Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Holi Ifan Evans

Holi Ifan Evans

Mae Ifan Evans yn cyflwyno rhaglen bob prynhawn dydd Llun-Iau ar BBC Radio Cymru. Mae wythnos nesaf (10-17 Hydref) yn Wythnos Dathlu Dysgu Cymraeg Radio Cymru a bydd Ifan yn cyhoeddi canlyniad y bleidlais i ddewis hoff gân dysgwyr Cymru. Beth am ddysgu mwy amdano?


Beth yw dy ddiddordebau?
Dw i wrth fy modd yn chwarae, gwylio a darllen am bêl-droed a gwylio bandiau yn perfformio’n fyw.

Dy hoff fwydydd?
Bwyd Mecsicanaidd yw fy hoff fwyd ond mae’n anodd peidio â dewis stecen a chips pan dw i’n eu gweld ar fwydlen.

Dy uchelgais?
Fy uchelgais pan o’n i yn blentyn oedd chware pêl-droed i Man Utd a Chymru, ond mae’n rhy hwyr i hynna nawr, felly rhaid meddwl am rywbeth arall!!

Un peth doniol sydd wedi digwydd i ti.
Dw i’n cofio cymeryd cic rydd wrth chwarae pêl-droed a llithro a thorri fy mraich. Poenus ar y pryd, ond doniol wrth edrych nôl.

Dy noson ddelfrydol?
Gwylio cerddoriaeth fyw, ac yna pryd o fwyd mewn bwyty moethus gyda’r wraig.

Pwy fyddet ti’n hoffi cael pryd o fwyd gydag e/hi a pham?
Fyddwn i wrth fy modd yn cael pryd o fwyd gyda Sir Alex Ferguson a Barrack Obama.

Dy hoff gân Gymraeg?
Dw i’n ffan mawr o’r grŵp o Aberystwyth, y Mellt, ac mae’r gân ‘Planhigion Gwyllt’ yn wych.

Dy wyliau gorau erioed. 
Ro’dd fy mis mêl yn San Francisco a California yn arbennig iawn ond nes i wir fwynhau ein gwyliau teuluol tramor cynta i Tenerife llynedd. Nath Heti a Jos fwynhau yn fawr iawn a braf yw’r atgofion hynny.

Dy hoff air Cymraeg?
Ysgyfarnog

Cyngor neu neges i ddysgwyr y Gymraeg? 
Cofiwch fod pawb wedi dysgu’r iaith rywbryd, a’r peth pwysicaf yw siarad ac ymarfer yr iaith yn gyson. Daliwch ati!