Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Holi Jo Knell

Holi Jo Knell

Dyma Jo Knell. Enillodd Jo wobr Dysgwr y Flwyddyn yn ôl yn 1991. Mae hi erbyn hyn yn rhedeg siop lyfrau Cant a Mil yng Nghaerdydd.

Dyma ei stori hi yn dysgu’r iaith.

O ble dych chi’n dod? 

Ces i fy ngeni ym Mryste ond symudon ni i Penzance yng Nghernyw pan o’n i’n 12 oed.

Pryd wnaethoch chi ddechrau dysgu Cymraeg? 

Dechreuais i ddysgu Cymraeg pan o’n i yn fy ugeiniau ac yn byw yng Nghaerdydd.

Pryd wnaethoch chi ennill Gwobr Dysgwr y Flwyddyn? 

Gwnes i ennill y wobr yn Eisteddfod Genedlaethol yr Wyddgrug yn 1991

Beth ydych chi’n ei gofio am y diwrnod?  

Dw i’n cofio mwynhau noson gyda ffrindiau cefnogol iawn. Doedd hi wir ddim yn teimlo fel cystadleuaeth o gwbl.  

Beth oedd eich hanes yn siarad Cymraeg ar ôl hynny?  

Es i’n ôl i’r coleg i astudio’r Gymraeg a hyfforddi fel athrawes. Bues i’n dysgu’r Gymraeg mewn ysgolion uwchradd, gweithio fel ymgynghorydd ac ysgrifennu llyfrau i blant sy’n dysgu’r Gymraeg. 

Dw i erbyn hyn yn rhedeg siop lyfrau Gymraeg, Siop Cant a Mil yn Mynydd Bychan, Caerdydd.

Beth yw eich cyngor i bobl sy wrthi’n dysgu Cymraeg? 

Y peth pwysicaf yw i siarad Cymraeg ar bob cyfle ac i ddefnyddio faint bynnag o’r iaith sy gyda chi.

Beth, yn eich barn chi, yw’r peth pwysicaf wrth wobrwyo Dysgwr y Flwyddyn? 

Dw i’n credu taw’r cyfraniad mae rhywun yn ei wneud yn ei gymuned yw elfen bwysica’r gystadleuaeth.

Geirfa

Cefnogol – supportive

Ymgynghorydd – consultant

Cyfraniad - contribution