Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cwrs Preswyl Codi Hyder

i fyfyrwyr Addysg Uwch
Cwrs Preswyl Codi Hyder

Dyma gyfle i fynd ar gwrs preswyl 5 niwrnod i godi hyder i ddefnyddio dy sgiliau Cymraeg.

Bydd y cyrsiau hyn yn benodol ar gyfer myfyrwyr Addysg Uwch. 

Bydd y cyrsiau yma yn rhai mewn grŵp, dan arweiniad tiwtor, ac yn cael eu cynnal yn Nant Gwrtheyrn - canolfan iaith mewn lleoliad hudolus yng Ngwynedd.

Mae'r math hwn o gwrs ar gael i rai sydd eisoes yn gallu sgwrsio yn y Gymraeg, ac ar lefel Canolradd neu uwch. 

Bydd yr wythnos yn cynnwys llety, lluniaeth, adloniaint gyda'r nos, pnawn yn y gymuned yn ymarfer eich sgiliau Cymraeg, a'r holl adnoddau dysgu.

 

Dangos Diddordeb

Eisiau'r manylion diweddaraf am unrhyw gyfleoedd newydd? Llenwa'r ffurflen isod i gofrestru dy ddiddordeb. Byddwn yn anelu at ddarparu cyfleoedd newydd ar sail y wybodaeth byddwn yn casglu, felly cofia roi cymaint o wybodaeth â phosib er mwyn i ni allu cynnig yr hyn sydd fwyaf addas i ti.

Cofrestru Diddordeb

Os wyt ti rhwng dwy sefyllfa (e.e. rhwng ysgol a phrifysgol), dewisa'r un fydd yn wir i ti nesaf / If you're between two situations (e.g. between school and university), select the one that will be true next).
Cliciwch isod i ddysgu mwy am y lefelau / Click below to learn more about the levels.

Dewiswch y dull(iau) dysgu sydd o ddiddordeb i chi. / Choose the learning method(s) of interest to you.