Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Dysgu Cymraeg Morgannwg: Mae Prifysgol De Cymru yn darparu cyrsiau Cymraeg ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ym Merthyr Tydful, Rhondda Cynon Taf a Phen-y-Bont ar Ogwr. Os dych chi eisiau gwella eich Cymraeg, gallwn eich helpu. Gydag ystod eang o gyrsiau ar gael ar draws yr ardal fe fyddwn yn siŵr o ddod o hyd i gwrs addas i chi.  Fe fydd yna gyfleoedd i gwrdd â dysgwyr eraill mewn ysgolion undydd, cyrsiau bloc, boreau coffi, clybiau darllen, clybiau cinio a llawer mwy.  Croeso i bawb! Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01443 483 600 neu ebostiwch: dysgucymraeg@decymru.ac.uk

Prifysgol De Cymru
Bloc D (Dyffryn)
Trefforest
Pontypridd CF37 1DL

dysgucymraeg@decymru.ac.uk

01443 483600

Clecs - Bwletin Gwybodaeth Misol

Mwynhewch:)

Ymarfer Ychwanegol +

Ymarfer Ychwanegol +

Sadwrn Siarad

Sadwrn Siarad

Cyfle i ymarfer y Gymraeg dych chi wedi dysgu yn y dosbarth - mewn parau ac mewn grwpiau gan ddefnyddio amrywiaeth o ymarferion gyda help eich tiwtor.

Bydd Sadwrn Siarad yn digwydd ar y dyddiadau yma ac yn y lleoliadau yma:

  • 28/03/20 Prifysgol De Cymru, Trefforest, CF37 1DL.
  • 18/07/20 - Campws Pencoed, Coleg Penybont, Pencoed, CF35 5LG.

Amser: 10am-3pm

Ffi: £10

Yn addas ar gyfer pob lefel.  I gofrestru ar y Sadwrn Siarad ar 28/03/2020 dewiswch eich lefel o’r opsiynau canlynol: 

  

 

Cwrs Pasg

Cwrs Pasg

Dewch i gwrdd â dysgwyr eraill ac ymarfer eich Cymraeg.  

Lleoliad: Prifysgol De Cymru, Trefforest, CF37 1DL.

Dydd ac amser: 16-17/04/20 9.30am-3pm

Pris: £25

Yn addas ar gyfer pob lefel.  I gofrestru dewiswch eich lefel o’r opsiynau canlynol: 

 

     

 

Ymarfer Ychwanegol +

'Dyn ni wastad yma i’ch cefnogi chi. Mae llawer o gyfleoedd i chi ddefnyddio’ch Cymraeg yn ardal.

Dych chi’n gallu dechrau yn araf os dych chi eisiau, drwy fynd gyda’ch tiwtor i ddigwyddiadau sy’n arbennig ar gyfer dysgwyr. Gallwch chi wedyn ymuno â Chlwb Darllen Cymraeg efallai, neu fynd i Fore Coffi. Wrth i chi ddod yn fwy hyderus, gallwch chi wedyn ymuno â siaradwyr Cymraeg rhugl mewn cymdeithas, neu ddigwyddiadau Cymraeg. Mae digon o ddewis. Mae e lan i chi!

 

 

► Adroddiad Estyn ar ‘Dysgu Cymraeg Morgannwg’ Prifysgol De Cymru

 

Gallwch hefyd gysylltu trwy lenwi'r ffurflen yma.