Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cwrs Blasu'r Eisteddfod

Cwrs Blasu'r Eisteddfod

Cyfle i ddysgu ychydig o Gymraeg i ddefnyddio yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Mae Cwrs Blasu newydd wedi’i lunio i ddysgu geiriau ac ymadroddion i ddysgwyr ddefnyddio yn yr Eisteddfod Genedlaethol, un o wyliau diwylliannol mwyaf Ewrop, sy’n ymweld â Bae Caerdydd eleni (3-11 Awst).

Mae’r cwrs chwech-awr o hyd, sydd ar gael mewn lleoliadau ar draws Caerdydd a thu hwnt, yn dysgu geirfa berthnasol i’r Eisteddfod, megis ‘cystadlu’, ‘llwyfan’, ‘stondinau’ a ‘chorau’.

Bydd cyngor ar ynganu yn rhan o’r cwrs.  Bydd ymadroddion syml, er enghraifft ‘Ga i baned o de’ a ‘Ble mae’r pafiliwn?’ hefyd yn cael eu dysgu.

Mae’r cwrs wedi’i ddatblygu gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a’i darparwr, Dysgu Cymraeg Caerdydd.  Bydd gwybodaeth am gyrsiau Cymraeg, yn ogystal â llu o weithgareddau ar gyfer dysgwyr, ar gael trwy gydol yr Eisteddfod, yng nghanolfan ‘Shw’mae Caerdydd’ yn adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd.

Cliciwch yma i ddod o hyd i gwrs blasu yng Nghaerdydd (a chliciwch ar y côd perthnasol).  Defnyddiwch y chwiliwr i ddod o hyd i gyrsiau blasu eraill ledled Cymru.