Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Dysgu Cymraeg Morgannwg: Mae Prifysgol De Cymru yn darparu cyrsiau Cymraeg ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ym Merthyr Tydful, Rhondda Cynon Taf a Phen-y-Bont ar Ogwr. Os dych chi eisiau gwella eich Cymraeg, gallwn eich helpu. Gydag ystod eang o gyrsiau ar gael ar draws yr ardal fe fyddwn yn siŵr o ddod o hyd i gwrs addas i chi.

Prifysgol De Cymru
Bloc D (Dyffryn)
Trefforest
Pontypridd CF37 1DL

dysgucymraeg@decymru.ac.uk

01443 483600

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Flyer Sadwrn Siarad

Sadwrn Siarad

Dewch i gwrdd â dysgwyr arall ac ymarfer eich Cymraeg!

Bydd y Sadwrn Siarad cyntaf yn cael ei gynnal ar 27 Mawrth 2021.

Bydd y wers yn dechrau am 10am ac yn gorffen amd 3pm.  Bydd egwyl dros ginio 12pm-1pm.

Bydd y sesiynau yn cael eu dysgu drwy Microsoft Teams.

Cost y cwrs yw £10.

I gofrestru eich lle, cliciwch ar un or opsiynau canolynol os gwelwch yn dda:

 

   

 

    

      

Llun Cwrs Pasg

Cwrs Pasg

Dewch i gwrdd â dysgwyr arall ac ymarfer eich Cymraeg!

Bydd y Cwrs Pasg yn cael ei gynnal ar dydd Iau 8 o Ebrill, a dydd Gwener 9 o Ebrill.

Bydd y wers yn dechrau am 9.30am ac yn gorffen am 1.30pm.  

Bydd y sesiynau yn cael eu dysgu drwy Microsoft Teams.

Cost y cwrs yw £10.

I gofrestru eich lle, cliciwch ar un or opsiynau canolynol os gwelwch yn dda:

  

 

 

Ymarfer Ychwanegol +

'Dyn ni wastad yma i’ch cefnogi chi. Mae llawer o gyfleoedd i chi ddefnyddio’ch Cymraeg yn ardal.

Dych chi’n gallu dechrau yn araf os dych chi eisiau, drwy fynd gyda’ch tiwtor i ddigwyddiadau sy’n arbennig ar gyfer dysgwyr. Gallwch chi wedyn ymuno â Chlwb Darllen Cymraeg efallai, neu fynd i Fore Coffi. Wrth i chi ddod yn fwy hyderus, gallwch chi wedyn ymuno â siaradwyr Cymraeg rhugl mewn cymdeithas, neu ddigwyddiadau Cymraeg. Mae digon o ddewis. Mae e lan i chi!

 

 

► Adroddiad Estyn ar ‘Dysgu Cymraeg Morgannwg’ Prifysgol De Cymru