Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Dysgu Cymraeg Morgannwg
Mae Prifysgol De Cymru yn darparu cyrsiau Cymraeg ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ym Merthyr Tydful, Rhondda Cynon Taf a Phen-y-Bont ar Ogwr. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01443 483 600 neu ebostiwch: dysgucymraeg@decymru.ac.uk

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau

Dysgu Cymraeg Morgannwg

Dysgwyr
Dysgwyr

Os ydych chi eisiau gwella eich Cymraeg, gallwn eich helpu. Gydag ystod eang o gyrsiau ar gael ar draws yr ardal fe fyddwn yn siwr o ddod o hyd i gwrs addas i chi.

Fe fydd yna gyfleoedd i gwrdd a dysgwyr eraill mewn ysgolion undydd, cyrsiau block, boreau coffi, clybiau darllen, clybiau cinio a llawer mwy.  Croeso i bawb!

 

Mae Clecs yn fwletin gwybodaeth misol newydd, sy'n cynnwys manylion am gyrsiau, digwyddiadau a llawer mwy.

Cymerwch olwg a mwynhewch :)

 

   

Cwrs Brys 2 Wythnos

Mae'r Cwrs Brys yn eich galluogi i gwblhau lefel mewn cyfnod byr yn ystod yr Haf. Mae'r cwrs yn berffaith os ydych chi eisiau cyflymu'r broses ddysgu neu adolygu lefel yn ystod yr haf.

► Lleoliad: Prifysgol De Cymru, Trefforest, CF37 1DL.
► Amser: 9.30am-4.30pm
► Cost: £75 (£50 ar gyfer Cwrs Gloywi 1 wythnos)
► Dyddiadau:Gorffennaf ac Awst 2019

► Bwciwch le erbyn 14 o Fehefin 2019:

 

► Cyrsiau Lefel Mynediad:

           

►Cyrsiau Lefel Sylfaen:

                 

►Cyrsiau Lefel Canolradd:

     

►Cwrs Gloywi 1 wythnos:

           

 

 

Cyrsiau Ychwanegol

Mae ein cyrsiau ychwanegol yn rhedeg yn annibynol i ein cyrsiau craidd.  Mae’r cyrsiau yn amrywio o gyrsiau un dydd i sesiwn wythnos o hyd dros yr Haf.

 

► Sadwrn Siarad

Llun Sadwrn Siarad

Cyfle gwych i gyfarfod â dysgwyr o wahanol ardaloedd, ac i ymarfer eich Cymraeg mewn awyrgylch cyfeillgar a hwylus.

Blasu: Byddwch yn cael blas ar y Gymraeg. Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio rhifau, lliwiau, dyddiau'r wythnos a sut i siarad am y tywydd.

Mynediad 1:  Byddwch chi’n adolygu’r amser gorffennol, meddiant (“gyda fi”) a’r amherffaith (“Ro’n i, Roedd e/hi”). Byddwch chi hefyd yn dechrau edrych ar “Hoffwn i, Dylwn i”.

Mynediad 2/Mynediad 1a2/Sylfaen 1:  Byddwch chi’n gwneud adolygu llawer o’r patrymau dych chi eisoes wedi’u dysgu eleni. Byddwch chi hefyd yn dechrau edrych ar sut mae defnyddio “ddim o / mo”.

Sylfaen 12/Sylfaen 2:  Byddwch chi’n gwneud adolygu llawer o’r patrymau dych chi eisoes wedi’u dysgu eleni. Byddwch chi hefyd yn dechrau edrych ar ddefnyddio “sy, oedd, fydd” mewn brawddegau pwysleisiol.

Canolradd:  Byddwch chi’n gwneud adolygu llawer o’r patrymau dych chi eisoes wedi’u dysgu eleni. Byddwch chi hefyd yn dechrau edrych ar “Bues i”.

Uwch:  Byddwch chi’n adolygu nifer o batrymau iaith dych chi wedi’u hastudio hyd yn hyn ar lefel Uwch. Bydd eich tiwtor yn dewis thema ddiddorol ar gyfer y sesiwn a bydd digon o gyfle i chi ymarfer eich sgiliau llafar.

Hyfedredd: Mae'r lefel yma yn addas ar gyfer myfyrwyr rhugl, iaith gyntaf ac ail iaith. Nod y sesiwn hon yw meithrin hyder a mireinio'ch sgiliau.

► Lleoliad: Prifysgol De Cymru, Trefforest, Pontypridd, CF37 1DL.
► Amser: 10am-3pm
► Cost: £10
► Dyddiad: 20/07/2019

► Bwciwch le

 

   

 

 

► Adolygu'r Haf

Byddwn yn rhedeg cwrs adolygu 6 awr dros 4 sesiwn mewn lleoliadau gwahanol dros yr haf. (Dim ond 3 sesiwn bydd yn rhedeg ym Mhrifysgol De Cymru).

Gorffennaf

►Lleoliad: Canolfan Soar, Merthyr Tudful, CF47 8BH.
►Dyddiadau: 10/07/2019, 17/07/2019, 24/07/2019, 31/07/2019
►Amser a Lefel: 6pm-7.30pm (Mynediad a Chanolradd), 7.30pm-9pm (Sylfaen ac Uwch).
►Pris: £8

Awst

►Lleoliad: Coleg Penybont Prif Gampws, Cowbridge Road, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3DF.
►Dyddiadau: 01/08/2019, 08/08/2019, 15/08/2019, 22/08/2019
►Amser a Lefel: 6pm-7.30pm (Mynediad a Chanolradd), 7.30pm-9pm (Sylfaen ac Uwch).
►Pris: £8

Awst/Medi

►Lleolaid: Prifysgol De Cymru, Trefforest, Pontypridd, CF37 1DL.
►Dyddiadau: 27/08/2019, 03/09/2019, 10/09/2019.
► Amser a Lefel: 6pm-7.30pm (Mynediad a Chanolradd), 7.30pm-9pm (Sylfaen ac Uwch).
►Pris: £6

   

 

 

 

Ymarfer Ychwanegol +

Dy’n ni wastad yma i’ch cefnogi chi. Mae llawer o gyfleoedd i chi ddefnyddio’ch Cymraeg yn ardal.

Dych chi’n gallu dechrau yn araf os dych chi eisiau, drwy fynd gyda’ch tiwtor i ddigwyddiadau sy’n arbennig ar gyfer dysgwyr. Gallwch chi wedyn ymuno â Chlwb Darllen Cymraeg efallai, neu fynd i Fore Coffi. Wrth i chi ddod yn fwy hyderus, gallwch chi wedyn efallai ymuno â siaradwyr Cymraeg rhugl mewn cymdeithas, neu ddigwyddiadau Cymraeg. Mae digon o ddewis. Mae e lan i chi!

 

 

► Adroddiad Estyn ar ‘Dysgu Cymraeg Morgannwg’ Prifysgol De Cymru

 

Gallwch hefyd gysylltu trwy lenwi'r ffurflen yma.