Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe
Academi Hywel Teifi - Prifysgol Abertawe yn darparu cyrsiau i ddysgwyr yn ardaloedd cynghorau sir Dinas Abertawe, a Chastell-nedd Port Talbot.

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau
top
Balsu hanner tymor 19
£90

£90 yw pris pob cwrs prif ffrwd 32-wythnos eleni.

Mae gostyngiad pellach o 40% ar gael i bensiynwyr, myfyrwyr a hawlwyr budd-daliadau = £54 am gyrsiau 2, 3, 4 neu 6 awr yr wythnos. Dewiswch chi!

 

Lawrlwythwch y llyfryn Cyrsiau 2019 isod. Cliciwch ar god y cwrs am fwy o fanylion ac i gofrestru arlein.  

Brochure 2019
Arlein

 

Yn ogystal â'n gwersi 'prif ffrwd' traddodiadol, mae gennym hefyd rai cyrsiau ar-lein fel hwn i ddechreuwyr sy'n ei chael hi'n anodd mynychu dosbarthiadau rheolaidd o bosib, neu hwn ar gyfer siaradwyr rhugl sydd yn dymuno gwella safon eu Cymraeg.

ebost
Sean
Pam dysgu
Adroddiad ESTYN 2019
0%
o’n dysgwyr yn mwynhau dysgu Cymraeg
0%
yn dweud bod eu profiad dysgu yn dda neu’n dda iawn hyd yn hyn
0%
yn teimlo’n fwy hyderus wrth siarad Cymraeg wrth ddilyn cwrs
0%
yn defnyddio eu Cymraeg tu allan i’r dosbarth
0%
yn cytuno neu’n cytuno’n gryf bod y tiwtor yn dysgu’r cwrs yn effeithiol