Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Aelodau newydd Bwrdd Ymgynghorol y Ganolfan

Aelodau newydd Bwrdd Ymgynghorol y Ganolfan

Penodi Aelodau o'r Bwrdd Ymgynghorol

Hyd at dri chyfarfod y flwyddyn

Gwahoddir ceisiadau  gan unigolion i fod yn aelodau annibynnol o Fwrdd Ymgynghorol y Ganolfan. Mae’r Bwrdd yn cynorthwyo’r Ganolfan i gyflawni ei hamcanion strategol drwy gynghori ar bolisi a thrafod datblygiadau. Croesawir ceisiadau gan unigolion sy’n awyddus i hyrwyddo dysgu Cymraeg i oedolion.

Telir costau teithio a chynhaliaeth a thâl mynychu cyfarfodydd.  Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.  Os hoffech sgwrs anffurfiol am y cyfleoedd hyn, mae croeso i chi gysylltu â Phrif Weithredwr y Ganolfan, efa.gruffudd.jones@dysgucymraeg.cymru

Dyddiad cau:  Dydd Gwener 11 Ionawr 2019, 12.00 yp