Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cymraeg Gwaith

Cymraeg Gwaith
Cynhadledd

Cyllideb wedi’i sicrhau ar gyfer ail flwyddyn Cymraeg Gwaith

Mewn cynhadledd arbennig i nodi llwyddiannau blwyddyn gyntaf Cymraeg Gwaith, cynllun i gryfhau sgiliau Cymraeg yn y gweithle, fe gyhoeddodd Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, bod cyllid ar gyfer y cynllun wedi’i sicrhau am ail flwyddyn.

Daeth cynrychiolwyr o’r sectorau cyhoeddus a phreifat – gan gynnwys Cyngor Sir Ceredigion, Bwrdd Iechyd Hywel Dda a BT Cymru – ynghyd i drafod y cynllun, sy’n cynnig hyfforddiant hyblyg ar gyfer dysgwyr ar wahanol lefelau.

Eisoes, mae dros 4,000 o weithwyr ledled Cymru wedi dilyn hyfforddiant trwy’r cynllun, sy’n cynnwys cyrsiau dysgu dwys, cyrsiau preswyl a chwrs arloesol ar-lein, 10-awr o hyd.