Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Adborth 'Defnyddio' Cymraeg Gwaith / Work Welsh 'Use' Feedback

Byddem yn ddiolchgar pe baech yn cymryd rhai munudau i gwblhau’r ffurflen adborth. Mae eich ymateb yn hollbwysig i’n helpu i adnabod ffyrdd o wella a datblygu’r cwrs yn y dyfodol. / We would be grateful if you would take a few minutes to complete the feedback form. Your response is vital in helping us identify ways of improving and developing the course.
Cynnwys y Cwrs / Course Content
Disgwyliadau a Chynnydd / Expectations and Progress
Hyder / Confidence
Gwella'r Cwrs / Course Improvement