Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cyflwyno Cysgliad

Pecyn meddalwedd ar gyfer eich cyfrifiadur personol yw Cysgliad. Mae’r pecyn yn cynnwys dwy brif raglen, sef Cysill a Cysgeir. Mae Cysill yn rhaglen sy’n dod o hyd i gamgymeriadau ieithyddol mewn dogfennau Cymraeg ac yn eu cywiro. Casgliad o nifer o eiriaduron gwahanol ar ffurf electronig gyfleus yw Cysgeir.

Gwyliwch y fideos isod i gael cyflwyniad gam wrth gam ar sut i ddefnyddio gwahanol nodweddion o fewn Cysill a Cysgeir.

 

Cyflwyno prif nodweddion Cysgeir

Adnabod treigladau a berfau yn Cysgeir

Dewis y gair addas – diamwysydd Cysgeir

Yr unigol a’r lluosog yn Cysgeir

Cenedl enwau yn Cysgeir

Defnyddio Cysgeir yn Word

Gwirio sillafu a gramadeg gyda Cysill

Gwirio hyd brawddegau gyda Cysill

Cywiro awtomatig yn Cysill

Defnyddio’r thesawrws yn Cysill

Rhedeg berfau yn Cysill

Defnyddio Cysill gyda rhaglenni eraill