Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Academi Hywel Teifi - Prifysgol Abertawe yn darparu cyrsiau i ddysgwyr yn ardaloedd cynghorau sir Dinas Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe
Academi Hywel Teifi
Adeilad Talbot - Prifysgol Abertawe 
Abertawe     SA2 8PP 

Termau ac Amodau

(01792) 60 20 70

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

DIWEDDARIAD AR COVID-19 

Yn sgil sefyllfa'r pandemic a mesurau ymbellhau yn siroedd Abertawe, a Castell-nedd – Port Talbot, ac yn unol â gweithdrefnau Prifysgol Abertawe er lleihau risg, yr ydym wedi atal ein holl weithgareddau dysgu wyneb-yn-wyneb a'n digwyddiadau cymdeithasol am gyfnod amhenodol. Y newyddion da yw bod ein gwersi yn parhau, ac yn cael eu cyflwyno arlein drwy lwyfan fideo gynadledda Zoom (sydd ar gael i'w lawrlwytho am ddim). Cysylltwch â ni os oes gennych gwestiwn am ein rhaglen o gyrsiau drwy ebostio dysgucymraeg@abertawe.ac.uk. Dymuniadau gorau i bawb gan Dîm DCABA. 

Sean
Pam dysgu
0%
o’n dysgwyr yn cytuno neu cytuno'n gryf bod ei tiwtor yn dysgu y cwrs yn effeithiol
0%
o'n dysgwyr yn cytuno neu cytunon'n gryf ei bod yn cael digon o gymorth a gofal gan fy narparwr
0%
o'n dysgwyr yn meddwl bod yr adnoddau arlein yn dda neu yn dda iawn