Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Codi Hyder i Ddefnyddio

Cefnogaeth un-i-un i godi hyder
Codi Hyder i Ddefnyddio

Dyma gyfle i gael cefnogaeth dros gyfnod o flwyddyn i ddatblygu'r hyder i ddefnyddio mwy ar y Gymraeg. 

Bydd modd i ti gael sesiynau gyda thiwtor profiadol hyd at 20 awr, gan ddilyn amserlen sy'n hyblyg i ti.

Sesiynau un-i-un fydd y rhain, gan gynnig y cyfle gorau i ti ddatblygu dy sgiliau di fel ungolyn, er mwyn dod yn hyderus i ddefnyddio dy sgiliau Cymraeg.

Mae'r math hwn o gwrs ar gael i rai sydd eisoes yn siarad Cymraeg, ond yn ddi-hyder i ddefnyddio'r Gymraeg at bwrpas astudio a gwaith. 

 

Dangos Diddordeb

Eisiau'r manylion diweddaraf am unrhyw gyfleoedd newydd? Llenwa'r ffurflen isod i gofrestru dy ddiddordeb. Byddwn yn anelu at ddarparu cyfleoedd newydd ar sail y wybodaeth byddwn yn casglu, felly cofia roi cymaint o wybodaeth â phosib er mwyn i ni allu cynnig yr hyn sydd fwyaf addas i ti.

Cofrestru Diddordeb

Os wyt ti rhwng dwy sefyllfa (e.e. rhwng ysgol a phrifysgol), dewisa'r un fydd yn wir i ti nesaf / If you're between two situations (e.g. between school and university), select the one that will be true next).
Cliciwch isod i ddysgu mwy am y lefelau / Click below to learn more about the levels.

Dewiswch y dull(iau) dysgu sydd o ddiddordeb i chi. / Choose the learning method(s) of interest to you.