Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Academi Hywel Teifi - Prifysgol Abertawe yn darparu cyrsiau i ddysgwyr yn ardaloedd cynghorau sir Dinas Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe
Academi Hywel Teifi
Adeilad Talbot
Prifysgol Abertawe 
Campws Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PP

01792 60 20 70

Termau ac Amodau

01792 602070

Ffeindiwch y cwrs iawn i chi

Brochure Cyrsiau 2021

Dysgu yn y Gweithle?

Cysylltwch am fwy o wybodaeth
Digwyddiadau

Restr lawn o'r holl digwyddiadau a cyrsiau ychwanegol i gefnogi dysgwyr yn ardal Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Calendr Digwyddiadau

Gostyngiadau** :

Codau disgownt o 40% ar gyfer Pensiynwyr = PEN20
Myfyriwr a Phrentisiaid llawn amser = MYF20
Budd-daliadau gwladol = BUDD20

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

DIWEDDARIAD AR COVID-19 

Yn sgil sefyllfa'r pandemic a mesurau ymbellhau yn siroedd Abertawe, a Castell-nedd – Port Talbot, ac yn unol â gweithdrefnau Prifysgol Abertawe er lleihau risg, yr ydym wedi atal ein holl weithgareddau dysgu wyneb-yn-wyneb a'n digwyddiadau cymdeithasol am gyfnod amhenodol.

Y newyddion da yw bod ein gwersi yn parhau, ac yn cael eu cyflwyno arlein drwy lwyfan fideo gynadledda Zoom (sydd ar gael i'w lawrlwytho am ddim).

Cysylltwch â ni os oes gennych gwestiwn am ein rhaglen o gyrsiau drwy ebostio dysgucymraeg@abertawe.ac.uk

Dymuniadau gorau i bawb gan Dîm DCABA. 

Cyrsiau 2020/21
Welsh in a week

Cyrsiau wythnos 

Mynediad : 

Llun-Gwener, 26 - 30 Ebrill
DCMWAW1A320 http://bit.ly/DCMWAW1A320

Bydd cyrsiau ar lefelau eraill ar gael ar y cyrsiau wythnos ym mis Ebrill. Defnyddiwch y trionglau lliw uchod i chwilio am cwrs ar lefel addas. 

Cymraeg yn y Cartref

Mae cyrsiau Cymraeg yn y Cartref newydd ar gyfer dechreuwyr yn dechrau cyn bo hir:

Mae'r cyrsiau yn addas ar gyfer rhieni a gofalwyr plant hyd at 11 oed.

Mae'r cyrsiau yn cael eu cynnal mewn dosbarthiadau rhithiol – mae hyn yn golygu dysgu gyda dysgwyr eraill a thiwtor, gan ddefnyddio platfform digidol fel Zoom, Teams neu Skype ar gyfrifiadur.

Mae cyrsiau yn dilyn y tymor ysgol.

Dim ond 1.5 awr yr wythnos.

Pris arbennig o £20

Dysgwch fwy a cofrestru:
https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/cymraeg-yn-y-cartref/

Cyrsiau 12 wythnos AM DDIM

Mawrth (dechrau 13 Ebrill, 2021) 

Mynediad Cyfunol / Blended (online self-study + class/virtual classroom)

9.30-12.30

DCM7920

http://bit.ly/DCM7920

Mynediad / Entry

12.30-15.00

DCM8020

http://bit.ly/DCM8020

Mercher (dechrau 14 Ebrill, 2021) 

Mynediad Cyfunol / Blended (online self-study + class/virtual classroom)

9.30-12.30

DCM8220

http://bit.ly/DCM8220

Mynediad / Entry

18.30-21.00

DCM8620

http://bit.ly/DCM8620

Iau (dechrau 15 Ebrill, 2021) 

Mynediad Cyfunol / Blended (online self-study + class/virtual classroom)

9.30-12.30

DCM8320

http://bit.ly/DCM8320

Gwener (dechrau 16 Ebrill, 2021) 

Mynediad / Entry

10.00-12.30

DCM8420

http://bit.ly/DCM8420

Mynediad / Entry

18.30-21.00

DCM8720

http://bit.ly/DCM8720

Sadwrn (dechrau 17 Ebrill, 2021) 

Mynediad Cyfunol / Blended (online self-study + class/virtual classroom)

10.00-13.00

DCM8520

https://bit.ly/3bS9wQT

Cyrsiau arall

Cwrs Penwythnos (Wythnos 2) 

Dyma'r ail gam o gyfres o 5, fydd yn galluogi dysgwyr i gwblhau'r lefel Mynediad yn gyfan:  17/18 a 24/25 Ebrill Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru: http://bit.ly/DCMWEW0220

Cyrsiau Wythnos

Wythnosau dilyniannol i'n cyrsiau wythnos o hyd. Cliciwch y ddolen am fwy o fanylion.

