Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Academi Hywel Teifi - Prifysgol Abertawe yn darparu cyrsiau i ddysgwyr yn ardaloedd cynghorau sir Dinas Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe
Academi Hywel Teifi
Adeilad Talbot
Prifysgol Abertawe 
Campws Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PP

01792 60 20 70

Termau ac Amodau

01792 602070

Ffeindiwch y cwrs iawn i chi

Brochure Cyrsiau 2020/21

Dysgu yn y Gweithle?

Cysylltwch am fwy o wybodaeth
Digwyddiadau

Restr lawn o'r holl digwyddiadau a cyrsiau ychwanegol i gefnogi dysgwyr yn ardal Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Calendr Digwyddiadau

Gostyngiadau :

Codau disgownt o 40% ar gyfer

Pensiynwyr = PEN20
Myfyriwr a Phrentisiaid llawn amser = MYF20
Budd-daliadau gwladol = BUDD20

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

DIWEDDARIAD AR COVID-19 

Yn sgil sefyllfa'r pandemic a mesurau ymbellhau yn siroedd Abertawe, a Castell-nedd – Port Talbot, ac yn unol â gweithdrefnau Prifysgol Abertawe er lleihau risg, yr ydym wedi atal ein holl weithgareddau dysgu wyneb-yn-wyneb a'n digwyddiadau cymdeithasol am gyfnod amhenodol.

Y newyddion da yw bod ein gwersi yn parhau, ac yn cael eu cyflwyno arlein drwy lwyfan fideo gynadledda Zoom (sydd ar gael i'w lawrlwytho am ddim).

Cysylltwch â ni os oes gennych gwestiwn am ein rhaglen o gyrsiau ar gyfer 2020-21 a restrir yn y brochure yma: https://sway.office.com/FfTkz6hhHTrAKzjF?ref=Link ac yn y chwilotydd cwrs sr y wefan hon, neu gyda ein digwyddiadau cefnogaeth ar-lein dros yr haf.

Dymuniadau gorau i bawb gan Dîm DCABA. 

Cyrsiau 2020/21
2020/21 Courses

Cliciwch ar y linc am fwy o wybodaeth ac i gofrestru:

Dydd Llun 10.00 (DCT0820)

https://bit.ly/DCT0820

Nos Lun 6.30pm (DCM5320)

https://bit.ly/DCM5320

Dydd Mawrth 10am (DCM5420):

https://bit.ly/DCM5420

Dydd Mawrth 1pm (DCM5520):

https://bit.ly/DCM5520

Nos Fawrth 6pm (DCM5620):

https://bit.ly/DCM5620

Dydd Mercher 10am (DCM5720):

https://bit.ly/DCM5720

Nos Fercher 6.30pm (DCM5820):

https://bit.ly/DC5820

Dydd Iau 1pm (DCM5920):

https://bit.ly/DCM5920

Dydd Gwener 10am (DCM6020):

https://bit.ly/DCM6020

poster paned
Poster2

Chwilio am Cwrs

Defnyddiwch yr opsiwn 'Dod o hyd i Gwrs' uchod (cofiwch ddewis 'Ardal Bay Abertawe' fel eich darparwr cwrs. Neu porwch y brochure arlein: https://sway.office.com/ZtXzu5ySF6MGrQIE

Prisiau

Mae'r rhan fwyaf o gyrsiau'n costio £90 am y flwyddyn. Mae Cyrsiau Wythnos / Sadwrn Siarad yn cychwyn oddeutu £10 / £15.

Gweler y disgrifiadau cwrs unigol ar y wefan am fwy o fanylion.

Disgownt i Ddechreuwyr Newydd

Os ydych yn cofrestru ar gwrs Mynediad (rhan 1) neu Mynediad (rhan 1+2), cofrestrwch a thalu cyn diwedd Medi 2020 gan ddefnyddio’r côd DECH20 i gael y cwrs am ½ pris!!

Disgowntiau eraill

Os ydych yn gallu darparu tystiolaeth ddogfennol eich bod ar hyn o bryd yn perthyn i un o’r categoriau isod, defnyddiwch y côd perthnasol i dderbyn disgownt o 40% oddi ar y pris llawn

  • Pensiynwyr = PEN20
  • Myfyrwyr a Phrentisiaid llawn-amser = MYF20
  • Derbynwyr budd-daliadau gwladol = BUDD20

Dim ond x1 côd disgownt ellir ei ddefnyddio ar y tro.

Cymorth Ariannol

Os oes angen cymorth pellach arnoch gyda chost gwersi gallwch wneud cais am Bwrsariaeth - Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe trwy e-bostio dysgucymraeg@abertawe.ac.uk neu ffonio 01792 602070 i gael ffurflen gais.

Mae gan y Ganolfan Dysgu Gymraeg Genedlaethol hefyd Gronfa Ariannol Wrth Gefn ar gyfer cymorth gyda chostau cysylltiedig â dysgu fel gofal plant, prynnu adnoddau neu gostau teithio. Gweler yr adran Gymorth i ddysgwyr ar y wefan hon: https:// dysgucymraeg.cymru/cymorth/cronfa-ariannol/

Sean
Pam dysgu
0%
o’n dysgwyr yn mwynhau dysgu Cymraeg
0%
yn dweud bod eu profiad dysgu yn dda neu’n dda iawn hyd yn hyn
0%
yn teimlo’n fwy hyderus wrth siarad Cymraeg wrth ddilyn cwrs