Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Dathlu Dysgu Cymraeg

Dathlu Dysgu Cymraeg

Wythnos Dathlu Dysgu Cymraeg

Bydd lleisiau dysgwyr i’w clywed ar draws BBC Radio Cymru rhwng 10-18 Hydref fel rhan o’r Wythnos Dathlu Dysgu Cymraeg.  

Bydd rhaglen ddogfen newydd am ddysgwyr Cymraeg ledled y byd a digon o eitemau amrywiol gan, ac ar gyfer, dysgwyr. 

I gyd-fynd â’r wythnos bydd ymgyrch i ddarganfod hoff ganeuon dysgwyr Cymraeg.  

Dyma'r amserlen - mwynhewch!

DYDD SADWRN, 10 HYDREF

8.30am ‘Ar y Marc’ Rhaglen i drafod pêl-droed.

5.30am ‘Marc Griffiths’Rhaglen geisiadau.

Tecstiwch Marc i ofyn iddo ddarllen eich cyfarchion a chwarae cân yn arbennig i chi.

DYDD Sul, 11 HYDREF

Dyddiadur Dysgwyr yn y Byd

Bydd Beca Brown yn cyflwyno ac yn siarad â dysgwyr gwahanol.

DYDD LLUN, 12 HYDREF

7.00am ‘Post Cyntaf’ – Rhaglen newyddion

Adroddiad - Cyfweliad gydag Efa Gruffudd, Prif Weithredwr Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

8.30am ‘Aled Hughes’ – Rhaglen gylchgrawn

Sgwrs gyda Kai Saracceno.

11.30am ‘Bore Cothi’ – Rhaglen gylchgrawn

Bydd Shân Cothi yn siarad gydag un dysgwr o wahanol ardal bob dydd, gan ddechrau gyda Stephen Bale o Went.

2.00pm ‘Ifan Evans’ Rhaglen gerddoriaethHoff ganeuon y Dysgwyr o 5 i 1 rhwng 4.30pm a 5.00pm

Bydd dysgwyr ‘Criw Cymraeg Mewn Blwyddyn Dysgu Cymraeg Caerdydd’ yn cipio’r awenau i gyflwyno hanner awr o raglen am 3.00pm. 

7.00pm ‘Rhys Mwyn’ – Rhaglen gerddoriaeth  

I gyd-fynd â’r Siart Amgen eleni, bydd dysgwyr yn dewis eu hoff draciau “amgen” Cymraeg ar y rhaglen.

8.00pm ‘Bwletin Newyddion’

Y penawdau newyddion wedi’u cyflwyno yn arbennig ar gyfer dysgwyr.

10.00pm ‘Geraint Lloyd’ – Rhaglen gylchgrawn

Geraint sy’n rhoi sylw i diwtoriaid ar ‘y shifft hwyr’. Nia Llywelyn yw’r tiwtor heno.

DYDD MAWRTH, 13 HYDREF

7.00am ‘Post Cyntaf’ – Rhaglen newyddion

Y newyddion diweddaraf o Gymru a thu hwnt. Pecyn gan Liam Evans ynglŷn â chyrsiau rhithiol Nant Gwrtheyrn.

8.30am – 'Aled Hughes' – Kai Saracceno yn cyflwyno eitem “Sgwrsio – sut mae sgwrsio efo dysgwyr?”
Shaun Mc Govern o’r Unol Daleithiau yn wreiddiol sy’n rhannu ei phrofiadau o gyfarfod siaradwyr iaith gyntaf am y tro cyntaf.

11.00am ‘Bore Cothi’ – Rhaglen gylchgrawn

Janet Tabor o Fro Morgannwg sy’n cael sgwrs gyda Shân heddiw.

2.00pm ‘Ifan Evans’ Rhaglen gerddoriaeth

Bydd dysgwyr ‘Criw Cymraeg Mewn Blwyddyn Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant” yn cipio’r awenau i gyflwyno hanner awr o raglen am 3pm. 

7.00pm ‘Hwyrnos Georgia Ruth’ – Rhaglen gerddoriaeth

Cerddoriaeth o bob math ac o bob cwr o’r byd sy’n rhan o restr chwarae Georgia. Yr Americanes Geordan Burress a’r cerddor ac athro ioga Rajesh David sy'n dewis traciau Tiwno Mas ar y rhaglen.

8.00pm ‘Bwletin Newyddion’

Y penawdau newyddion wedi’u cyflwyno yn arbennig ar gyfer dysgwyr.

10.00pm ‘Geraint Lloyd’ – Rhaglen gylchgrawn

Geraint sy’n rhoi sylw i diwtoriaid ar ‘y shifft hwyr’.  Eilir Jones yw’r tiwtor heno.

