Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Gwobrau Cymraeg Gwaith / Work Welsh Awards

Gwobr Cymraeg Gwaith 2022:

Dysgwr Cymraeg Gwaith y Flwyddyn (lefel Uwch+)

Work Welsh 2022 Award:

Work Welsh Learner of the Year (Advanced+ level)

Disgrifiwch eich rhesymau dros enwebu'r dysgwr yma ar gyfer y wobr hon gan gynnwys cynnydd a defnydd o'r Gymraeg at bwrpas gwaith (hyd at 500 gair). / Describe your reasons for nominating the learner for this award including the progress and use of Welsh for work purposes (up to 500 words).

Dyddiad cau - 18 Chwefror / Closing date - 18 February