Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Enillwyr Gwobrau Cenedlaethol Cymraeg Gwaith 2022

Robert Easton

Grŵp Llandrillo Menai

Enillydd Dysgwr Cymraeg Gwaith y Flwyddyn (lefel Mynediad)

Fiona Hennah 

Coleg Y Cymoedd

Enillydd Dysgwr Cymraeg Gwaith y Flwyddyn (lefel Sylfaen)

Angelina Mitchell

ACT Training

Enillydd Dysgwr Cymraeg Gwaith y Flwyddyn (lefel Canolradd)

Mark Butler

Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr

Enillydd Dysgwr Cymraeg Gwaith y Flwyddyn (lefel Uwch+)

Lois Slaymaker-Jones

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Enillydd Tiwtor Cymraeg Gwaith y Flwyddyn

Enillydd Cyflogwr Cymraeg Gwaith y Flwyddyn

Cyfoeth Naturiol Cymru

Enillydd Cyflogwr Cymraeg Gwaith y Flwyddyn