Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Holi Iwan Bryn

Holi Iwan Bryn

Mae Iwan Bryn yn gweithio yn y Llyfrgell Genedlaethol fel pennaeth yr Isadran Gadwraeth. Bydd gŵyl genedlaethol Ar Lafar yn digwydd yn y Llyfrgell ynghyd ag Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan, Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis, ac Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre ar 6 Ebrill. Felly beth yn union yw swydd Iwan yn y Llyfrgell?

Beth yw dy waith o ddydd i ddydd?

Rheoli tua 12 o gadwraethwyr – criw arbenigol sydd yn trin ac yn diogelu eitemau bregus ac unigryw o gasgliadau’r Llyfrgell.  Mae’r eitemau yma yn cynnwys llyfrau, llawysgrifau, lluniau, mapiau, ffotograffau, seliau cwyr, ac amryw o wrthrychau eraill.

Beth yw’r rhan anoddaf o’r dydd?

Gadael ar ddiwedd y dydd!

Pam fod y gwaith yn bwysig?

Mae’r gwaith yma yn galluogi mynediad at wybodaeth, ac yn fodd o ddiogelu ac estyn oes trysorau’r genedl ar gyfer defnyddwyr y dyfodol

Beth sydd wedi newid dros y blynyddoedd?

Dim llawer o ran ein ffordd o weithio. Er ein bod yn parhau i ddefnyddio technegau traddodiadol wrth drin eitemau, mae ein cyfraniad yn hollbwysig yn yr oes ddigidol.  Heb ein gwaith byddai’n amhosibl digido unrhyw gasgliad yn ei gyfanrwydd.

Dy hoff air/term Cymraeg?

Ar hyn o bryd: ‘Rhwymiad memrwn llipa’ (limp vellum binding) – math o rwymiad canoloesol gyda chloriau memrwn.

Pam fyddet ti’n annog rhywun i ddod i’r Llyfrgell?

Byddwn yn annog rhywun i ddod i’r Llyfrgell am sawl rheswm:
I weld yr adeilad mawreddog sydd yn atyniad yn ei hun.
I flasu awyrgylch Gymreig a Chymraeg y sefydliad.
I weld yr arddangosfeydd sydd yn werth eu gweld. 
I fwynhau digwyddiadau difyr.
I ymweld â’r siop chwaethus, ac i gael pryd o fwyd neu baned yng  Nghaffi Pen Dinas.