Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cyrsiau Codi Hyder 

Iechyd a Gofal

Gwybodaeth

Siarad Cymraeg ond eisiau mwy o hyder i ddefnyddio’r iaith yn y gwaith?

Mae'r Ganolfan yn cydweithio gyda sefydliadau iechyd ar draws Cymru i gynnig cynllun hyblyg wedi ei deilwra i'ch anghenion chi.

Cynnwys y cynllun
  • Holiadur a sgwrs gychwynnol i ddeall pam dych chi wedi colli hyder yn y Gymraeg
  • Sesiynau Mentora Iaith 1:1
  • Cyfleoedd i ymarfer siarad Cymraeg mewn grwpiau paned a sgwrs 
  • Cymorth wedi ei deilwra i chi – e.e. geiriau a brawddegau dych chi eu hangen yn y gwaith 
  • Cefnogaeth gan eich cyflogwr i gymryd rhan yn y cynllun

Eisiau gwybod pa gefnogaeth sydd ar gael yn eich sefydliad chi? Dewiswch y botwm isod er mwyn cysylltu.

Pam dilyn cwrs codi hyder?

Cyrsiau codi hyder Nant Gwrtheyrn

Mae cyrsiau preswyl ar gyfer staff y gwasanaeth iechyd a gofal yng Nghymru wedi eu trefnu yn Nant Gwrtheyrn:

  • 7-11 Hydref 2024
  • 10-14 Mawrth 2025

Mae'r cyrsiau am ddim, ac yn addas i weithwyr sy'n gallu siarad Cymraeg ar lefel Canolradd, Uwch a Gloywi.

Dewiswch y botwm isod am fwy o wybodaeth.

Cofrestru diddordeb

Eisiau gwybodaeth am gyrsiau codi hyder yn eich bwrdd iechyd, neu yn Nant Gwrtheyrn? Llenwch y ffurflen isod er mwyn cysylltu. 

Ffurflen