Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Dysgu Cymraeg Morgannwg: Mae Prifysgol De Cymru yn darparu cyrsiau Cymraeg ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ym Merthyr Tydful, Rhondda Cynon Taf a Phen-y-Bont ar Ogwr. Os dych chi eisiau gwella eich Cymraeg, gallwn eich helpu. Gydag ystod eang o gyrsiau ar gael ar draws yr ardal fe fyddwn yn siŵr o ddod o hyd i gwrs addas i chi.

Prifysgol De Cymru
Bloc D (Dyffryn)
Trefforest
Pontypridd CF37 1DL

dysgucymraeg@decymru.ac.uk

01443 483600

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Cyrsiau Ionawr 2021

Eisiau dysgu Cymraeg yn y flwyddyn Newydd, neu ail ymuno â dosbarth Cymraeg?

Beth am edrych ar ein cyrsiau yn ein prosbectws neu gysylltu â ni ar ebost dysgucymraeg@decymru.ac.uk i drafod eich opsiynau.

Disgownt 50% ar gyrsiau Ionawr Dysgu Cymraeg Morgannwg!

I hawlio'r disgownt bydd angen ychwanegu'r cod disgownt ar y sgrin dalu:  500121

   

 

 

Flyer Sadwrn Siarad

Sadwrn Siarad

Dewch i gwrdd â dysgwyr arall ac ymarfer eich Cymraeg!

Bydd y Sadwrn Siarad cyntaf yn cael ei gynnal ar 23 Ionawr 2021.

Bydd y wers yn dechrau am 10am ac yn gorffen amd 3pm.  Bydd egwyl dros ginio 12pm-1pm.

Bydd y sesiynau yn cael eu dysgu drwy Microsoft Teams.

Cost y cwrs yw £10.

I gofrestru eich lle, cliciwch ar un or opsiynau canolynol os gwelwch yn dda:

 

Syrjeri Iaith- . Dyn ni’n gallu cynnig sesiynau un i un 15 munud yn ystod y Sadwrn Siarad i'r sawl sydd am adolygu agweddau gramadegol penodol.  Rhaid trefnu o flaen llaw. 
Anfonwch e-bost at dysgucymraeg@decymru.ac.uk

    

      

Christmas Course Flyer

Cwrs Nadolig

Bydd y Cwrs Nadolig yn cael ei gynnal ar ddydd Iau 17 Rhagfyr a dydd Gwener 18 Rhagfyr.

Bydd y wers yn dechrau am 10am ac yn gorffen amd 3pm.  Bydd egwyl dros ginio 12pm-1pm.

Bydd y sesiynau yn cael eu dysgu drwy Microsoft Teams.

Cost y cwrs yw £10.

I gofrestru eich lle, cliciwch ar un or opsiynau canolynol os gwelwch yn dda:

  

 

 

Ymarfer Ychwanegol +

'Dyn ni wastad yma i’ch cefnogi chi. Mae llawer o gyfleoedd i chi ddefnyddio’ch Cymraeg yn ardal.

Dych chi’n gallu dechrau yn araf os dych chi eisiau, drwy fynd gyda’ch tiwtor i ddigwyddiadau sy’n arbennig ar gyfer dysgwyr. Gallwch chi wedyn ymuno â Chlwb Darllen Cymraeg efallai, neu fynd i Fore Coffi. Wrth i chi ddod yn fwy hyderus, gallwch chi wedyn ymuno â siaradwyr Cymraeg rhugl mewn cymdeithas, neu ddigwyddiadau Cymraeg. Mae digon o ddewis. Mae e lan i chi!

 

 

► Adroddiad Estyn ar ‘Dysgu Cymraeg Morgannwg’ Prifysgol De Cymru