Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Dysgu Cymraeg Morgannwg: Mae Prifysgol De Cymru yn darparu cyrsiau Cymraeg ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ym Merthyr Tydful, Rhondda Cynon Taf a Phen-y-Bont ar Ogwr. Os dych chi eisiau gwella eich Cymraeg, gallwn eich helpu. Gydag ystod eang o gyrsiau ar gael ar draws yr ardal fe fyddwn yn siŵr o ddod o hyd i gwrs addas i chi.

Prifysgol De Cymru
Bloc D (Dyffryn)
Trefforest
Pontypridd CF37 1DL

dysgucymraeg@decymru.ac.uk

01443 483600

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Cyrsiau Dychreuwyr

(Cyrsiau lefel Mynediad 1 a Mynediad 1a2)

Defnyddiwch y cod canlynol i gael 50% oddi ar ffi eich cwrs, (dim ond yn gymwys ar gyfer cyrsiau 30 wythnos Medi / Hydref 2020).

Defnyddiwch y cod yma: beginner50

Cyrsiau Dychwelwyr

(Cyrsiau lefel Mynediad 2, Sylfaen, Canolradd, Uwch ac Hyfedredd)

Defnyddiwch y cod canlynol i gael 20% oddi ar ffi eich cwrs, (dim ond yn gymwys ar gyfer cyrsiau 30 wythnos Medi / Hydref 2020).

Defnyddiwch y cod yma: returner20

Os ydych eisiau manteisio ar ein gostyngiadau bydd rhaid i chi dalu ffi’r cwrs yn llawn erbyn 30 Medi, 2020. Noder, os na bydd ffi’r cwrs wedi cael ei dalu yn llawn erbyn y dyddiad hwn, bydd dim modd hawlio’r gostyngiad. Ni all Dysgu Cymraeg Morgannwg roi ad-daliadau na rhoi cod gostyngiad ar waith os nad yw’r dysgwr yn defnyddio’r cod wrth gofrestru.

 

 

          

Adolygu am ddim dros yr Haf

9 wythnos o sesiynau adolygu am ddim dros yr haf!

Pob wythnos bydd y tiwtoriaid yn adolygu topic gwahanol.  I gael fwy o wybodaeth edrychwch ar ddisgrifiadau'r sesiynau os gwelwch yn dda.

Bydd pob sesiwn yn cael eu cynnal arlein am 6.30pm-8pm.

Wythnos 6: 10 -13 Awst 2020 (Pob sesiwn yn llawn)

Wythnos 7: 17-20 Awst 2020 (Pob sesiwn yn llawn)

Wythnos 8: 24 -27 Awst 2020  (Lefel Mynediad, Sylfaen a Chanolradd yn llawn)

Wythnos 9: 28 Awst - 3 Medi (Lefel Mynediad, Sylfaen a Chanolradd yn llawn)

I gofrestru ar sesiwn, plîs cliciwch ar yr opsiynau canlynol:

 

 

 

        

Ymarfer Ychwanegol +

'Dyn ni wastad yma i’ch cefnogi chi. Mae llawer o gyfleoedd i chi ddefnyddio’ch Cymraeg yn ardal.

Dych chi’n gallu dechrau yn araf os dych chi eisiau, drwy fynd gyda’ch tiwtor i ddigwyddiadau sy’n arbennig ar gyfer dysgwyr. Gallwch chi wedyn ymuno â Chlwb Darllen Cymraeg efallai, neu fynd i Fore Coffi. Wrth i chi ddod yn fwy hyderus, gallwch chi wedyn ymuno â siaradwyr Cymraeg rhugl mewn cymdeithas, neu ddigwyddiadau Cymraeg. Mae digon o ddewis. Mae e lan i chi!

 

 

► Adroddiad Estyn ar ‘Dysgu Cymraeg Morgannwg’ Prifysgol De Cymru