Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

#cariadcymraeg #lovewelsh

#cariadcymraeg #lovewelsh

Dathlu dysgu Cymraeg 

Wrth i barau hen ac ifanc ddathlu Dydd San Ffolant, mae pâr o Sir Benfro wedi bod yn egluro sut mae dysgu Cymraeg wedi newid eu bywydau a’u dod yn agosach at ei gilydd.

Mae Helen Evans wedi bod yn dysgu Cymraeg ers nifer o flynyddoedd ac mae bellach yn gweithio fel tiwtor; mae ei dyweddi, André Reemers, sy’n dod o’r Iseldiroedd, wedi bod yn dysgu ers tymor yn unig – ond fe ofynodd i Helen ei briodi yn Gymraeg, ar ôl i’r ddau cael eu swyno gan yr iaith.

Eglura André: “Gofynais i Helen fy mhriodi yn Gymraeg, ar ôl defnyddio Google i gyfieithu, a arweiniodd at ddarlith’ ar dreigladau - yn amlwg wedi colli pwynt fy nghwestiwn! Yn ffodus, fe gymrodd hi seibiant a dywedodd ie wedi’r cwbl. "

Dechreuodd Helen ddysgu Cymraeg yn 2001 pan oedd salwch yn golygu ei bod wedi symud adref i fferm y teulu yn Sir Benfro.

Dywedodd Helen: “Bues i’n sâl iawn yn 2000 pan oeddwn i'n gweithio i'r BBC fel newyddiadurwraig. Symudais i Sir Benfro er mwyn gwella gyda fy rhieni. Symudodd fy rhieni i Sir Benfro ym 1993 o Henffordd. Roeddwn i'n teimlo'n isel iawn a chollais fy hyder. Awgrymodd Mam i mi ddysgu Cymraeg, felly fe es i ddosbarth yn Nhyddewi ac yn gyflym iawn cefais modd i fyw wrth ddysgu’r iaith. Dw i wedi cystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol sawl gwaith, gan adrodd ac ysgrifennu fel dysgwr, ac yn 2006, fe gyrhaeddais y pedwar olaf yng nghystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn.

"Rwyf bellach yn gweithio fel tiwtor ac hefyd, yn ystod y dydd, yn Archifdy ac Astudiaethau Lleol Sir Benfro.”

Mae Helen yn diwtor ar y cwrs mae André yn ei ddilyn. Ychwanegodd: “Mae'n wych cael André yn fy nosbarth i eleni. Mae'n wreiddiol o'r Iseldiroedd ac yn siarad Saesneg, Almaeneg ac Iseldireg wrth gwrs! Felly mae'n dda iawn gyda'r Gymraeg ac mae'n benderfynol o fod yn rhugl ac mae bob amser yn braf cael rhywun i gario fy mag i'r dosbarth bob wythnos!"

Dywedodd André: "Rwy'n teimlo ei bod hi'n bwysig o leiaf i geisio dysgu iaith y wlad yr wyf yn byw ynddi. Er mai Saesneg yw'r iaith fwyaf cyffredin yn Sir Benfro, rwy'n credu y dylid gwneud pob ymdrech i ddiogelu a hyrwyddo'r iaith Gymraeg. Mae hefyd o fudd i mi yn fy ngweithle wrth gefnogi pobl sydd â Chymraeg fel iaith gyntaf.

"Gyda fy narpar wraig fel tiwtor, mae'n wir gymorth i mi gan ein bod yn gallu defnyddio mwy o Gymraeg gartref. Mae Helen, fel dysgwraig, wedi dangos i mi faint y gall gyfoethogi eich bywyd ac agor cyfleoedd newydd.

"Rydym yn ymarfer gyda'n gilydd, er fy mod dim ond wedi dechrau'r tymor hwn. Mae angen i mi ddefnyddio mwy a mwy o Gymraeg a chadw ymarfer. Dw i hefyd yn dechrau sgyrsiau yn Gymraeg a bydd Helen yn ymateb yn Gymraeg. Y peth mwyaf anodd am ddysgu Cymraeg yw dod i’r arfer gyda geiriau am bethau unigol sy’n aml yn hirach na’r geiriau lluosog!”

Bydd Helen ac André yn priodi ym mis Medi yn Sir Benfro gyda pharti tairieithog yn Gymraeg, Saesneg ac Iseldireg. Ychwanegodd André: "'Dyn ni am briodas gyda thema tairieithog i anrhydeddu a pharchu ein treftadaeth a'n cartref Cymreig mabwysiedig. 'Dyn ni'n falch o dreftadaeth ac iaith Cymru a 'dyn ni am i'n priodas adlewyrchu hyn"

Meddai Kevin Davies, Pennaeth Dysgu Cymraeg Sir Benfro, un o ddarparwyr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol: "Mae yna lawer o resymau pam mae pobl yn dysgu Cymraeg - ac mae'n amlwg inni fod pobl yn aml yn dysgu am resymau rhamantus!”

Diwedd