Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Mae Prifysgol Aberystwyth yn darparu pob cwrs Dysgu Cymraeg yng Ngheredigion a Phowys a rhai dwys yn Sir Gaerfyrddin.

Dysgu Cymraeg Ceredigion Powys a Sir Gâr

Prifysgol Aberystwyth
Adeilad yr Arglwydd Milford
Campws Gogerddan
Aberystwyth SY23 3EE

dysgucymraeg@aber.ac.uk

Methu dod o hyd i gwrs addas?  Cwblhewch y ffurflen yma i dderbyn ein e-fwletin.

 

0800 876 6975

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

isiau ymarfer eich Cymraeg? Ymunwch ag un o’r cyfarfodydd rheolaidd!

Gwella eich Cymraeg gyda ni

Mae llawer o resymau i ddysgu Cymraeg - teulu, y gymuned, gwaith, diwylliant.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn darparu dosbarthiadau ar bob lefel yng Ngheredigion, Powys a Sir Gâr. 

Bydd dosbarthiadau newydd ar gael o Medi 2023. O mis Mehefin ymlaen bydd pob cwrs newydd yng Ngheredigion, Powys a Sir Gâr wedi cael eu rhestri ar y wefan yma.

I weld rhestr o ddigwyddiadau dysgu ychwanegol yng Ngheredigion, Powys, Sir Gâr neu arlein gweler uchod.  

I wybod mwy am sut i dalu, ffioedd gostyngol ac ein polisi ad-dalu gweler fan hyn

Rhestrir ein holl bolisiau yn llawlyfr y dysgwr

 

 

Tiwtor wrth ei gwaith
Cwrs Pasg 2019