Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Academi Hywel Teifi - Prifysgol Abertawe yn darparu cyrsiau i ddysgwyr yn ardaloedd cynghorau sir Dinas Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe
Academi Hywel Teifi
Adeilad Talbot
Prifysgol Abertawe 
Campws Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PP

01792 60 20 70

Termau ac Amodau

01792 602070

Ffeindiwch y cwrs iawn i chi

Brochure Cyrsiau 2021
Digwyddiadau

Restr lawn o'r holl digwyddiadau a cyrsiau ychwanegol i gefnogi dysgwyr yn ardal Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Calendr Digwyddiadau

Gostyngiadau** :

Codau disgownt o 40% ar gyfer Pensiynwyr = PEN20
Myfyriwr a Phrentisiaid llawn amser = MYF20
Budd-daliadau gwladol = BUDD20

Dysgu yn y Gweithle?

Cysylltwch am fwy o wybodaeth

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

DIWEDDARIAD AR COVID-19 

Yn sgil sefyllfa'r pandemic a mesurau ymbellhau yn siroedd Abertawe, a Castell-nedd – Port Talbot, ac yn unol â gweithdrefnau Prifysgol Abertawe er lleihau risg, yr ydym wedi atal ein holl weithgareddau dysgu wyneb-yn-wyneb a'n digwyddiadau cymdeithasol am gyfnod amhenodol.

Y newyddion da yw bod ein gwersi yn parhau, ac yn cael eu cyflwyno arlein drwy lwyfan fideo gynadledda Zoom (sydd ar gael i'w lawrlwytho am ddim).

Cysylltwch â ni os oes gennych gwestiwn am ein rhaglen o gyrsiau drwy ebostio dysgucymraeg@abertawe.ac.uk

Dymuniadau gorau i bawb gan Dîm DCABA. 

Welsh in a week
Cyrsiau 2020/21

Cyrsiau wythnos 

Mynediad : 

Llun-Gwener, 19 -23 Gorfennaf

DCMWAW1520

Dysgwch fwy a cofrestru:

https://bit.ly/DCMWAW1520

Cyrsiau arall

Cyrsiau Wythnos

Wythnosau dilyniannol i'n cyrsiau wythnos o hyd. Cliciwch y ddolen am fwy o fanylion.

Llun - Gwener, 19 - 23 Gorffennaf, 2021 

9.15-3.30

Mynediad / Entry 

Wythnos 2 (DCMWAW2520)

https://learnwelsh.cymru/learning/course/725aa4ae-f4c2-eb11-a96d-002248015e4e/

Mynediad / Entry 

Wythnos 3 (DCMWAW3520)

https://learnwelsh.cymru/learning/course/725aa4ae-f4c2-eb11-a96d-002248015e4e/

Mynediad / Entry 

Wythnos 4 (DCMWAW4520)

https://learnwelsh.cymru/learning/course/745aa4ae-f4c2-eb11-a96d-002248015e4e/

Mynediad / Entry 

Wythnos 5 (DCMWAW5520)

https://learnwelsh.cymru/learning/course/08ec89db-3da3-eb11-a96d-002248015e4e/

Sylfaen / Foundation

Wythnos 1 (DCSWAW1520)

https://learnwelsh.cymru/learning/course/61ca3422-e9ae-ea11-a960-002248015e4e/

Sylfaen / Foundation

Wythnos 2 (DCSWAW2520)

https://learnwelsh.cymru/learning/course/755aa4ae-f4c2-eb11-a96d-002248015e4e/

Sylfaen / Foundation

Wythnos 3 (DCSWAW3520)

https://learnwelsh.cymru/learning/course/765aa4ae-f4c2-eb11-a96d-002248015e4e/

Canolradd / Intermediate 

Wythnos 1 ( DCCWAW1520)

https://learnwelsh.cymru/learning/course/62ca3422-e9ae-ea11-a960-002248015e4e/

Canolradd / Intermediate 

Wythnos 2 (DCCWAW2520)

https://learnwelsh.cymru/learning/course/785aa4ae-f4c2-eb11-a96d-002248015e4e/

Canolradd / Intermediate 

Wythnos 3 (DCCWAW3520)

https://learnwelsh.cymru/learning/course/795aa4ae-f4c2-eb11-a96d-002248015e4e/

Uwch / Advanced 

Wythnos 1 (DCUWAW1520)

https://learnwelsh.cymru/learning/course/63ca3422-e9ae-ea11-a960-002248015e4e/

Uwch / Advanced 

Wythnos 2 (DCUWAW2520)

https://learnwelsh.cymru/learning/course/7a5aa4ae-f4c2-eb11-a96d-002248015e4e/

Uwch / Advanced 

Wythnos 3 (DDCUWAW3520)

https://learnwelsh.cymru/learning/course/7c5aa4ae-f4c2-eb11-a96d-002248015e4e/

Uwch / Advanced 

Wythnos 4 (DCUWAW4520)

https://learnwelsh.cymru/learning/course/7d5aa4ae-f4c2-eb11-a96d-002248015e4e/

Uwch 2 / Advanced 2

Wythnos 1 (DCU2WAW1520)

https://learnwelsh.cymru/learning/course/7b5aa4ae-f4c2-eb11-a96d-002248015e4e/

Bydd y cyrsiau wythnos nesaf yn rhedeg yn yr hydref. Cadwych lygaid ar y wefan am fwy o wybodaeth. 

Adolygu 2021
  Bore / Morning: Nos / Evenings:

Mynediad 1 / Entry 1

Dydd Llun / Mondays

(DCA4120)
http://bit.ly/DCA4120
(DCA4220)
http://bit.ly/DCA4220

Mynediad Dwys a Mynediad 2 (Entry)

Dydd Mawrth / Tuesdays

(DCA4320)
http://bit.ly/DCA4320
(DCA4420)
http://bit.ly/DCA4420

Sylfaen 1 a 2 (Foundation)

Dydd Mawrth / Tuesdays

(DCA4520)
http://bit.ly/DCA4520
(DCA4620)
http://bit.ly/DCA4620

Canolradd 1 a 2 (Intermediate)

Dydd Mercher / Wednesdays

(DCA4720)
http://bit.ly/DCA4720
(DCA4820)
http://bit.ly/DCA4820

Uwch (Advanced)

Dydd Iau / Thursdays

(DCA4920)
http://bit.ly/DCA4920
(DCA5020)
http://bit.ly/DCA5020
Sean
Pam dysgu
0%
o’n dysgwyr yn cytuno neu cytuno'n gryf bod ei tiwtor yn dysgu y cwrs yn effeithiol
0%
o'n dysgwyr yn cytuno neu cytunon'n gryf ei bod yn cael digon o gymorth a gofal gan fy narparwr
0%
o'n dysgwyr yn meddwl bod yr adnoddau arlein yn dda neu yn dda iawn
0%
o'n dysgwyr yn bwriadu dysgu gyda ni eto flwyddyn nesaf