Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cylchgrawn Hwyl y Nadolig

Cylchgrawn Hwyl y Nadolig

Dych chi'n hoffi darllen? Beth am ddarllen er mwyn ymarfer eich Cymraeg, a rhoi cynnig ar gylchgrawn Hwyl y Nadolig...

Mae'r cylchgrawn newydd sbon yn cynnwys erthyglau diddorol i ddysgwyr ar bob lefel, o lefel Mynediad i lefel Uwch.  Hwyl ar y darllen!

Dewiswch y botwm isod er mwyn agor y cylchgrawn, neu mae hefyd ar gael drwy ddilyn y ddolen nesaf - Cylchgrawn Hwyl y Nadolig.

Cystadleuaeth Casa Dolig

Cystadleuaeth

Llongyfarchiadau mawr i David Richard am ennill y gystadleuaeth. 

Mae David wedi ennill copi o lyfr coginio 'Casa Dolig'.

Mi wnaeth David ysgrifennu am ei hoff fwyd dros y Nadolig:

''Fy hoff fwyd dros y Nadolig ydy twrci.  Dw i ddim yn bwyta twrci ar unrhyw amser arall o'r flwyddyn.  Mae twrci'n wledd Nadolig a fydd bob amser yn arbennig.  Fel plentyn, roedd noswyl Nadolig yn amser i'r teulu i sgwrsio, gyda llaeth oer a brechdanau twrci poeth. Atgofion hyfryd.''