Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Gwobrau Cenedlaethol Cymraeg Gwaith 2022

Robert Easton

Grŵp Llandrillo Menai

Dysgwr Cymraeg Gwaith y Flwyddyn (lefel Mynediad)

Fiona Hennah 

Coleg Y Cymoedd

Dysgwr Cymraeg Gwaith y Flwyddyn (lefel Sylfaen)

Angelina Mitchell

ACT Training

Dysgwr Cymraeg Gwaith y Flwyddyn (lefel Canolradd)

Mark Butler

Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr

Dysgwr Cymraeg Gwaith y Flwyddyn (lefel Uwch+)

Lois Slaymaker-Jones

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Tiwtor Cymraeg Gwaith y Flwyddyn

Enillydd Cyflogwr Cymraeg Gwaith y Flwyddyn

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyflogwr Cymraeg Gwaith y Flwyddyn