Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Y WAL GOCH

Dysgu Cymraeg i gefnogi pêl-droed
Croesawu Cefnogwyr Cymru

Mae'n haws nag erioed i gefnogwyr pêl-droed Cymru ddysgu a mwynhau'r Gymraeg, diolch i bartneriaeth newydd rhwng Cymdeithas Bêl-droed Cymru (CBDC) a'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Mae cyfleoedd di-ri i'r cefnogwyr ddysgu a magu hyder i ddefnyddio'r iaith, gyda dewis eang o gyrsiau, gan gynnwys cyrsiau byr ar-lein. 

Bydd y Ganolfan yn cefnogi CBDC gyda'i defnydd o'r Gymraeg yn ei gweithgareddau, a bydd cyfleoedd i hyrwyddo'r gêm i'r gymuned Dysgu Cymraeg fyrlymus a chyfeillgar. 

Gyda'n gilydd, edrychwn ymlaen at wireddu gweledigaeth CBDC o genedl bêl-droed flaenllaw!

Gareth Bale

Fideo o gefnogaeth gan Gareth Bale

Noel Mooney

Fideo o gefnogaeth gan Noel Mooney

Chwilio am gwrs

Mae cyrsiau Dysgu Cymraeg ar gael yn ystod y dydd a gyda'r nos, mewn dosbarthiadau rhithiol a wyneb-yn-wyneb. Mae'r cyrsiau yn cael eu cynnal gan rwydwaith o ddarparwyr cyrsiau ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.  Dych chi'n gallu chwilio am gwrs isod.  Eisiau help?  Defnyddiwch y Dewin Dysgu i ddod o hyd i'r cwrs cywir i chi.

DEWIN DYSGU
Cyn i chi ddechrau eich taith iaith gyffrous, beth am ateb rhai cwestiynau syml?

Chwilio am gwrs

cwrs ar gael
Dod o hyd i gwrs