Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Dysgu Cymraeg Morgannwg
Mae Prifysgol De Cymru yn darparu cyrsiau Cymraeg ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ym Merthyr Tydful, Rhondda Cynon Taf a Phen-y-Bont ar Ogwr. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01443 483 600 neu ebostiwch: dysgucymraeg@decymru.ac.uk

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau

Dysgu Cymraeg Morgannwg

Dysgwyr
Dysgwyr

Os ydych chi eisiau gwella eich Cymraeg, gallwn eich helpu. Gydag ystod eang o gyrsiau ar gael ar draws yr ardal fe fyddwn yn siwr o ddod o hyd i gwrs addas i chi.

Fe fydd yna gyfleoedd i gwrdd a dysgwyr eraill mewn ysgolion undydd, cyrsiau block, boreau coffi, clybiau darllen, clybiau cinio a llawer mwy.  Croeso i bawb!

 

Mae Clecs yn fwletin gwybodaeth misol newydd, sy'n cynnwys manylion am gyrsiau, digwyddiadau a llawer mwy.

Cymerwch olwg a mwynhewch :)

 

Cyrsiau Medi 2019

I gofrestru lle ar un o'r cyrsiau, cliciwch ar un o'r lefelau:

Hefyd, dych chi'n medru chwilio am gyrsiau sydd yn agos at eich cartref/gwaith.

Os nad dych chi'n siŵr o'ch lefel rhowch alwad i ni a byddwn yn medru helpu.

 

Cewch 20% disgownt o bris y cwrs os dych chi'n cofrestru a thalu cyn y 1af o Fedi.  Nodwch y côd hwn ar y sgrin dalu 01092019 i gael y gostyngiad.

     

► Cwrs Dwys - Blwyddyn 1

Mae’r Cwrs Dwys yn dysgu dwy lefel gyfan o fewn un flwyddyn – Mynediad rhan 1 a 2 a Sylfaen rhan 1 a 2. Mae’n addas ar gyfer dechreuwyr ac yn cyflwyno geirfa a phatrymau iaith syml ac ymadroddion bob dydd. Unwaith y byddwch chi’n gyfarwydd â’r patrymau hyn, bydd y pwyslais ar siarad yr iaith, gyda chyfle i drafod ystod eang o bynciau. Byddwch chi’n gymwys i sefyll dau arholiad CBAC ar y cwrs hwn – un ym mis Ionawr ac un ym mis Mehefin. Bydd adolygu ar gyfer hwn yn rhan o waith y dosbarth.

Mae yna ddewis o 2 Gwrs Dwys:

Mwy o wybodaeth am gynnwys y cwrs

   

 

Ymarfer Ychwanegol +

Dy’n ni wastad yma i’ch cefnogi chi. Mae llawer o gyfleoedd i chi ddefnyddio’ch Cymraeg yn ardal.

Dych chi’n gallu dechrau yn araf os dych chi eisiau, drwy fynd gyda’ch tiwtor i ddigwyddiadau sy’n arbennig ar gyfer dysgwyr. Gallwch chi wedyn ymuno â Chlwb Darllen Cymraeg efallai, neu fynd i Fore Coffi. Wrth i chi ddod yn fwy hyderus, gallwch chi wedyn efallai ymuno â siaradwyr Cymraeg rhugl mewn cymdeithas, neu ddigwyddiadau Cymraeg. Mae digon o ddewis. Mae e lan i chi!

 

 

► Adroddiad Estyn ar ‘Dysgu Cymraeg Morgannwg’ Prifysgol De Cymru

 

Gallwch hefyd gysylltu trwy lenwi'r ffurflen yma.