Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Dyn ni wedi symud i ddysgu ar-lein ac o bell. Byddwn yn diweddaru’r wefan gyda mwy o wybodaeth neu fe allwch gysylltu gyda’ch darparwr cwrs lleol.

Adnoddau dysgu newydd

Adnoddau dysgu newydd

Adnoddau newydd

Mae adnoddau digidol newydd ar gael i ddysgwyr ddefnyddio yn rhad ac am ddim.

Mae’r adnoddau – sy’n cyd-fynd â chyrsiau peilot Mynediad (dechreuwyr) ac Uwch 1 (dysgwyr profiadol) y Ganolfan Genedlaethol yn rhoi cyfle i ddysgwyr ymarfer eu Cymraeg y tu allan i’r dosbarth.

Mae pob math o weithgareddau ar gael i gefnogi’r dysgu, o fideos i gwis, yn ogystal ag ymarferion sy’n cydfynd â’r gwaith a wneir yn y dosbarth.

Mae’r adnoddau ar gael i bawb.  Gall dysgwyr ym mhobman eu defnyddio ar adegau sy’n gyfleus iddyn nhw, ar gyfrifiadur neu ffonau symudol a thabledi.