Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Edrych 'mlaen at fwrlwm yr Urdd

Edrych 'mlaen at fwrlwm yr Urdd

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn edrych ymlaen at wythnos lawn bwrlwm a phrysurdeb yn Eisteddfod yr Urdd Pen-y-Bont ar Ogwr, Taf ac Elai.

Mae rhaglen yr wythnos yn llawn iawn, a bydd croeso mawr yn eich aros os hoffech ddod i ymweld â ni. Wrth i chi gyrraedd y maes a dod at y Ganolfan Groeso dewch i ddweud helo i staff a dysgwyr lleol. Bydd digon o gyfle i sgwrsio ac i gystadlu mewn cystadleuaeth i ennill lle am ddim ar gwrs dysgu Cymraeg.

Ar y maes ei hun, dewch i stondin y Cwtsh lle bydd gweithgareddau amrywiol ar eich cyfer a lle bydd dysgwyr yn gweini lluniaeth ysgafn.

Ar stondin Mudiad Meithrin ar ddydd Mawrth, 30 Mai am 12.00pm, bydd y Ganolfan yn lansio partneriaeth newydd gyda Mudiad Meithrin. Bydd sesiynau blasu ar gael a bydd hyd yn oed cyfeiriad at ddysgu Cymraeg ym mhasiant y plant. Os oes gyda chi blant bach hefyd, y Ganolfan fydd yn darparu’r bandiau braich ar eu cyfer yn ystod yr wythnos.

Partneriaeth arall gyffrous a gaiff ei lansio yn y Cwtsh am 1.00pm ar y dydd Mawrth yw cynllun newydd gyda Duolingo. Bydd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Alun Davies AC, yn ymuno â ni ar gyfer y digwyddiad hwn.  

Yn ogystal â’r holl ddigwyddiadau yma bydd cystadleuaeth Cymraeg i’r Teulu ar brynhawn dydd Mercher a’r teulu buddugol yn ennill penwythnos yng ngwersyll yr Urdd Llangrannog. Bydd staff y Ganolfan yn cymryd rhan yn Seremoni Medal y Dysgwyr ar y dydd Mawrth hefyd.

Os mai adref fyddwch chi yn ystod wythnos Eisteddfod yr Urdd cadwch lygad am ein hysbyseb deledu a fydd i’w gweld yn ystod rhaglenni’r Urdd ar S4C drwy gydol yr wythnos.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i Ben-y-Bont!

 

Am fwy o wybodaeth am gyrsiau Cymraeg yn ardal Pen-y-bont ffoniwch 01443 483 600 neu ebostiwch: 

learnwelsh@southwales.ac.uk