Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Dysgu Cymraeg Morgannwg: Mae Prifysgol De Cymru yn darparu cyrsiau Cymraeg ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ym Merthyr Tydful, Rhondda Cynon Taf a Phen-y-Bont ar Ogwr. Os dych chi eisiau gwella eich Cymraeg, gallwn eich helpu. Gydag ystod eang o gyrsiau ar gael ar draws yr ardal fe fyddwn yn siŵr o ddod o hyd i gwrs addas i chi.  Fe fydd yna gyfleoedd i gwrdd â dysgwyr eraill mewn ysgolion undydd, cyrsiau bloc, boreau coffi, clybiau darllen, clybiau cinio a llawer mwy.  Croeso i bawb! Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01443 483 600 neu ebostiwch: dysgucymraeg@decymru.ac.uk

Prifysgol De Cymru
Bloc D (Dyffryn)
Trefforest
Pontypridd CF37 1DL

dysgucymraeg@decymru.ac.uk

01443 483600

Clecs - Bwletin Gwybodaeth Misol

Mwynhewch:)

Ymarfer Ychwanegol +

Ymarfer Ychwanegol +

Coronafeirws - dosbarthiadau Dysgu Cymraeg Morgannwg

Mae Prifysgol De Cymru wedi cyhoeddi bydd yr holl ddysgu wyneb yn wyneb yn dod i ben at ddydd Mawrth 17 o Fawrth. Bydd dysgu o bell yn dechrau wythnos Mawrth 23ain.

Rydym ni yn Dysgu Morgannwg Cymraeg wedi cynghori ein holl diwtoriaid o'r cyhoeddiad hwn a bydd eich tiwtor mewn cysylltiad i drefnu'r dull mwyaf addas o ddysgu o bell ar gyfer eich dosbarth e.e. e-bost / Skype / Wattsapp / Clas Dojo.

Yn y cyfamser, mae llawer o adnoddau ar gael ar y wefan yma i gefnogi'ch dysgu yn ogystal ag apiau fel Duolingo.

Bydd y tiwtoriaid ar gael ar amser arferol eich dosbarth wythnosol dros yr wythnosau nesaf a byddwn mewn cysylltiad â diweddariadau rheolaidd.

 

 

 

 

     

 

Ymarfer Ychwanegol +

'Dyn ni wastad yma i’ch cefnogi chi. Mae llawer o gyfleoedd i chi ddefnyddio’ch Cymraeg yn ardal.

Dych chi’n gallu dechrau yn araf os dych chi eisiau, drwy fynd gyda’ch tiwtor i ddigwyddiadau sy’n arbennig ar gyfer dysgwyr. Gallwch chi wedyn ymuno â Chlwb Darllen Cymraeg efallai, neu fynd i Fore Coffi. Wrth i chi ddod yn fwy hyderus, gallwch chi wedyn ymuno â siaradwyr Cymraeg rhugl mewn cymdeithas, neu ddigwyddiadau Cymraeg. Mae digon o ddewis. Mae e lan i chi!

 

 

► Adroddiad Estyn ar ‘Dysgu Cymraeg Morgannwg’ Prifysgol De Cymru

 

Gallwch hefyd gysylltu trwy lenwi'r ffurflen yma.