Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Gŵyl Ddarllen Amdani 2024

Croeso i dudalen Gŵyl Ddarllen Amdani 2024.

Beth ydy Gŵyl Ddarllen Amdani?

Mae’r ŵyl yn dathlu’r gyfres o lyfrau i ddysgwyr, 'Amdani.'

Bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal ar-lein rhwng 4 - 8 Mawrth 2024. 

Bydd llawer o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal.  Beth am ymuno â ni?

Clwb darllen

Caru llyfrau?  Dewch i’n clwb darllen ni!

Bydd cyfle i drafod llyfrau Amdani a holi rhai o’r awduron.

Pryd: 6/03/24 am 7yh.

Pa lefel: Mynediad, Sylfaen, Canolradd, Uwch, Gloywi.

Er mwyn cofrestru, llenwch y ffurflen isod cyn 4/03/24.

Clwb darllen


Agorwch y botwm ar waelod y dudalen i weld ein hysbysiad preifatrwydd / Open the button on the bottom of the page to view our privacy statement

Gweithdy Anni Llŷn

Hoffi ysgrifennu caneuon?  Dewch i ysgrifennu cân gyda Anni Llŷn.

Bydd cyfle i ganu’r gân ar ddiwedd y gweithdy.

Pryd: 7/03/24 am 7yh

Pa lefel: Canolradd, Uwch, Gloywi

Er mwyn cofrestru, llenwch y ffurflen isod cyn 5/03/24.

Gweithdy Anni Llŷn
Agorwch y botwm ar waelod y dudalen i weld ein hysbysiad preifatrwydd / Open the button on the bottom of the page to view our privacy statement

Gwyliau Amdani y gorffennol

Er mwyn darllen am yr ŵyl gafodd ei chynnal yn 2021, dilynwch y ddolen hon - Gwyl Ddarllen Amdani 2021.

Er mwyn darllen am yr ŵyl gafodd ei chynnal yn 2022, dilynwch y ddolen hon - Gwyl Ddarllen Amdani 2022.

Er mwyn darllen am yr ŵyl gafodd ei chynnal yn 2023, dilynwch y ddolen hon - Gwyl Ddarllen Amdani 2023.