Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Dysgu Cymraeg Morgannwg: Mae Prifysgol De Cymru yn darparu cyrsiau Cymraeg ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ym Merthyr Tydful, Rhondda Cynon Taf a Phen-y-Bont ar Ogwr. Os dych chi eisiau gwella eich Cymraeg, gallwn eich helpu. Gydag ystod eang o gyrsiau ar gael ar draws yr ardal fe fyddwn yn siŵr o ddod o hyd i gwrs addas i chi.

Prifysgol De Cymru
Bloc D (Dyffryn)
Trefforest
Pontypridd CF37 1DL

dysgucymraeg@decymru.ac.uk

01443 483600

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Express Course image

Cyrsiau Brys

Eich cwrs Cymraeg am hanner y pris ac mewn llai o amser!

Mae’r cwrs yn berffaith os ydych chi eisiau cyflymu’r broses ddysgu neu adolygu lefel yn ystod yr haf.

Defnyddiwch y cod yma: 072021 i gael 50% oddi ar ffi'r cwrs

Bydd pob cwrs yn gwrs arlein gyda thiwtor, a byddwn yn defnyddio Microsoft Teams. Bydd 2 sesiwn 2 awr y dydd (10am-12pm a 2pm-4pm). 

Mae modd cwblhau lefel gyfan wrth gofrestru ar ein cyrsiau 6 wythnos, neu hanner lefel ar ein cyrsiau 3 wythnos.

 

Cyrsiau 6 wythnos:

Cwblhewch lefel gyfan o fewn 6 wythnos.

Bydd hanner cyntaf y cwrs yn cael eu dysgu o 12 o Orffennaf i 30 o Orffennaf.  Bydd ail ran y cwrs yn cael eu dysgu o 9 o Awst i 27 o Awst.

 

Cyrsiau 3 wythnos:

Cwblhewch hanner lefel o fewn 3 wythnos.

Bydd rhan gyntaf o'r lefel yn cael eu dysgu o 12 o Orffennaf i 30 o Orffennaf. (Mynediad 1, Sylfaen 1, Canolradd 1, Uwch 1 (Rhan 1), Uwch 2 (Rhan1)

Bydd yr ail ran o'r cwrs yn cael eu dysgu o 9 o Awst i 27 o Awst. (Mynediad 2, Sylfaen 2, Canolradd 2, Uwch 1 (Rhan 2), Uwch 2 (Rhan 2)

 

  

 

 

  

 

Ymarfer Ychwanegol +

'Dyn ni wastad yma i’ch cefnogi chi. Mae llawer o gyfleoedd i chi ddefnyddio’ch Cymraeg yn ardal.

Dych chi’n gallu dechrau yn araf os dych chi eisiau, drwy fynd gyda’ch tiwtor i ddigwyddiadau sy’n arbennig ar gyfer dysgwyr. Gallwch chi wedyn ymuno â Chlwb Darllen Cymraeg efallai, neu fynd i Fore Coffi. Wrth i chi ddod yn fwy hyderus, gallwch chi wedyn ymuno â siaradwyr Cymraeg rhugl mewn cymdeithas, neu ddigwyddiadau Cymraeg. Mae digon o ddewis. Mae e lan i chi!

 

 

► Adroddiad Estyn ar ‘Dysgu Cymraeg Morgannwg’ Prifysgol De Cymru