Maw-Sad, 1 - 5 Mehefin, 2021 (hanner tymor

9.15-3.30

Mynediad 

Wythnos 2 (DCMWAW2420)

https://learnwelsh.cymru/learning/course/c49da2d6-8698-eb11-a96d-002248015e4e/

Mynediad 

Wythnos 3 (DCMWAW3420)

https://learnwelsh.cymru/learning/course/c59da2d6-8698-eb11-a96d-002248015e4e/

Mynediad 

Wythnos 4 (DCMWAW4420)

https://learnwelsh.cymru/learning/course/c69da2d6-8698-eb11-a96d-002248015e4e/

Mynediad 

Wythnos 5 (DCMWAW5420)

 

https://learnwelsh.cymru/learning/course/65911398-adcd-ea11-a961-002248015e4e/

Sylfaen 

Wythnos 1 (DCSWAW1420)

https://learnwelsh.cymru/learning/course/5cca3422-e9ae-ea11-a960-002248015e4e/

Sylfaen 

Wythnos 2 (DCSWAW2420)

https://learnwelsh.cymru/learning/course/c79da2d6-8698-eb11-a96d-002248015e4e/

Sylfaen 

Wythnos 4 (DCSWAW4420)

https://learnwelsh.cymru/learning/course/c89da2d6-8698-eb11-a96d-002248015e4e/

Canolradd 

Wythnos 1 (DCCWAW1420)

https://learnwelsh.cymru/learning/course/5dca3422-e9ae-ea11-a960-002248015e4e/

Canolradd 

Wythnos 2 (DCCWAW2420)

https://learnwelsh.cymru/learning/course/c99da2d6-8698-eb11-a96d-002248015e4e/

Canolradd 

Wythnos 3 (DCCWAW3420)

https://learnwelsh.cymru/learning/course/4811d757-ec71-eb11-a96b-002248015e4e/

Uwch 

Wythnos 1 (DCUWAW1420)

https://learnwelsh.cymru/learning/course/5eca3422-e9ae-ea11-a960-002248015e4e/

Uwch 

Wythnos 2 (DCUWAW2420)

https://learnwelsh.cymru/learning/course/ca9da2d6-8698-eb11-a96d-002248015e4e/

Uwch 

Wythnos 3 (DCUWAW3420)

https://learnwelsh.cymru/learning/course/cb9da2d6-8698-eb11-a96d-002248015e4e/

Uwch 

Wythnos 5 (DCUWAW5320)

https://learnwelsh.cymru/learning/course/cc9da2d6-8698-eb11-a96d-002248015e4e/
Bydd wythnos nesaf y cyrsiau yn rhedeg: 1 - 6 Mehefin, 2021. Defnyddiwch y triongl lliw uchod i chwilio cyrsiau a chofrestru.
Sadwrn siarad 2021

Yn ystod y bore mi fyddwch chi'n ymarfer ac yn gwella eich sgiliau siarad. Yn y pnawn mi fydd 'na sesiwn sgwrsio a gig.

Mae'r cwrs yma AM DDIM
Dosbarth: 10:00 -13:00
Sesiwn sgwrsio a gig: 14:00-15:30

Dyddiad cau cofrestru: 25.04.21

Grŵp 1 / Group 1
Mynediad 1 / Entry 1 (DCA1620)
Cliciwch y ddolen isod i gofrestru:
http://bit.ly/DCA1620

Grŵp 2 / Group 2
Mynediad Dwys, Mynediad 2 (DCA1720)

Cliciwch y ddolen isod i gofrestru:
http://bit.ly/DCA1720
Grŵp 3 / Group 3
Sylfaen 1 / Foundation 1 (DCA3520)
Cliciwch y ddolen isod i gofrestru:
http://bit.ly/DCA3520
Grŵp 4 / Group 4
Sylfaen Dwys, Sylfaen 2 + Canolradd 1 (DCA1820)
Cliciwch y ddolen isod i gofrestru:
https://bit.ly/3l6aoFM

Grŵp 5 / Group 5
Canolradd Dwys, Canolradd 2 + Uwch 1 (DCA1920)

Cliciwch y ddolen isod i gofrestru:
http://bit.ly/DCA1920
Grŵp 6 / Group 6
Uwch Dwys, Uwch 2, Uwch 3 + Hyfedredd (DCA2020)
Cliciwch y ddolen isod i gofrestru:
https://bit.ly/3qy3bzj
Sean
Pam dysgu
0%
o’n dysgwyr yn mwynhau dysgu Cymraeg
0%
yn dweud bod eu profiad dysgu yn dda neu’n dda iawn hyd yn hyn
0%
yn teimlo’n fwy hyderus wrth siarad Cymraeg wrth ddilyn cwrs