Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Bore coffi Gŵyl Dewi

Bore coffi Gŵyl Dewi

Mae cofrestru ar gyfer y bore coffi Gŵyl Dewi bellach wedi cau.

Eleni, mae'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn codi arian i elusen Meddwl.org.  Dych chi'n dal i allu cyfrannu drwy glicio yma.

Mae mwy  o wybodaeth am gystadleuaeth ‘Dysgwr y Flwyddyn’ Eisteddfod Ceredigion 2022 ar gael yma.

Os oes cwestiwn gyda chi, cysylltwch â swyddfa@dysgucymraeg.cymru.