Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Dyn ni wedi symud i ddysgu ar-lein ac o bell. Byddwn yn diweddaru’r wefan gyda mwy o wybodaeth neu fe allwch gysylltu gyda’ch darparwr cwrs lleol.

Cyflwyno Cysgliad

Pecyn meddalwedd ar gyfer eich cyfrifiadur personol yw Cysgliad. Mae’r pecyn yn cynnwys dwy brif raglen, sef Cysill a Cysgeir. Mae Cysill yn rhaglen sy’n dod o hyd i gamgymeriadau ieithyddol mewn dogfennau Cymraeg ac yn eu cywiro. Casgliad o nifer o eiriaduron gwahanol ar ffurf electronig gyfleus yw Cysgeir.

Gwyliwch y fideos isod i gael cyflwyniad gam wrth gam ar sut i ddefnyddio gwahanol nodweddion o fewn Cysill a Cysgeir.

 

Cyflwyno prif nodweddion Cysgeir

Adnabod treigladau a berfau yn Cysgeir

Dewis y gair addas – diamwysydd Cysgeir

Yr unigol a’r lluosog yn Cysgeir

Cenedl enwau yn Cysgeir

Defnyddio Cysgeir yn Word

Gwirio sillafu a gramadeg gyda Cysill

Gwirio hyd brawddegau gyda Cysill

Cywiro awtomatig yn Cysill

Defnyddio’r thesawrws yn Cysill

Rhedeg berfau yn Cysill

Defnyddio Cysill gyda rhaglenni eraill