Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cyrsiau newydd ar gyfer dechreuwyr

Cyrsiau newydd ar gyfer dechreuwyr

Cyrsiau newydd sbon i ddechreuwyr ar gyfer y Gwanwyn

Bydd cyrsiau Dysgu Cymraeg newydd i ddechreuwyr yn dechrau ar 12 Mai.

Mae’r cyrsiau 10-wythnos, 30 awr o hyd yn cyfuno dysgu o bell dan arweiniad tiwtor gydag astudiaethau ar-lein annibynnol.  Mae’r cyrsiau yn ddi-gost.

Mae dewis o ddau amser a dyddiad – 10.00am ar fore Mawrth neu 7.00pm ar nos Fercher – ac mae cyrsiau Cymraeg Gogleddol a Chymraeg y De ar gael.

Ar ôl cwblhau’r cwrs, bydd y dysgwyr yn gallu deall a defnyddio ymadroddion syml pob dydd. Byddant hefyd yn gallu cyflwyno eu hun a gofyn ac ateb cwestiynau am wybodaeth syml.

Meddai Helen Prosser, Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol:

“Mae’r cyrsiau newydd hyn yn gyfle gwych i’r rheiny sy’n awyddus i ddechrau dysgu o’r newydd.  Ers rhai wythnosau bellach mae ein tiwtoriaid Cymraeg wedi bod yn cynnal gwersi o bell gan ddefnyddio llwyfannau cynadledda fideo megis Zoom a Skype ac mae’r ymateb gan ddysgwyr wedi bod yn wych.  Mae llu o adnoddau digidol hefyd ar gael ar ein gwefan – dysgucymraeg.cymru - i gefnogi ac atgyfnerthu’r dysgu gyda’r tiwtor.”

Defnyddiwch y ffurflen yma i gofrestru eich diddordeb.  Gallwch hefyd ddilyn cyrsiau blasu ar-lein y Ganolfan.  Dyma fwy o wybodaeth am lefelau dysgu’r sector.