Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Dysgu Cymraeg Morgannwg: Mae Prifysgol De Cymru yn darparu cyrsiau Cymraeg ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ym Merthyr Tydful, Rhondda Cynon Taf a Phen-y-Bont ar Ogwr. Os dych chi eisiau gwella eich Cymraeg, gallwn eich helpu. Gydag ystod eang o gyrsiau ar gael ar draws yr ardal fe fyddwn yn siŵr o ddod o hyd i gwrs addas i chi.

Prifysgol De Cymru
Bloc D (Dyffryn)
Trefforest
Pontypridd CF37 1DL

dysgucymraeg@decymru.ac.uk

01443 483600

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Sesiynau Blasu AM DDIM

 
Ydych chi'n meddwl am ddysgu Cymraeg?

Hoffech chi weld sut brofiad yw dysgu Cymraeg gyda ni?

Hoffech chi weld sut mae ystafell ddosbarth rithwir yn gweithio?


Beth am ymuno â ni ar un o'n sesiynau blasu Cymraeg ar-lein am ddim i ddechreuwyr.

Bydd ein tiwtoriaid cyfeillgar yn sicrhau eich bod chi'n mwynhau ac yn cael hwyl!

Mae dewis o 6 sesiwn wahanol; sesiynau dydd a nos yn dechrau dydd Llun 2 Tachwedd 2020, ac yn gorffen ddydd Mawrth 1 Rhagfyr 2020.
I fwcio lle cliciwch ar yr opsiynau canlynol os gwelwch yn dda:

 

 

      

Flyer Sadwrn Siarad

Sadwrn Siarad

Dewch i gwrdd â dysgwyr arall ac ymarfer eich Cymraeg!

Bydd y Sadwrn Siarad cyntaf yn cael ei gynnal ar 21 Tachwedd 2020.

Bydd y wers yn dechrau am 10am ac yn gorffen amd 3pm.  Bydd egwyl dros ginio 12pm-1pm.

Bydd y sesiynau yn cael eu dysgu drwy Microsoft Teams.

Cost y cwrs yw £10.

I gofrestru eich lle, cliciwch ar un or opsiynau canolynol os gwelwch yn dda:

 

 

      

Ymarfer Ychwanegol +

'Dyn ni wastad yma i’ch cefnogi chi. Mae llawer o gyfleoedd i chi ddefnyddio’ch Cymraeg yn ardal.

Dych chi’n gallu dechrau yn araf os dych chi eisiau, drwy fynd gyda’ch tiwtor i ddigwyddiadau sy’n arbennig ar gyfer dysgwyr. Gallwch chi wedyn ymuno â Chlwb Darllen Cymraeg efallai, neu fynd i Fore Coffi. Wrth i chi ddod yn fwy hyderus, gallwch chi wedyn ymuno â siaradwyr Cymraeg rhugl mewn cymdeithas, neu ddigwyddiadau Cymraeg. Mae digon o ddewis. Mae e lan i chi!

 

 

► Adroddiad Estyn ar ‘Dysgu Cymraeg Morgannwg’ Prifysgol De Cymru