Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Mae Prifysgol Aberystwyth yn darparu pob cwrs Dysgu Cymraeg yng Ngheredigion a Phowys a rhai dwys yn Sir Gaerfyrddin.

Dysgu Cymraeg Ceredigion Powys a Sir Gâr

Prifysgol Aberystwyth
Adeilad Elystan Morgan 
Campws Llanbadarn
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3AS

dysgucymraeg@aber.ac.uk

0800 876 6975

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Eisiau ymarfer eich Cymraeg? Ceredigion

Eisiau ymarfer eich Cymraeg? Powys

Eisiau ymarfer eich Cymraeg? Sir Gâr

Gwella eich Cymraeg gyda ni

Mae llawer o resymau i ddysgu Cymraeg - teulu, y gymuned, gwaith, diwylliant.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn darparu dosbarthiadau ar bob lefel yng Ngheredigion, Powys a Sir Gâr. 

Mae dosbarthiadau newydd yn ail-ddechrau ym mis Medi 2021. Mae pob cwrs yng Ngheredigion, Powys a Sir Gâr wedi cael eu rhestri ar y wefan yma.

Oherwydd COVID-19 bydd yr holl gyrsiau yn cael eu cynnig ar-lein i ddechrau ym Medi 2021 drwy Zoom dan arweiniad tiwtor. Byddwn ni'n dilyn canllawiau Prifysgol Aberystwyth ynghylch pryd bydd yn ddiogel i ni ddychwelyd i’r ystafell ddosbarth (rhai dosbarthiadau yn unig) nid oes modd rhoi dyddiad pendant ar hyn o bryd.

I weld rhestr o ddigwyddiadau dysgu ychwanegol neu polisïau ewch i 

https://www.aber.ac.uk/cy/learn-welsh/learners/extra-learning/

Polisi Ad-dalu

https://www.aber.ac.uk/cy/learn-welsh/learners/policies/

 

Tiwtor wrth ei gwaith
Cwrs Pasg 2019