DYDD MERCHER, 14 HYDREF

7.00am 'Post Cyntaf' -  Rhaglen Newyddion

Golygydd Gwadd: Sam Coates

Sioe Frecwast Radio Cymru 2 – Bore Mercher 14 Hydref - Francesca Elena Sciarrillo, enillydd Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2019, yn dewis traciau ar y Sioe Frecwast gyda Daf a Caryl.

8.30am ‘Aled Hughes’ – Rhaglen gylchgrawn

Kai Saracceno yn cyflwyno pecyn “Y Gymuned Gymraeg – (Fyddai’n styc yn y gymuned o ddysgwyr am byth?)”

11.00am ‘Bore Cothi’ – Rhaglen gylchgrawn

Ross Macfarlane sy’n cael ei holi heddiw.

Bardd y Mis – Geraint Lovgreen yn cyfansoddi cerdd ar gyfer yr wythnos.

1.00pm 'Dros Ginio' – Rhaglen Newyddion/nodwedd

Vaughan Roderick sy'n sgwrsio gyda Jochen Eisentraut a Stel Farrar, sy#' trafod sut mae’r Gymraeg wedi newid eu bywydau.

2.00pm ‘Ifan Evans’ Rhaglen gerddoriaeth -

Bydd dysgwyr o ‘SaySomethingInWelsh” yn cipio’r awenau i gyflwyno hanner awr o raglen am 3pm. 

8.00pm ‘Bwletin Newyddion’

Y penawdau newyddion wedi’u cyflwyno yn arbennig ar gyfer dysgwyr.

10.00pm ‘Geraint Lloyd’ – Rhaglen gylchgrawn

Geraint sy’n rhoi sylw i diwtoriaid ar ‘y shifft hwyr’. Sandra De Pol yw’r tiwtor heno.

DYDD IAU, 15 HYDREF

7.00am 'Post Cyntaf' – Rhaglen Newyddion

Ail lansio cynllun Siarad – eitem gan Elin Angharad sy’n galw am siaradwyr Cymraeg i baru gyda dysgwyr ar gyfer sgwrsio anffurfiol.

8.30am 'Aled Hughes' – Rhaglen Gylchgrawn

Kai Saracceno sy'n cyflwyno eitem “Perthyn - ‘ffitio i mewn fel siaradwr ail iaith’ pan nad wyt ti’n edrych yn ‘Gymraeg’” gydag Isata Kanneh, sy’n byw ym Machynlleth.

11.00am ‘Bore Cothi’ – Rhaglen gylchgrawn

Elaine Griffiths sy’n cael ei holi.

2.00pm ‘Ifan Evans’ Rhaglen gerddoriaeth 

Bydd dysgwyr “Criw Dosbarth Uwch Pwllheli” yn cipio’r awenau i gyflwyno hanner awr o raglen am 3pm. 

7.00pm 'Byd Huw Stephens'Rhaglen Gerddoriaeth

Pixy Jones o’r band El Goodo yn rhoi ei ddewisiadau cerddorol yn y mics gwaith cartref.

Mae Pixy wedi bod yn dysgu Cymraeg ers cwpwl o flynyddoedd, ac mae’r gân gyntaf iddo ei chyfansoddi yn y Gymraeg sef ‘Fi’n Flin’ wedi ei rhyddhau’n ddiweddar gan El Goodo.

8.00pm ‘Bwletin Newyddion’

Y penawdau newyddion wedi’u cyflwyno yn arbennig ar gyfer dysgwyr. 

10.00pm ‘Geraint Lloyd’ – Rhaglen gylchgrawn

Geraint sy’n rhoi sylw i diwtoriaid ar ‘y shifft hwyr’. Tomos Hopkins yw’r tiwtor heno.

DYDD GWENER, 16 HYDREF

11.00am ‘Bore Cothi’ – Rhaglen gylchgrawn

Bore Cothi - siarad gydag un dysgwr o wahanol ardal bob dydd; David Thomas sy heddiw.

8.00pm ‘Bwletin Newyddion’

Y penawdau newyddion wedi’u cyflwyno yn arbennig ar gyfer dysgwyr. 

10.00pm ‘Geraint Lloyd’ – Rhaglen gylchgrawn

Geraint sy’n rhoi sylw i diwtoriaid ar ‘y shifft hwyr’; Jonathan Perry yw’r tiwtor heno.

DYDD SADWRN, 17 HYDREF

8.30am 'Ar Y Marc'

Cefnogwr pêl-droed o Dusseldorf, Klaus Neuhaus, yn cyfrannu.

DYDD SUL, 18 HYDREF

1.00pm 'Beti A’i Phobol'

Sgwrsio gyda Aran Jones o SaySomethingInWelsh.

3.00pm – Hywel Gwynfryn – Rhaglen Gyfarchion