Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Mae Prifysgol Aberystwyth yn darparu pob cwrs Dysgu Cymraeg yng Ngheredigion a Phowys a rhai dwys yn Sir Gaerfyrddin.

Dysgu Cymraeg Ceredigion Powys a Sir Gâr

Prifysgol Aberystwyth
Adeilad Elystan Morgan 
Canolfan Llanbadarn
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3AS

dysgucymraeg@aber.ac.uk

0800 876 6975

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Mae llawer o resymau i ddysgu Cymraeg - teulu, y gymuned, gwaith, diwylliant.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn darparu dosbarthiadau ar bob lefel yng Ngheredigion, Powys a Sir Gâr. 

Mae dosbarthiadau newydd yn ail-ddechrau ym mis Medi / Hydref 2019. Mae pob cwrs yng Ngheredigion, Powys a Sir Gâr wedi cael eu rhestri ar y wefan yma.

Rhestir cyrsiau undydd a byrsion isod. 

I weld rhestr o ddigwyddiadau dysgu ychwanegol neu polisïau ewch i 

https://www.aber.ac.uk/en/learn-welsh/

Polisi Ad-dalu

https://www.aber.ac.uk/cy/learn-welsh/learners/polisiau/

 

Ysgol Basg Sir Gar

Cwrs Haf Tri Diwrnod (8-10 Gorffennaf)

Cwrs Haf