Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Holi Mari Lovgreen

Holi Mari Lovgreen

Mae Mari Lovgreen yn enwog fel cyflwynydd ac awdures. Dyma oedd ganddi i’w ddweud wrthon ni:

O ble wyt ti’n dod? Beth yw dy gefndir? 

Dw i'n dod o Gaernarfon yn wreiddiol - tref orau'r byd! Es i i'r brifysgol yn Aberystwyth i astudio Cymraeg. Fy swydd gyntaf oedd cyflwyno rhaglen blant ar S4C o'r enw Uned5, a dw i wedi mwynhau cyflwyno rhaglenni gwahanol ers hynny. Nes i symud i Lanerfyl yn y canolbarth ar ôl priodi ffarmwr, ac mae dau o blant bach gyda ni, Betsan ac Iwan.

Ble wyt ti’n gweithio ar hyn o bryd?

Ar hyn o bryd dw i'n mwynhau cyfnod mamolaeth ers geni Iwan ym mis Ionawr. Ond, dw i wedi bod yn gweithio ar ambell brosiect ysgrifennu a chyflwyno, ac yn edrych mlaen at fynd yn ôl i gyflwyno rhaglen Tag ar S4C eto fis Ionawr nesaf.

Dy uchelgais?

Bod yn deulu hapus yn mwynhau pob math o anturiaethau efo'n gilydd!

Dy hoff beth a dy gas beth?

Hoff beth - chwerthin efo fy hoff bobl.
Cas beth - pobl negyddol a beirniadol.

Beth wyt ti’n mwynhau ei wneud yn dy amser hamdden?

Cysgu ar y funud, os ca i hanner cyfle!

Y peth mwya doniol sy wedi digwydd i ti?

Symud i fyw ar fferm!

Y person mwya diddorol i ti ei gyfarfod/chyfarfod? 

Ges i gyfweld â lot o bobl enwog pan o’n i’n cyflwyno Uned5, ond un o'r bobl fwya ffeind a'r mwyaf o hwyl i'w gyfweld oedd y cyflwynydd Dermot O'Leary.  

Dy hoff lyfr Cymraeg?

Cysgod y Cryman gan Islwyn Ffowc Elis

Dy hoff air Cymraeg?

Cwsg.

Unrhyw neges i ddysgwyr y Gymraeg? 

Peidiwch byth â theimlo bod eich Cymraeg chi ddim digon da!  Mae pob Cymro hanner call mor hapus o'ch clywed chi'n ymdrechu i siarad yr iaith - daliwch ati a da iawn chi!

Disgrifia dy hun mewn tri gair.

Agored, cymdeithasol, blinedig.