Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe
Academi Hywel Teifi - Prifysgol Abertawe yn darparu cyrsiau i ddysgwyr yn ardaloedd cynghorau sir Dinas Abertawe, a Chastell-nedd Port Talbot.

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau
WIW Chw 19

Cymraeg mewn Wythnos

25.02.19-01.03.19

Prifysgol Abertawe

Cofrestrwch: 

Entry Week 1

Foundation Week 1

Foundation Week 5 

Canolradd / Intermediate Wythnos 1

Uwch / Intermediate Wythnos 1

Uwch 2 Wythnos 3

Sadwrn Siarad Mawrth

Mynediad 1
Group1: http://bit.ly/2Gxlm5C

Mynediad 2 / Combi / Dwys
Group 2: http://bit.ly/2GyC1pp

Sylfaen
Group 3: http://bit.ly/2NfRJpL

Canolradd
Group 4: http://bit.ly/2Nbua1B

Uwch/ Hyfedredd- 
Grŵp 5: http://bit.ly/2NeuI6F

Mae Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe (DCABA) yn rhan o Academi Hywel Teifi ym Mhrifysgol Abertawe, sy'n hyrwyddo ac yn hwyluso addysg gyfrwng Cymraeg drwy’r Brifysgol.

Mae DCABA yn darparu cyrsiau Cymraeg mewn nifer o leoliadau ar draws y rhanbarth, sy'n golygu nad oes rhaid i ti deithio'n bell i fynychu dosbarth. Mae gennym hefyd rai cyrsiau ar-lein ar gyfer y rhai sy’n ei chael hi'n anodd mynychu dosbarthiadau rheolaidd.

Mae’r brif swyddfa wedi'i lleoli yn Adeilad Talbot ar Gampws Singleton Prifysgol Abertawe, ac mae gan DCABA staff yn ein canolfannau yn Nhŷ'r Gwrhyd (Holly Street) Pontardawe a Thŷ Tawe (Christina Street) yng nghanol dinas Abertawe. Mae gennym ganolfan alw-heibio yng Nghanolfan Siopa Aberafan ym Mhort Talbot hefyd. Mae croeso i ti alw heibio un o'r canolfannau hyn, neu ffonio i ofyn am ein cyrsiau a'r amrywiaeth o weithgareddau cymdeithasol lleol yr ydym yn eu trefnu i gefnogi dysgwyr Cymraeg.

Rho alwad i ni ar 01792 60 20 70, neu e-bost: dysgucymraeg@abertawe.ac.uk

Gostyngiadau 18-19

Digwyddiadau a Gweithgareddau 2019