Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Mae Nant Gwrtheyrn yn darparu cyrsiau preswyl Cymraeg ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Defnyddir dulliau addysgu iaith llwyddiannus ac anffurfiol sy’n mynd law yn llaw â ffyrdd eraill o ddysgu’r iaith. Mae ein cyrsiau ni yn atodol i gyrsiau darparwyr eraill ac maent yn gyfle gwych i ymarfer, adolygu a chynyddu hyder wrth siarad.

Nant Gwrtheyrn
Llithfaen
Pwllheli
Gwynedd
Cymru
LL53 6NL

01758 750 334

Eisiau arbed arian?

Eisiau arbed arian? Ymaelodwch â chynllun Cyfeillion Nant Gwrtheyrn i dderbyn gostyngiad o 20% oddi ar ein cyrsiau.

Profiad unigryw i bawb sy'n dysgu Cymraeg

Yma yn Nant Gwrtheyrn ein nod ydy rhoi'r profiad gorau bosibl i chi o ddysgu Cymraeg, a'r gefnogaeth i gyrraedd eich nod personol chi.

Y cwrs gorau i chi

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Nant Gwrtheyrn

Cyrsiau Cymraeg Preswyl mewn lleoliad arbennig...

Profiad unigryw i bawb sy'n dysgu Cymraeg

Yma yn Nant Gwrtheyrn ein nod ydy rhoi'r profiad gorau bosibl i chi o ddysgu Cymraeg, a'r gefnogaeth i gyrraedd eich nod personol chi... 

0%
o ddysgwyr yn awyddus i ddychwelyd i'r Nant
0%
o ddysgwyr yn nodi bod ein dulliau dysgu yn Rhagorol neu Dda iawn

Y cwrs gorau i chi...

Rydym yn annog myfyrwyr i drafod eu hanghenion gyda thiwtor ymlaen llaw ac rydym yn anelu at gael pob myfyriwr ar y cwrs sydd fwyaf addas ar gyfer ei anghenion personol.

Os ydych chi'n ansicr o'ch lefel...

Awgrymwn eich bod yn cysylltu â thiwtor yn Nant Gwrtheyrn i drafod eich anghenion trwy ffonio 01758 750334. Ni fydd y tiwtor ar gael bob amser gan y bydd yn dysgu, ond bydd aelod o staff y Swyddfa yn cymryd eich manylion ac yn trefnu i'r tiwtor gysylltu â chi cyn gynted ag sy'n bosib.

Mae ein tiwtoriaid yn hapus bob amser i'ch helpu i ddewis y cwrs gorau ar gyfer eich anghenion chi.

Eisiau arbed arian? Ymaelodwch â chynllun Cyfeillion Nant Gwrtheyrn i dderbyn gostyngiad o 20% oddi ar ein cyrsiau... 

Cyfeillion