Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Adborth 'Defnyddio' Cymraeg Gwaith 2020-21 / Work Welsh 'Use' 2020-21 Feedback

Byddem yn ddiolchgar pe baech yn cymryd rhai munudau i gwblhau’r ffurflen adborth. Mae eich ymateb yn hollbwysig i’n helpu i adnabod ffyrdd o wella a datblygu’r cwrs yn y dyfodol. / We would be grateful if you would take a few minutes to complete the feedback form. Your response is vital in helping us identify ways of improving and developing the course.
Cynnwys y Cwrs / Course Content
Disgwyliadau a Chynnydd / Expectations and Progress
Hyder / Confidence
Gwella'r Cwrs / Course Improvement
Os ydych chi'n hapus i ni gysylltu i drafod ymhellach, nodwch eich manylion isod. / If you're happy to be contacted to discuss further, please note your details below.
Diolch / Thank you