Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Dysgu Cymraeg Morgannwg
Mae Prifysgol De Cymru yn darparu cyrsiau Cymraeg ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ym Merthyr Tydful, Rhondda Cynon Taf a Phen-y-Bont ar Ogwr. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01443 483 600 neu ebostiwch: dysgucymraeg@decymru.ac.uk

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau

Dysgu Cymraeg Morgannwg

Dysgwyr
Dysgwyr

Os ydych chi eisiau gwella eich Cymraeg, gallwn eich helpu. Gydag ystod eang o gyrsiau ar gael ar draws yr ardal fe fyddwn yn siwr o ddod o hyd i gwrs addas i chi.

Fe fydd yna gyfleoedd i gwrdd a dysgwyr eraill mewn ysgolion undydd, cyrsiau block, boreau coffi, clybiau darllen, clybiau cinio a llawer mwy.  Croeso i bawb!

 

Mae Clecs yn fwletin gwybodaeth misol newydd, sy'n cynnwys manylion am gyrsiau, digwyddiadau a llawer mwy.

Cymerwch olwg a mwynhewch :)

 

Cyrsiau Ionwar 2020

Eisiau dysgu Cymraeg yn y flwyddyn newydd?  Ymunwch ag un o'r dosbarthiadau dechreuwyr 24 wythnos sy'n dechrau ym mis Ionawr.

Cewch ostyngiad o 20% os wnewch chi gofrestru a thalu am un o gyrsiau Ionawr Dysgu Cymraeg Morgannwg cyn 1 Ionawr 2020.  Mewnbynnwch y cod yma ar y sgrin dalu: 01012020

Os nad dych chi'n siŵr o'ch lefel rhowch alwad i ni a byddwn yn medru helpu.

 

Cwrs Ynganu

Cwrs Ynganu

Cwrs 10 awr dros bum sesiwn, 7pm-9pm.  Wedi ei deilwra i helpu'ch ynganu.

  • Sesiwn 1: 22/10/19
  • Sesiwn 2: 26/11/19
  • Sesiwn 3: 11/02/20
  • Sesiwn 4: 24/03/20
  • Sesiwn 5: 28/04/20

Lleoliad: Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8BU.

Ffi: £10

  

 

Sadwrn Siarad

Sadwrn Siarad

Cyfle i ymarfer y Gymraeg dych chi wedi dysgu yn y dosbarth - mewn parau ac mewn grwpiau gan ddefnyddio amrywiaeth o ymarferion gyda help eich tiwtor.

Bydd Sadwrn Siarad yn digwydd ar y dyddiadau yma ac yn y lleoliadau yma:

  • 25/01/20 Prifysgol De Cymru, Trefforest, CF37 1DL.
  • 15/02/20 - Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8BU.
  • 28/03/20 Prifysgol De Cymru, Trefforest, CF37 1DL.
  • 18/07/20 - Campws Pencoed, Coleg Penybont, Pencoed, CF35 5LG.

Amser: 10am-3pm

Ffi: £10

Sesiwn Dal Lan: Wedi colli rhai dosbarthiadau? Cewch gyfle i ddal lan mewn sesiwn un i un yn ystod y Sadwrn Siarad.  I fwcio lle cysylltwch â'r swyddfa: dysgucymraeg@decymru.ac.uk neu 01443 483600.

Yn addas ar gyfer pob lefel.  I gofrestru ar y Sadwrn Siarad ar y 25/01/2020 dewiswch eich lefel o’r opsiynau canlynol: 

  

 

Cwrs Calan

Cwrs Calan

Blwyddyn Newydd Dda! Dewch i gwrdd â dysgwyr eraill ac ymarfer eich Cymraeg.

Lleoliad: Prifysgol De Cymru, Trefforest, CF37 1DL

Dyddiadau: 3 a 4 Ionawr 2020

Amser: 9.30am-3pm

Ffi: PRIS NEWYDD!  £12.50 - hanner pris:)

 

Ymarfer Ychwanegol +

Dy’n ni wastad yma i’ch cefnogi chi. Mae llawer o gyfleoedd i chi ddefnyddio’ch Cymraeg yn ardal.

Dych chi’n gallu dechrau yn araf os dych chi eisiau, drwy fynd gyda’ch tiwtor i ddigwyddiadau sy’n arbennig ar gyfer dysgwyr. Gallwch chi wedyn ymuno â Chlwb Darllen Cymraeg efallai, neu fynd i Fore Coffi. Wrth i chi ddod yn fwy hyderus, gallwch chi wedyn efallai ymuno â siaradwyr Cymraeg rhugl mewn cymdeithas, neu ddigwyddiadau Cymraeg. Mae digon o ddewis. Mae e lan i chi!

 

 

► Adroddiad Estyn ar ‘Dysgu Cymraeg Morgannwg’ Prifysgol De Cymru

 

Gallwch hefyd gysylltu trwy lenwi'r ffurflen yma.