https://learnwelsh.cymru/learning/course/66ec25fc-ee54-eb11-a969-002248015e4e/

(mae'r ddau ddosbarth yr un peth does dim ots pa un chi'n dewis)

Dydd Iau 10:00 - 12:00

Cymraeg yn y Cartref yn dechrau 28/01/2021

DCT1420 https://learnwelsh.cymru/learning/course/396b8519-1f3e-eb11-a969-002248015e4e/

Nos Iau 18:30 – 21:00

Mynediad 1 a 2  Cwrs Cyfunol yn dechrau ar 28/01/2021

DCM6620  https://learnwelsh.cymru/learning/course/68ec25fc-ee54-eb11-a969-002248015e4e/

Cwrs dwywaith yr wythnos

Dydd Llun a Dydd Mercher Mercher 09:30 – 11:30

Mynediad 1 a 2 yn dechrau ar 25/01/2021

DCM6520 https://learnwelsh.cymru/learning/course/67ec25fc-ee54-eb11-a969-002248015e4e/

 

 

 

Cyrsiau wythnos

Llun-Gwener, 1af Chwefror - 5ed Chwefror

DCMWAW1B220 https://learnwelsh.cymru/learning/course/fe301454-b459-eb11-a969-002248015e4e/

Llun-Gwener, 15fed - 19eg Chwefror

DCMWAW1220 https://learnwelsh.cymru/learning/course/50ca3422-e9ae-ea11-a960-002248015e4e/

Mae cyrsiau ar lefelau eraill ar gael hefyd - defnyddiwch y trionglau lliw uchod i chwilio am y cwrs ar lefel cywir i chi!

Sadwrn Siarad Ionawr

Sadwrn Siarad!
Cwrs Diwrnod Ionawr 

30.01.20

Hoffen ni eich gwahodd i Sadwrn Siarad cyntaf y flwyddyn 30/01/21.
Bydd y Sadwrn Siarad yn gyfle gwych i chi ymarfer siarad ac adolygu'r hyn dych chi wedi dysgu hyd yn hyn.
Hefyd, bydd y diwrnod yn gyfle i chi gwrdd a rhanu profiadau â dysgwyr a thiwtoriaid newydd.
Dyma amserlen fras ar gyfer y dydd:-
Sesiwn 1 a 2  (9.30 - 12.30) Gwersi ar lein, a tiwtoriaid yn gosod gwaith i'r dysgwyr gwblhau yn annibynnol  
Egwyl (12.30-1.30)
Sesiwn 3 (1.30 -3.30) Gwers ar lein a chwis.

Cofrestrwch ar y lefel addas drwy y lincs isod:

MYNEDIAD 1 (Grŵp 1) http://bit.ly/DCA06020

MYNEDIAD 1 a 2 (Grŵp 2) http://bit.ly/DCA0702

SYLFAEN 1 a 2 (Grŵp 3) http://bit.ly/DCA0820 

CANOLRADD 1 a 2 (Grŵp 4) http://bit.ly/DCA0920

UWCH (Grŵp 5) 
http://bit.ly/DCA1020

Am fwy o fanylion ebostiwch David: d.k.morgan@abertawe.ac.uk 

Sean
Pam dysgu
0%
o’n dysgwyr yn mwynhau dysgu Cymraeg
0%
yn dweud bod eu profiad dysgu yn dda neu’n dda iawn hyd yn hyn
0%
yn teimlo’n fwy hyderus wrth siarad Cymraeg wrth ddilyn cwrs